Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Dhr. Marijs (AR) stelde voor een geleelte van de lichtmasten, die voor het Havendorp zijn bestemd te gebruiken voor Tuindorp. Doch dit was volgens dhr. Popering niet mogelijk, daar Havendorp deze pa ... Vr) of deze kabel alleen voor de verlichting van het Havendorp nodig was of ook voor Souburg moest dienen. Indien ooi; voor het .laatste dan verklaarde hij zich te genstander.