Krantenbank Zeeland

HomeSearch

669 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 6

HAVENDORP 602, H. J. THOOLEN, VLISSINGEN WALSTRAAT I25, „MAGAZIJN DE OOIEVAAR", VLISSINGEN ... Te koop: Meisjesfiets, Ift. 8 jaar, en Damesfiets. Havendorp 531.

| Scheldebode | pagina 3

Havendorp ... Dames! Naai- en knipcursus in Havendorp. Voor Woensdag kun nen zich nog enige dames opge ven in No 392. C. Vleugel-Flo- russe, Coupeuse, Lerares, Spui straat 22, Vlissingen

| Scheldebode | pagina 3

Alles gratis thuisbezorgd, ook Havendorp ... koop: elektr. Trein met 22 rechte en 22 kromme rails, transformator, 2 wissels, kruisstuk 5 goederenwagens. Havendorp 415, Vliss.

| Scheldebode | pagina 4

Havendorp, 602, H. J. Thoolen, Vlissingen Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Grote Markt 28, Vlissingen 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 1

In Souburg zullen een reeks Evangeliesamenkom sten gehouden worden in de zaal „Rode Kruis", Pas poortstraat 14 op Donderdagsavonds 8 uur en Zon dagsavonds 7.30 uur. Op het Havendorp zaal 609

| Scheldebode | pagina 4

Havendorp, 602, H. J. Thoolen, Vlissingen Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Grote Markt 28, Vlissingen 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 2

i voor de cursus 1952-53, op Dinsdag 18 en Woens- 1 dag 19 Maart a.s. van 7.30 tot 8.30 uur inheide jf 1 Scholen. In 't Havendorp in het ..Havenhonk" j op Woensdag 19 en Donderdag 20 Maart as. j

| Scheldebode | pagina 2

Hobein straat 26 (hoek Cly ver straat) Vlissingen (voorheen Havendorp) Levering van alle soorten Rijwielen en Hulpmotoren ... Uw oude materialen en af valstoffen enz. brengen U meer op indien U die op het Havendorp zelfverkoopt Voor ons géén kosten, dus het voordeel voor U. Neemt proef en U is over tuigd. Uw adres is

| Scheldebode | pagina 4

H.J. Thoolen, Havendorp 602, Gr. Markt 28, Vliss. Walstraat 125, „Mag. D# Ooievaar", Vlissingen Kiedingmag. Eversdijk Kanaalst 7, Oost-Souburg 3 goede adressen, U hoeft niet ver te Iepen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 4

H.J. Thoolen, Havendorp 602, Gr. Markt 28, Vliss. Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Kiedingmag. Eversdijk, Kanaalstr. 7, Oost-Souburg 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen

| Scheldebode | pagina 4

EEN CAFETARIA IN HET HAVENDORP ... Door Mevr. C. van der Weele is op het Roerplein 448, in het Havendorp, een cafetaria geopend. Enige aldaar gelegen noodwoningen zijn geheel voor dit doel ingericht. Voor schepe lingen, die in de

| Scheldebode | pagina 5

Dinsdag 14 en Woensdag 15 April a.s. van 7.30—8 30 uur 's avonds Tevens in het Havendorp in het Kerkcentrum, Havendorp 511 op de zelfde dagen en uren. ... Voor de inwoners van 't Havendorp op Woensdag 8 April van 78.30 uur op het adres Havendorp no. 635. De 1.1. moeten 6 jaar zijn geworden vóór 1 Oct. '53.

| Scheldebode | pagina 4

Voor de] bewoners van het HAVENDORP kan op Maandag 21 Maart en Woensdag 23 Maart a.s. van 19)21 uut aangifte geschieden in het perceel HAVENDORP no. 391 (Havenplein) Toegelaten kunnen worden de

| Scheldebode | pagina 8

Te koop: weckflessen en -ketel, stofzuiger, werkfiets, dames leren jas maat 44 koopje. Tot zaterdag 12 uur. Havendorp 625, Vliss. ... Te koop wegens vertrek: Lam- bretta scooter 125 cc, eventueel brommer inruilen, 's Avonds tus- San 6 - 7 uur. Havendorp 484, VI Te koop: 2 damesmantels maat 40-42, enige jongensjassen plm. 9-15 jaar

| Scheldebode | pagina 4

DONDERDAG 3 MAART en VRIJDAG 4 MAART a.s. van 19,00 uur tot 20,00 uur bij het Hoofd der school in het desbetreffende schoolgebouw. Voor a.s. leerlingen woonachtig in het Havendorp kan de aangifte ... geschieden op de zelfde dogen en uren in de Openb. Kleuterschool „De Zonnebloem" in het Havendorp.

| Scheldebode | pagina 3

Te koop: Kroonlamp (5 ballon, Radio Telefunken als nieuw, Old- Finish Uittrektafel, 2 Fauteuils en 4 Stoelen en Kinderled ikantje. Hav%nplein 399, Havendorp, Vliss. In de vacature Scliool ... Te koop gevraagd: Jongensfietsje, lft. plm. 10 jaar. Havendorp 537, Vliss.

| Scheldebode | pagina 6

Voor de Hervormde scholen zal bovendien in het Havendorp op dezelfde tijden zitting worden gehouden op no. 522. De kinderen moeten op 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. ... MAANDAG 13 en DINSDAG 14 MAART a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur bij het hooffd der school in het des betreffende schoolgebouw. Voor aanstaande leerlingen woon achtig in het Havendorp kan de aangifte