Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.467 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Dicky Wattimena, eigenaar Moluks restaurant Havendorp ... Elke avond volle bak, dat kunnen niet veel restaurants in Zeeland zeggen. Toch heeft Havendorp in Vlissingen moeite het hoofd boven water te houden. Eigenaar Dicky Wattimena laat zich echter niet uit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Havendorp zo snel mogelijk opheffen" ... voor de samenstelling van een sociografisch rapport over „Het Havendorp en zijn bewo ners". In een omvangrijk en ge ïllustreerd rapport komt de sa mensteller mr. J. L. Osterman, hoofdcommies bij de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

JACHTHAVEN EN HAVENDORP BIJ VEERHAVEN DE VAL ZIERIKZEE ... zogenaamd 'havendorp' in de Galgepolder, oostelijk naast de veerhaven. In het - niet openbare - plan wordt uitgegaan van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen en een dorp van ongeveer 200 woningen, met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Dicky Wattimena in restaurant Havendorp. archieffoto lex de meester ... En van het een komt het ander. ,,Eind deze maand geven we samen een workshop Moluks koken in De Librije. Als ik wil, kan ik bij Dennis blijven. Maar er is ook zicht op een doorstart van Havendorp

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Vlissings Havendorp heeft contact-comité ... Sedert gisteravond heeft het Havendorp bij Vlissingen een contact-comité, dat zich ten doel heeft gesteld wensen van de bewoners van deze wijlt over te brengen aan het gemeentebestuur van Vlissingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Havendorp: vergaarbak van puinhoop en ruïnes ... wethouder Smit aan, „het Havendorp zo spoedig mogelyk geheel ontrui men". Maar wethouder Gillissen Ver- schage, die voor de vervangende woonruimte moet zorgen, weet hoe moeilijk deze oplossing snel te verwe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Het Havendorp: als door een orkaan getroffen ... Wie regelmatig in dit Havendorp komt, weet dat er nog onsmakelij ker gevolgen zijn van deze verpau pering dan de direct zichtbare „ver- schrikkelije bende". Zo langzamer hand wordt het misschien tijd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

AMB0NESE AV0NDMARKT OP VOETBALVELD IN HAVENDORP ... avondniarkt Vrijdag avond voorgeschoteld kregen, Deze maEkt werd op het voetbaRprrein hij het Havendorp in Vlissingen gehou den en werd georganiseerd door het Veteranep-Legioen Nederland, tot steun aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

HAVENDORP IN VLISSINGEN VRAAGT: HOE LANG NOG ... Maar wie zijn oor te luisteren legt vooral ook in de jonge gezinnen, kan in Havendorp legio klachten verne men. Wij hebben hier en daar een bezoek gebracht, een bezoek, dat ze ker niet de algemene

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGS HAVENDORP: f 116,25 VOOR HET DORP ... noodwo ningen in het havendorp mogelijk te maken", zo schrijven b. en w. Het probleem van het slopen van de noodwoningen vraagt steeds dringend om een oplossing. Vooralsnog kan die oplossing nog niet tot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Rond die attributen, de tastbare herinneringen, draait de Indische Salon die morgen in Vlissingen wordt gehouden. Plaats van han deling is het Molukse restaurant Havendorp in de Vlissingse stati ... onsrestauratie, vanaf 13.30 uur. De vorig jaar november geopende eetgelegenheid van Dicky Watti- mena is genoemd naar de na-oor- logse 'noodwijk' Havendorp bij Vlissingen. Daar kwamen vele Molukkers terecht.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

toen zijn restaurant Havendorp aan het Stationsplein van Vlissin- gen failliet ging en wat een maz zel heeft hij nu, ja zelfs vier banen worden hem aangeboden. Het zou toch fantastisch zijn als hij ... een doorstart kan maken van 'zijn' Havendorp. Dat gun ik hem van harte ook al ken ik deze man niet maar zijn levensverhaal eer der in deze krant heeft mij ge raakt. Zo zie je maar hoe moeilijk dingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Havendorp vraagt hoe lang moet dit duren? Te klein, vochiig en ongezond ... vindt men er onder, die een andere woning in de buitenwijken gewei gerd hebben. Zelfs is het voorgekomen, dat men eenmaal verhuisd, weer terugkeerde naar de noodwoning in het Havendorp.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Wattimena opent Moluks restau rant Het Havendorp in de stations restauratie in Vlissingen. Hij snapt wel waarom er wel veel Molukse ca teraars zijn, maar geen restaurant. De stap is te groot, denkt ... Wattimenas hart ligt bij het ko ken. Vooral zoals zijn moeder en va der dat deden. Zij landden destijds in Havendorp, de naoorlogse nood- wijk aan de Buitenhaven waar de Molukse gezinnen werden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

De Ortelius heeft een Nederlandse voorge schiedenis. Het schip werd gebouwd in 1898 op een scheeps werf in Zwartsluis, een havendorp in de gemeente Zwartewaterland in Overijssel. In 1948 kocht de ... De tjalk wordt opgenomen in de vzw de Maakschappij in Doel die het havendorp nieuw leven wil in blazen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Komen er woningen op het haventerrein in Kats? Als het aan projectontwikkelaar Havendorp Kats ligt wel, maar de pap is nog lang niet gestort. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden. ... De gemeente Noord-Beveland is al jaren in gesprek met de dorpsraad en ontwikkelaar Havendorp Kats om het verpauperde werkterrein bij de haven te transformeren tot woonwijk. In het dorp is niet ieder

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Nedjoe is ook maatschappelijk ac tief. In de kampraad in Havendorp, de wijkraad in Oost-Souburg, de ker kenraad van de GIM. Hij was actief lid van de Badan Persatuan, voorzit ter van kumpulan Sirimau ... -Molukken. Maar na de eerste tijd in kamp Vught en een tijd in kamp Havendorp in Vlissin- gen wordt Nedjoe duidelijk dat te rugkeer niet mogelijk is.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Genoeg geld voor Havendorp ... Havendorp in bou wen. Wattimena kreeg zijn startkapitaal, 80.000 euro, in een week tijd bij elkaar via crowdfundplat- form Geldvoorelkaar.nl. 153 investeerders droe gen bij. Ondanks de faam van de Molukse

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

VLISSINGEN Inbrekers bezoch ten in de nacht van maandag op dinsdag restaurant Havendorp en het naastgelegen The Kiosk aan het Stationsplein in Vlissingen. Van beide panden werd een ruit ingeslagen. ... Dicky Wattimena van restaurant Havendorp bij de ruit die inge slagen werd.