Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Bevelander | pagina 24

gehucht tot bloei end havendorp. Alle scheepvaart vanuit het Duitse Ruhrgebied naar Antwerpen passeert het kanaal. De schip pers doen er hun bood schappen en de mid denstand kent hoogtij dagen. Parlevinkers ... Hansweert als oud en florerend havendorp verdwijnt eind jaren ze ventig. Enkele jaren daarvoor komt Rijkswa terstaat met grote plannen. Het kanaal wordt verbreed en ver-