Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.314 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Dicky Wattimena, eigenaar Moluks restaurant Havendorp ... Elke avond volle bak, dat kunnen niet veel restaurants in Zeeland zeggen. Toch heeft Havendorp in Vlissingen moeite het hoofd boven water te houden. Eigenaar Dicky Wattimena laat zich echter niet uit

| de Faam | pagina 57

leden, waarvan de meeste voetballen. Daar naast zijn er de recreatieve afde lingen klaverjassen, badminton en biljart. "Het begon allemaal op, een veld bij het Havendorp met ongeveer vijftig leden," ver

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

VLISSINGEN De grote foto uit de oude wijk Havendorp aan de Buitenhaven in Vlissingen was een schot in de roos, gisteravond bij de opening van Moluks restaurant Havendorp in de Vlissingse ... . Vanaf morgen is het restaurant in bedrijf. Havendorp wordt tegelijk muziekpodium, voor de andere passie van Watti mena. Gisteren zong de winnaar van Senior Voice of Holland er, Jimi Bellmartin (rechts op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Rond die attributen, de tastbare herinneringen, draait de Indische Salon die morgen in Vlissingen wordt gehouden. Plaats van han deling is het Molukse restaurant Havendorp in de Vlissingse stati ... onsrestauratie, vanaf 13.30 uur. De vorig jaar november geopende eetgelegenheid van Dicky Watti- mena is genoemd naar de na-oor- logse 'noodwijk' Havendorp bij Vlissingen. Daar kwamen vele Molukkers terecht.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Komen er woningen op het haventerrein in Kats? Als het aan projectontwikkelaar Havendorp Kats ligt wel, maar de pap is nog lang niet gestort. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden. ... De gemeente Noord-Beveland is al jaren in gesprek met de dorpsraad en ontwikkelaar Havendorp Kats om het verpauperde werkterrein bij de haven te transformeren tot woonwijk. In het dorp is niet ieder

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Nedjoe is ook maatschappelijk ac tief. In de kampraad in Havendorp, de wijkraad in Oost-Souburg, de ker kenraad van de GIM. Hij was actief lid van de Badan Persatuan, voorzit ter van kumpulan Sirimau ... -Molukken. Maar na de eerste tijd in kamp Vught en een tijd in kamp Havendorp in Vlissin- gen wordt Nedjoe duidelijk dat te rugkeer niet mogelijk is.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

VLISSINGEN Inbrekers bezoch ten in de nacht van maandag op dinsdag restaurant Havendorp en het naastgelegen The Kiosk aan het Stationsplein in Vlissingen. Van beide panden werd een ruit ingeslagen. ... Dicky Wattimena van restaurant Havendorp bij de ruit die inge slagen werd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Wattimena opent Moluks restau rant Het Havendorp in de stations restauratie in Vlissingen. Hij snapt wel waarom er wel veel Molukse ca teraars zijn, maar geen restaurant. De stap is te groot, denkt ... Wattimenas hart ligt bij het ko ken. Vooral zoals zijn moeder en va der dat deden. Zij landden destijds in Havendorp, de naoorlogse nood- wijk aan de Buitenhaven waar de Molukse gezinnen werden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

VLISSINGEN De grote foto uit de oude wijk Havendorp aan de Buitenhaven in Vlissingen was een schot in de roos, gisteravond bij de opening van Moluks restaurant Havendorp in de Vlissingse ... . Vanaf morgen is het restaurant in bedrijf. Havendorp wordt tegelijk muziekpodium, voor de andere passie van Watti mena. Gisteren zong de winnaar van Senior Voice of Holland er, Jimi Bellmartin (rechts op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

toen zijn restaurant Havendorp aan het Stationsplein van Vlissin- gen failliet ging en wat een maz zel heeft hij nu, ja zelfs vier banen worden hem aangeboden. Het zou toch fantastisch zijn als hij ... een doorstart kan maken van 'zijn' Havendorp. Dat gun ik hem van harte ook al ken ik deze man niet maar zijn levensverhaal eer der in deze krant heeft mij ge raakt. Zo zie je maar hoe moeilijk dingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Dicky Wattimena in restaurant Havendorp. archieffoto lex de meester ... En van het een komt het ander. ,,Eind deze maand geven we samen een workshop Moluks koken in De Librije. Als ik wil, kan ik bij Dennis blijven. Maar er is ook zicht op een doorstart van Havendorp

| Scheldebode | pagina 33

Irislaan, Rembrandtlaan en de Schuitvaartgracht. Woonba rakken en noodwoningen ko men op Havendorp en langs dé Vredehoflaan. Deze woningen zijn inmiddels verdwenen. Bij de Vredehoflaan is later een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

De Ortelius heeft een Nederlandse voorge schiedenis. Het schip werd gebouwd in 1898 op een scheeps werf in Zwartsluis, een havendorp in de gemeente Zwartewaterland in Overijssel. In 1948 kocht de ... De tjalk wordt opgenomen in de vzw de Maakschappij in Doel die het havendorp nieuw leven wil in blazen.