Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.314 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

De eerste woningen van Havendorp betrokken. ... Achter de haven verryst op een terrein van 778.450 m2 een dorp, dat later in de annalen van Vlissingen waarschgnlgk als „Havendorp" zal worden genoemd. Straat na straat wordt daar gebouwd. Noodwo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Achter de haven verrijst op een terrein van 778.450 m2 een dorp, dat later in de annalen van Vlissingen waarschijnlijk als „Havendorp" zal worden genoemd. Straat na straat wordt daar gebouwd. Noodwo ... week zullen er ongeveer 50 in gebruik worden genomen, zoo. dat in Juli „Havendorp" vol tooid en bewoond zal zgn.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Havendorp betrokken. ... Achter de haven verrijst op een terrein van 778.450 m2 een dorp, dat later in de annalen van Vlissingen waarschijnlijk als „Havendorp" zal worden genoemd. Straat na straat wordt daar gebouwd. Noodwo

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De reis werd vervolgens voortgezet naar Vlissingen. Hier begaf het gezelschap zich naar het havendorp, waarvan de woningen half Juni opgeleverd hadden moeten worden. Door stagneering in de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

is VERHUISD van Beddewijk- straat 12, Middelburg, naar Havendorp 393, VLISSINGEN Dus voortaan voor Uw Kinder feesten met o.a. Goochelen, Poppenkast, zingende negers Jack and Will of Hokie en Pokie ... , enz. enz. en ook voor de verzorging van Cabaret- of Feestavonden enz met de beste artisten van Zeeland, naar: Havendorp 393, Vlissingen, of Scherminkelstr. 10, Vlissingen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

is VERHUISD van Beddewrjk- straat 12, Middelburg, naar Havendorp 393, VLISSINGH.N. Dus voortaan voor Uw Kinder feesten met o.a. Goochelen, Poppenkast, zingende negers Jack and Will of Hokie en Pokie ... , enz. enz. en ook voor de verzorging van Cabaret- of Feestavonden enz met de beste artisten van Zeeland, naar: Havendorp 393, Viissingen, of Scherminkelstr. 10, Viissingen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

is VERHUISD van Beddewqk- straat 12, Middelburg, naar Havendorp 393, VLISSINGEN Dus voortaan voor Uw Kinder feesten met o.a. Goochelen, Poppenkast, zingende negers Jack and Will of Hokie en Pokie ... , enz. enz. en ook voor de verzorging van Cabaret- of Feestavonden enz met de beste artisten van Zeeland, naar: Havendorp 393, Vlissingen, of Scherminkelstr. 10, Vlissingen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Van de 528 noodwoningen, welke er in Vlissingen worden gebouwd, zijn er nu 350 ge reed, n.l. 91 aan den Singel en de Paul Krugerstraat en 389 in het Havendorp. Hier zyn er nog 259 in aanbouw. Bg den ... Naar wij vernamen heeft Minister Ringers bij zyn be zoek aan Walcheren ook het Havendorp bezocht en toen de wenschelijkheid uitgesproken, dat in dit complex ook een recreatiezaal zal worden ge sticht

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Van de 528 noodwoningen, welke er in Vlissingen worden gebouwd, zyn er nu 350 ge reed, n.l. 91 aan den Singel en de Paul Krugerstraat en 389 In het Havendorp. Hier zyn er nog 259 in aanbouw. Bij den ... Naar wy vernamen heeft Minister Ringers by zyn be zoek aan Walcheren ook het Havendorp bezocht en toen de wenschelijkheid uitgesprokc i, dat in dit complex ook een recreatiezaal zal worden ge sticht

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

Van de 528 noodwoningen, welke er in Vlissingen worden gebouwd, zyn er nu 350 ge reed, n.l. 91 aan den Singel en de Paul Krugerstraat en 389 in het Havendorp. Hier zg'n er nog 259 in aanbouw. Bg den ... Naar wjj vernamen heeft Minister Ringers by zijn be zoek aan Walcheren ook het Havendorp bezocht en toen de wenschelijkheid uitgesproki dat in dit complex ook een recreatiezaal zal worden ge sticht

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Bij graafwerkzaamheden aan het Havendorp te Vlissingen stootte men op een onontplofte bom van vqfhonderd kilo, die vermoedelijk voor de dqken be stemd is geweest. Woensdag avond is door militairen de ... bom uit den kuil gelicht. Daar dit uiterst gevaarlijk was, is heel Havendorp geëvacueerd en hebben de bewoners zich des avonds om acht uur te ruggetrokken tot achter het station. Er zqn gelukkig geen