Krantenbank Zeeland

HomeSearch

158 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

Bordje van Hasjesstraat keer op keer gestolen ... over de Hasjesstraat, alleen dat die populair is onder studenten. Net als de plaatsnaamborden Boe- renhol." Het is niet duidelijk of Hasjes is afgeleid van de populaire softdrug. De naamgever van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Ina de Pooter (1962) woont met haar man Chiel aan het eind van de Hasjesstraat, op nummer 8. Het is een plek vol familiegeschiede nis. Haar opa en oma hadden even verderop een woning op de krui sing ... : „Hasjesstraat is gewoon een polderstraat. Iedereen is op zichzelf. Vroeger gingen we bij de buren op visite en an dersom. Nu niet meer. Iedereen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

een geliefd bordje", moet een woordvoerder bekennen. Daar weet Jaap de Zeeuw van de Heem kundige Kring Terneuzen alles van. „Er is verder weinig bekend over de Hasjesstraat", vertelt hij. „Ja, dat ... In 1545 heette de Hasjesstraat nog Cruysstrate. De huidige naam kwam in 1857 voor het eerst voor op een topografische kaart Tien jaar later was de naam opgeno men op de kaart van de toenmali ge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

i. de heer L. W. de Jonge, Hasjesstraat 1 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbe drijf op het perceel plaatselijk bekend Hasjesstraat 1 ... p. ae neer a. J. Mol, Hasjesstraat 3 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteelt-, landbouw- en veeteelt bedrijf op het perceel plaatselijk bekend

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

Bij een ongeval op de kruising Hoofdweg/Hasjesstraat (N61) bij Hoek zijn woensdagochtend vier mensen lichtgewond geraakt bij een kettingbotsing. ... Een 51-jarige automobilist uit de ge meente Terneuzen reed over de Hoofdweg en stopte om linksaf de Hasjesstraat in te rijden. Achter hem stopte een auto met vouwwa gen, die werd bestuurd door een

| de Stem | pagina 4

I. De heer L.W. de Jonge, Hasjesstraat.1 te Hoek, voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Hasjesstraat 1 te ... P. De heer A.J. Mol, Hasjesstraat 3 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteelt-, landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend