Krantenbank Zeeland

HomeSearch

82.714 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Camping Grijpskerke blijft open ... MIDDELBURG - De minicam- ping De Kreekrug van maat schap Poppe-Dekker uit Grijpskerke hoeft voorlopig niet te sluiten. Dat heeft de rechter in Middelburg gisteren bepaald. Buurman H. Vader eis- lein

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Grijpskerke krijgt nieuwe wijk ... provincie wil dat in de dor- herstructurering en inbrei- van bestaande locaties de (oorkeur krijgen boven uitbrei- ling. In Grijpskerke zijn tien lekken te vinden waar nog wo- lingen gebouwd kunnen

| Scheldebode | pagina 13

Restauraties In Grijpskerke ... GRIJPSKERKE - Niet alleen Middelburg en Vlissingen beijveren zich om het oude stadsschoon weer op peil te brengen. Ook de kleinere plaatsen op Walcheren hebben hun monumenten, die hier en daar op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Renovatie sporthal Grijpskerke ... MELISKERKE - Grijpskerke krijgt definitief geen nieuwe sporthal. Met acht stemmen voor en drie tegen besloot de ge meenteraad van Mariekerke dinsdagavond tot een volledige renovatie van het huidige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Nieuwe speelzaal in Grijpskerke ... GRIJPSKERKE - Grijpskerke jaijgt een nieuwe peuterspeel- i' zaal. Die komt bij de Bergpad- school. De school krijgt meteen ook een extra lokaal, omdat het J aantal leerlingen gestaag toe- ij neemt.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

geleden stierf Grijpskerke ... Zijn vader was ambachtsheer van' Grijpskerke en heette Floris Jacobs zoon, de schrijver droeg' dus de naam Jacob Fioriszoon, dezelfde als zijn grootvader, een dokter. Zijn moeder heette Jacqueline de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Procureur eist tien jaar tegen slager Grijpskerke ... DEN HAAG - De procureur- generaal van het gerechtshof te Den Haag, mr. J. H. G. Boe kraad, heeft vrijdag tegen de 47-jarige slager M.B. uit Grijpskerke een gevangenis straf geëist van 10 jaar, we

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Gemeente Mariekerke wil in Grijpskerke honderd huizen ... MARIEKERKE - De gemeente Marie kerke heeft plannen voor de bouw van een kleine honderd woningen aan de Loodholseweg, hoek Gasthuisstraat in Grijpskerke. De onlangs in gebruik ge nomen Bergpadschool

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Grijpskerke zoekt nieuwe bouwlocaties ... MIDDELBURG - De Rabobank Noordwest-Walcheren sluit per 1 mei de kantoren in Aagteker- kc, Biggckerke, Grijpskerke en Meliskerke. De sluiting is vol gens de bank noodzakelijk om dat steeds meer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Grijpskerke driekamp Mariekerke ... . Met deze zege sleepte Grijpskerke op nieuw de wisselbeker in de wacht, die burgemeester mr B. van Putten na af loop van de driekamp uitreikte aan Henk Ridderbos, do aanvoerder van hel winnende team.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Afscheid van Dorpsraad Grijpskerke ... GRIJPSKERKE - Wim Bartels en Klaas Sengers uit Grijpsker ke vonden een paar jaar geleden dat de belangen van het dorp eens goed behartigd moesten worden. Ze riepen in januari 2001 de dorpsraad in het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Grondruil in Grijpskerke voor volkstuinencomplex ... MELISKERKE - B en w van de gemeente Mariekerke willen een volkstuinen complex aan laten leggen voor de bewoners van de kern Grijpskerke. De gemeen teraad wordt in verband hiermee gevraagd om tijdens

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Expositie over zijde in Grijpskerke ... De voormalige kleuter school 't Zonnehoekje aan de Kerkstraat in Grijpskerke vormt met de aangrenzende tuin sinds enkele jaren een lo catie voor de kweek van zijde rupsen. Van 27 mei tot en met 28

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

Trio ringrijders uit Grijpskerke hogerop ... grijpskerke - Het drietal ringrij- ders van Grijpskerke I vierde afge lopen zaterdag feest in het eigen dorp. Met 84 van de 90 ringen pak ten Ronald Geertse, Pieter Dinge- manse en Harry Schout de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Expositie over zijde in Grijpskerke ... De voormalige kleuter school 't Zonnehoekje aan de Kerkstraat in Grijpskerke vormt met de aangrenzende tuin sinds enkele jaren een lo catie voor de kweek van zijde rupsen. Van 27 mei tot en met 28

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Steun voor verplaatsen dorpshuis Grijpskerke ... door Selma Osman GRIJPSKERKE - De dagen van het dorpshuis aan de Kerkring in Grijpskerke zijn geteld. Inwoners scharen zich achter het plan voor een nieuw gebouw in de wijk Nim- merdor. Dat blijkt