Krantenbank Zeeland

HomeSearch

31.498 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Ellemeet krijgt nieuw gezicht ... SCHARENDIJKE - De gemeen teraad Middenschouwen heeft donderdagavond een krediet van 477.500 gulden beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Kuijerdamseweg en het dorpsplein in Ellemeet. Met

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

GEBOORTEGOLF IN ELLEMEET ... ELLEMEET - Spannende tij den. Drukke tijden. Maar voorat: mooie tijden met weliswaar een minimum aan nachtrust en een 40-urige werkweek kan helemaal wel vergeten worden. Dit geldt voor de veehouders

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Eerste literaire festival Ellemeet ... De aftrap van het eerste lite raire festival van Stichting Kor reltje Zeezout afgelopen zater dag bij Ellemeet kon nauwelijks beter. Een strandpaviljoen bij de zonovergoten zee, met een voordracht

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Sluiting schooltje Ellemeet is nabij ... ZIERIKZEE - Gemeente en het open baar schoolbestuur Obase zijn in gesprek over een fusie van de scho len De Stove in Noordwelle en 't Mêêtje in Ellemeet. Sluiting van 't Mêêtje ligt daarbij voor de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 64

Ellemeet is als een balk in zee ... ELLEMEET - Het unieke van Ellemeet is dat het op een T- splitsing ligt. Er is geen ronde kern met een kerk. Het vormt als het ware een balk in zee. De be woners moeten zich aan elkaar vasthouden om

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Dorpsplan Ellemeet krijgt bijval to be surprised? ... ELLEMEET - Een relatief groot aantal tweede woningen in El lemeet staat er slecht bij en zorgt voor een verpauperd beeld van het dorpshart. Dit is in het ontwerp-dorpsplan te le zen dat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 61

Ellemeet krijgt nieuwe ontsluiting ... door Martijn de Koning ELLEMEET - De Lange Moermonds- weg wordt vanaf 2011 de nieuwe ontsluitingsweg van Ellemeet. De weg wordt voor die gelegenheid verbreed. De huidige aansluiting op de N57

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 115

Aanpak van hardrijden in Ellemeet ... door Piet Kleemans ELLEMEET - De snelheidsremmen- de drempel op de Schelpweg bij El lemeet werkt niet. In Ellemeet klinkt de roep om andere - betere - snelheidsremmende maatregelen voor de Schelpweg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Ellemeet wordt 'droomdorp' ... ELLEMEET - Een superdrukke Kuijer- damseweg. Huizen die tegen de vlakte moeten en een nieuw te bouwen school. Ontwikkelingen te over op Ellemeet. Met behulp van droomcoaches kunnen inwoners van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Straoviering in Ellemeet ... ELLEMEET - Ouderwetse gezelligheid op het dorpsplein in Ellemeet, waar afgelopen zaterdag het traditionele Straofeest werd gevierd. Een kleine dertig paarden nam aan het Strao deel en liet de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Dorpsraad Ellemeet wil opknapbeurt speeltuintje ... , voorzitter van de Dorpsraad Ellemeet, de toestand van de voor zieningen in het speel tuintje van het dorp. Volgens De Graaf zijn de speeltoestellen en de zandbak echt aan een opknapbeurt toe en moeten er

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Tienjarige Jochem Smit uit Ellemeet voorleeskampioen ... ZIERIKZEE - „Jij bezorgde ons allemaal kippevel. Nu weten we wat het is om een leeuw te zijn". De tienja rige Jochem Smit uit Ellemeet werd gisteren tijdens de voorleesmiddag in het Multifunctioneel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Ellemeet beslist mee in groenplan ... ELLEMEET - De burgers van Ellemeet krijgen meer inspraak bij de uitvoering van het Groen structuurplan. De gemeente Middenschouwen zal bij iedere fase van het project een voor lichtingsavond houden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Muziek op Dorpsplein Ellemeet ... ELLEMEET - De inwoners van Ellemeet werden zaterdagavond getrakteerd op een zomeravondconcert door de muzikanten van de harmonievereniging Nut en Uitspanning. Onder leiding van tweede dirigent

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Oplossing rioolstank Ellemeet ... ELLEMEET - Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland wil de problemati sche riolering in Ellemeet aanpakken. Dit tot grote vreugde van de bewoners van de Heerenisstraat. „Na een flinke regenbui

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

ELLEMEET HEEFT GEEN DORPSCAFÉ MEER ... ELLEMEET - Uit de gelagkamer is de bar verdwenen. Het buffet staat er nog. Tafels en stoelen, van die echte cafémeubels, zijn ook weg. Midden in de zaak prijkt nog het biljart, waar van de bewerkte

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Vaststelling bestemmingsplan Ellemeet-zuid ... Met betrekking tot de vaststelling van het ontwerp-bestemmingspian „Ellemeet-Zuid" merkte de voorzit ter op, dat zoais in het voorstel van burgemeester en wethouders is me degedeeld door de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Cursus boek schrijven in Ellemeet ... ELLEMEET Als neerlandicus Anne-Marie Maartens uit Elle meet tien tot veertien mensen en thousiast weet te maken voor een cursus boekschrijven van Bas Jon- genelen, komt die Tilburgse schrijver de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 60

Bouw nieuwe woningen in Ellemeet ... ellemeet - Woningbouwvereni ging Zeeuwland gaat veertien nieu we huizen bouwen in Ellemeet. Het gaat om tien eengezinswonin gen en vier zogeheten levensloop- bestendige woningen aan Kuijer- damseweg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

'Zonder halte Ellemeet geen geld voor SD-pas' ... „Als Ellemeet geen bushalte meer heeft, zullen recreatieonderne mers, onder meer De Klaverwei de, hun deelname (en dus beta ling) aan de Schouwen-Duive- landpas stoppen", staat in de brief van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Skatebaan Ellemeet prestatie dorp ... ELLEMEET - Het geduld van de jon geren in Ellemeet is beloond. Gis terenavond werd op het sportveld in het dorp een skatebaan in ge bruik genomen. De skatebaan - die eerder in Oosterland stond maar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Dorpsraad niet meer weg te denken uit Ellemeet ... ELLEMEET - De Dorpsraad van Ellemeet. Een instel ling die ongeveer tien jaar geleden ontstond uit het Klei ne kernen project dat plaats vond in het dorp. „Met de bedoeling om de belangen van de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

'Dorpshart Ellemeet verpauperd en met te weinig voorzieningen' ... ELLEMEET - Het dorpshart van Ellemeet is verpauperd, er zijn te weinig voorzieningen in het dorp en er zijn in de dorpskern teveel tweede woningen die maar voor een deel van het jaar bewoond zijn

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Hond richt bloedbad aan onder schapen in Ellemeet ... ELLEMEET - Twee schapen dood, en veertien later noodgedwongen afgemaakt. Dat was de trieste balans die schapenhouder A. W. Geelhoed uit Ellemeet gistermorgen, woensdag, opmaakte. De politie vermoedt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Drie ton voor reconstructie van de Schelpweg in Ellemeet ... SCHARENDIJKE - Als het aan het college van b en w van de gemeente Middenschouwen ligt wordt bijna drie ton uitgetrokken voor de recon structie van de Schelpweg in Ellemeet. Het is de bedoeling dat de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Auto in het water bij Ellemeet, bestuurder zoek ... Aan de Hogeweg in Ellemeet is gis termorgen een auto in het water beland. De bestuurder was de hele ochtend spoorloos. Hij bleek uit eindelijk ongedeerd zelf uit het voertuig te zijn geklommen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Gedichten Ellemeet nu ook in het Duits ... ELLEMEET Super, vond de Duit se Ilona Venghaus de sonnetten die tussen Ellemeet en het strand op grote plexiglazen platen staan afgedrukt. Maar wel een beetje jammer dat Duitse gasten ze niet altijd