Krantenbank Zeeland

HomeSearch

79.002 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Spierballenvertoon in Driewegen ... DRIEWEGEN. Brute kracht en Schot se ruiten staan zaterdag centraal in Driewegen tijdens de Highlandga- mes. Mannen én vrouwen meten eikaars krachten op verschillende onderdelen en voor wie even is

| de Stem | pagina 15

[Kleuterschool Driewegen et opheffing bedreigd ... Het gaat om de kleuter- th0ol te Driewegen, die al >n aantal jaren op het rand- ivan de afgrond balanceert aar het wettelijk noodzake-

| de Stem | pagina 2

Overlevingskansen Driewegen nihil ... DRIEWEGEN/BORSELE Het rapport van de ministeriële „werk groep zeehavenontwikkeling zuidwestelijke Delta", dat binnenkort het licht zal zien, zal een keus adviseren tussen twee alternatiefplan nen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 47

Dorpsraad Driewegen spuwt zijn gal ... HEINKENSZAND - De Dorpsraad Driewegen is uitermate ontstemd over de manier waarop de commu nicatie met de gemeente plaats vindt over de bouw van een schoolwoning in het dorp. De be stuursleden vragen

| de Stem | pagina 21

driewegen ... (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - De Zeeuwse PPR Statenfractie vindt dat de i inspraak rond de aanleg van de 1 wee Terhole-Driewegen meer een zoethoudertje is geweest dan een serieus

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Verkeersdag in Driewegen trekt ... DRIEWEGEN - De actiedag voor de verkeersveiligheid in Driewegen is naar schatting door een kleine dui zend belangstellenden bezocht. Dorpsraadslid M. van Krimpen, die zaterdag als ceremoniemeester

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Herziening exploitatie industrieterreinen Driewegen ... idem tot, verkoop van een per ceel grond in het exploitatieplan „Industrieterrein Driewegen Mr. F. J. Haarmanweg" aan Ver- brugge en De Meijer N.V. i.o.;

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Vraagtekens rond zendmast Driewegen ... door Eugène Verstraeten DRIEWEGEN - Het Terneuzense PvdA-raadslid G. van den Berg zet vraagtekens bij de manier waarop de gemeente een vergunning heeft verleend voor plaatsing van een zendmast bij de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Kleuterschool Driewegen krijgt mobiel lokaal ... kleuter school in Driewegen. Dat kan gebeu ren zodra de uitbreiding van de open bare lagere school in 's-Gravenpolder klaar is, want momenteel maakt de vijfde klas van deze school nog van het mobiele lokaal

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Kleuterschool Driewegen krijgt mobiel lokaal ... kleuter school in Driewegen. Dat kan gebeu ren zodra de uitbreiding van de open bare lagere school in 's-Gravenpolder klaar is, want momenteel maakt de vijfde klas van deze school nog van het mobiele lokaal

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

nwoners Driewegen opgeschrikt door bomalarm ... foSGEN - De gemeentepolitie van Terneazen heeft een aantal nietsver- dide inwoners van het buurtschap Driewegen bij Biervliet dinsdag de a op het lijf gejaagd door ze per gcluidswagen te vragen zich

| de Stem | pagina 2

Aanleg weg Terhole- Driewegen gaat door ... Inde huidige weg Terhole - Driewegen is de kom van Zaamslag een groot verkeersknelpunt. Zeker nu daar werkzaamheden worden uitgevoerd en het verkeer telkens bij mondjesmaat kan worden doorgelaten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

Driewegen heeft zijn speeltuin terug ... Joke Naughon, voorzitter van de wijkraad Driewegen, overhandig de de sponsors en wethouder Van Hulle een speciaal door de kinde ren samengesteld boekje met teke ningen als aandenken aan de nieu we

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 45

Driewegen kan de post niet kwijt ... DRIEWEGEN - Een postduif is na tuurlijk hopeloos ouderwets, maar in Driewegen (bij Biervliet) zou een aantal inwoners er maar wat blij mee zijn. De inwoners van de buurtschap kunnen al twee maan den