Krantenbank Zeeland

HomeSearch

89.811 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Dreischor promoveert ... DREISCHOR - In het jongste voetbalduel op eigen bodem tegen Zierikzee 4 heeft Drei schor een belangrijk puntje laten liggen. Door dit gelijkspel is de naaste concurrent Luctor '88 nu op dezelfde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Dreischor krijgt parkeerterrein ... ZIERIKZEK - De parkeerproble- intn ie Dreischor worden aange- takt. Maandag 13 juni begint de Hanleg »an een nieuw parkeer- ierrein aan de rnr. P. Mogge- straat. Streek- en Landbouwmu seum

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Blik probleem in Dreischor ... DREISCHOR - De verkeerssi tuatie in Dreischor blijft pro blemen opleveren. Vorig jaar werd al besloten vrachtverkeer en touringcars uit de smalle straatjes in het centrum van het dorp te weren. Nu

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Dreischor in wintertooi ... overtreden die met enkele kilometers. Uit de gesprekjes die de politie mensen met de overtreders voeren blijkt dat een groot deel van hen uit Dreischor zelf of de kernen in de omgeving afkom stig is. „Het zijn

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Dreischor juicht veel te vroeg ... OUWERKERK - De teleurstelling droop van de gezichten bij de spelers van Dreischor. Bij Ouwer kerk daarentegen niets dan lachende spelers. In de Schouwse derby gaf Dreischor in de tweede helft een 2

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Laatste tuinkeuring in Dreischor ... DREISCHOR - Ze hebben het vier jaar met heel veel plezier ge daan. Nu de groei er uit is, vin den de leden van de tuincommis sie in Dreischor het echter tijd om met de voortuinenkeuring te stoppen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Dreischor houdt Renesse in toom ... RENESSE - De Schouwse der by Renesse-Dreischor wordt een spektakelstuk. Althans, dat was de mening van de suppor ters voor aanvang van Renesse - Dreischor in de zesde klasse van het zondagvoetbal. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Dreischor blijkt een veilig dorp ... DREISCHOR - Met de sociale veiligheid in Dreischor zit het wel goed. Dat constateert de Vrouwen Advies Commissie (VAC) die daarnaar een onder zoek heeft uitgevoerd. Eén van de conclusies in het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Gezelligheid troef in dorpshuis Dreischor ... DREISCHOR - In het dorsphuis van Dreischor ontmoetten senioren uit Brouwershaven elkaar za terdagmiddag, tijdens een gezellige middag, georganiseerd door de bejaardensoos van Dreischor. Nadat