Krantenbank Zeeland

HomeSearch

136 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

Heeft goedgevonden te bepalen, dat de Ka dastrale tauxatie der Landen, in de Gemeente Domburg-binnen en buiten, gelegen in het Kanton Vere, zal worden verrigt door den Tauxateur Jan Trimpc% vergezeld

| Middelburgsche Courant | pagina 2

J)e Notaris D. J. van der Horst Serlé zal, op Donderdag den 11 Junij 1829, des Avonds ten Zeven uren, in het Huis van Domburg binnen Middelburgin tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

Aanbouwingen, door of ten gerieve van badgasten, hebben dit jaar niet plaats gehad, maar eene verandering ten goede zal het zeker wel zijn wanneer Domburg binnen kort door gas zal verlicht worden. De

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

afweging van alle be langen het in onderling overleg aangepaste hotel-plan kan worden ingevoegd. De aparte plaats van Domburg binnen de totale kustont- wikkeling is een grondige studie door alle betrokken

| Middelburgsche Courant | pagina 2

J)e Notaris D. J. van der Horst Serlé zal op Donderdag den 11 junij 1829, des Avonds ten Zeven uren, in het Huis van Domburg, binnen Middelburgin tegenwoordigheid van den Heer Vrederegter van het

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, Baande in den Soelekerke-Po'derEilande als voren; zullende daarvan de con ditiën van verkooping, gedurende tien dagen ce voren, ter lezing leggen in het Logement het Huis van Domburg, binnen de Stad