Krantenbank Zeeland

HomeSearch

15.612 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Riool Den Osse vergt miljoenen ... DEN OSSE - Het vervangen van de riolering onder de recratie- parken Den Osse, Meeu- wenstein en Port Greve gaat bij na drie miljoen gulden kosten. De parkexploitanten willen dit bedrag niet betalen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Zeilschool Den Osse blijft open ... DEN OSSE - Zeilen is zijn lust en zijn leven. „Het liefst zou ik altijd op het water te vinden zijn. Dat gevoel van vrijheid, de stilte om je heen. Dat is ner gens mee te vergelijken," aldus Benjamin

| Schouwen's Badcourant | pagina 15

Zeilschool in haven Den Osse ... DEN OSSE - Ze zijn allebei maf van zeilen: Ralph Koper uit Zie- rikzee en Hessel Meijer uit het Friese Warns. Wat doe je dan? Je begint een zeilschool. Voorlopig hebben ze vijf valken, twee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Bad Den Osse niet meer openbaar ... houder G. van de Velde-de Wil de. Het verzoek om het bad aan de openbaarheid te onttrekken, wordt nog deze maand voorge legd aan de gemeenteraad Het zwembad van Den Osse gaat in mei weer open voor pu bliek

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Gemeente wil riool Den Osse niet ... ZIER1KZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland voelt er niks voor de riolering van de bungalowparken in bestem mingsplan Den Osse in Brou wershaven over te nemen. De leden van de commissie grond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Pontjes Den Osse en Zijpe komen terug ... Harmen van der Werf GOES - Het is niet alleen kommer en kwel met de zomerpontjes dit seizoen. Op het Grevelingenmeer komen verbindingen terug vanaf Den Osse naar de Brouwersdam en er zal vanaf begin

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

kent de hele wereld Den Osse' ... Vanaf de Grevelingendijk bij Den Osse kijkt men niet meer zoals vroeger uit op een weids polderlandschap maar op Port Greve, een recreatiepark bestaande uit honderden vakantiewoningeneen supermarkt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Beroep Coördinatie orgaan werkt remmend op Den Osse-bouw ... N.a.v. de goedkeuring door G.S. van het bestemmingsplan Zomerdorp Den Osse, waarop beroep is aangetekend door het Zeeuws Coördinatie orgaan in formeerde de heer J. K. Goemans wat de gevolgen hiervan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

BROUWERSHAVEN Het aantal staanplaatsen van camping Den Osse bij Brouwershaven gen Kantme en bergmimte hebben v Bcck-Verbeek. Burghseweg 54 mag niet worden verdubbeld. De BV Camping Zomerdorp ... De uitbreiding van Den Osse komt op 15 mei aan de orde in de commissie volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning van de gemeente Brouwersha ven De beheerders van de camping f, u„" hebben nog andere

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

ouw appartementen Den Osse ... IEN OSSE - Projectontwikke- aar René Coltof gaat zo goed ls zeker bouwen buitendijks lij Den Osse. Hij heeft een der- ig appartementen tellend com- ilex van drie verdiepingen in edachten. Bij het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Bouw appartementen Den Osse ... SN OSSE - Projectontwikke- ar Renë Coltof gaat zo goed zeker bouwen buitendijks Den Osse. Hij heeft een der appartementen tellend com- >x van drie verdiepingen in dachten. Bij het gebouw ten sten van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Bouw appartementen Den Osse ... )EN OSSE - Projectontwikke- aar René Coltof gaat zo goed ils zeker bouwen buitendijks 7 iij Den Osse. Hij heeft een der- lig appartementen tellend com- j ilex van drie verdiepingen in edachten. Bij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Bouw appartementen Den Osse ... 'EN OSSE - Projectontwikke- ;w aar René Coltof gaat zo goed .w ls zeker bouwen- buitendijks va ij Den Osse. Hij heeft een der- ig appartementen tellend com- I) lex van drie verdiepingen in ,n

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Camping Den Osse wil uitbreiden ... BROUWERSHAVEN -Als de raad de mening van B. en W. en het advies van de kommissie ruimtelijke ordening volgt, kan Camping Den Osse het aantal kampeerplaat sen gaan uitbreiden van 160 naar 227

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Watersportvereniging kan haven Den Osse exploiteren f ... BROUWERSHAVEN, 1-2. Problemen rond de haven Den Osse brengen de gemeente Brouwershaven in een moeilijk parket. De crm subsidiekraan werd dichtge draaid, waardoor het voor deze gemeente financieel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Plannen watersportvereniging voor jachthaven in Den Osse ... BROUWERSHAVEN - De watersport vereniging Den Osse heeft vergevor derde plannen voor de aanleg van een jachthaven met 150 ligplaatsen in de gelijknamige haven nabij Brouwers haven. De uitgewerkte

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Plannen watersportvereniging voor jachthaven in Den Osse ... BROUWERSHAVEN - De watersport vereniging Den Osse heeft vergevor- derdf plannen voor de aanleg van een jachthaven met 150 ligplaatsen in de gelijknamige haven nabij Brouwers haven. De uitgewerkte

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Kanoroute bij Den Osse krijgt twee vertakkingen ... DEN OSSE - Een kanoroute die als vertrekpunt Den Osse heeft en twee vertakkingen kent van respectie velijk tien en zeveneneenhalve kilometer. Een werkgroep moet zich vanaf begin volgend jaar bui gen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Bouw jachthaven Den Osse gaat voorlopig niet door ... BROUWERSHAVEN, 2-10. Het is zo goed als zeker, dat er op korte termijn geen jachthaven in Den Osse zal komen. De financiële gevolgen van deze aanleg zal de ge meente Brouwershaven (gezien de hoge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Hek strand Den Osse wekt woede ... BROUWERSHAVEN - Een ge tralied hekwerk rond het strandje in Den Osse heeft de verontwaardiging gewekt van een groot aantal inwoners van Brouwershaven. Met name moeders en kinderen zijn de du pe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 61

Landgoed Den Osse komt te snel ... BROUWERSHAVEN - De ge meente Schouwen-Duiveland wilniet meewerken aan het plan van Brouwenaar J. Beeke om bij Den Osse landgoederen aan te leggen. Niet zolang er nog geen toetsingskader is in de vorm

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

28 buitenboordmotoren weg in Den Osse en Burghsluis ... container bij jachthaven Den Osse bij Brouwershaven zijn donderdag twintig buitenboordmotoren ge stolen. De container was openge broken. Een week eerder zijn er ook zo'n acht buitenboordmoto ren en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 64

28 buitenboordmotoren weg in Den Osse en Burghsluis ... container bij jachthaven Den Osse bij Brouwershaven zijn donderdag twintig buitenboordmotoren ge stolen. De container was openge broken. Een week eerder zijn er ook zo'n acht buitenboordmoto ren en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

28 buitenboordmotoren weg in Den Osse en Burghsluis ... container bij jachthaven Den Osse bij Brouwershaven zijn donderdag twintig buitenboordmotoren ge stolen. De container was openge broken. Een week eerder zijn er ook zo'n acht buitenboordmoto ren en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

28 buitenboordmotoren weg in Den Osse en Burghsluis ... container bij jachthaven Den Osse bij Brouwershaven zijn donderdag twintig buitenboordmotoren ge stolen. De container was openge broken. Een week eerder zijn er ook zo'n acht buitenboordmoto ren en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 64

Osse steelt de show met vosmerrie Equyine's Hiorada ... Met twee fraai gereden proeven stal Maxime Osse zondag in de dressuurwedstrijd van de RV Sé-Ros de show. De Heinkens- zandse heeft op het ogenblik een paar talentvolle viervoeters op stal. Max

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Osse steelt de show met vosmerrie Equyine's Hiorada ... Met twee fraai gereden proeven stal Maxime Osse zondag in de dressuurwedstrijd van de RV Sé-Ros de show. De Heinkens- zandse heeft op het ogenblik een paar talentvolle viervoeters op stal. Max

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 56

Osse steelt de show met vosmerrie Equyine's Hiorada ... Met twee fraai gereden proeven stal Maxime Osse zondag in de dressuurwedstrijd van de RV Sé-Ros de show. De Heinkens- zandse heeft op het ogenblik een paar talentvolle viervoeters op stal. Max

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 44

Successen voor Osse en Salm ... selectie die hij gebrek aan gedrevenheid verwijt. „Altijd maar zeuren als kleine jongens. 'Trainer dit heb ben we nooit zo gedaan', mekke ren over reistijden bij uitwedstrij den en bang om een schop te krij