Krantenbank Zeeland

HomeSearch

37 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 3

Snoepje van de week ... „Gaan we nu naar Scarborough of gaan wé niet?" Dit is de vraag, die een groot deel van de Vlissingse sportmensen de eerstvolgende week zal beheersen. De beslissing hierover moest namelijk wor den

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

Snoepje van de week ... Lieve St. Nicolaas. ik zou graag van U een timmerkaart hebben. Zo een als bij Borghstijn staat van 1.50 en ook graag een auto met aanhangwagen welke ie op kunt winden. Er staat een kaartje 'bij van 2

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

NICOLAAS HOFMAN, betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder H.H. doktoren Veening en Boone voor de geneeskundige be handeling, de eerw. zusters van het St.-Joseph-zieken- huls en zr ... Bovendien door 10°/o kor ting een duidelijk voordeel dat in contante guldens wordt uitbetaald. Dan het Snoepje van de Week en regelmatig een speciale aanbieding.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

In de Sinterklaasdagen kunt U extra guldens verdienen met kassabons! Bovendien in het Snoepje van de Week een alleraardigst liedjesboekje voor de kinderen. ... Grote zware letters en toch verreweg de voordeligste. In melk en pure chocolade. Van dezelfde fijne kwali teit als De Gruyter's Goudrepen. Extra voordelig door 10°/o korting.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

In de Slnterklaasdagen kunt U extra guldens verdienen met kassabons I Bovendien In het Snoepje van de Week een alleraardigst Üedjesboekje voor de kinderen. ... Grote zware letters en toch verreweg de voordeligste. In melk en pure chocolade. Van dezelfde fijne kwali teit als De Gruyter's Goudrepen. Extra voordelig door 10°/'o korting,

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

.— De Gruyter-artikelen het Snoepje van de Week voor slechts 10 cent, met als attractie een cowboy te paard. ... Kassabons voor 10% korfing zorgen er voor, dat U met Uw Sinterklaas-inkopen bij De Gruyter extra voordelig uit bent Nu kunt U guldens verdienen door 10% korting! Bovendien bij elke aankoop van f. 5

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

i 5.- De Gruyter-artikelen het Snoepje van de Week voor slechts 10 cent, met als attractie een cowboy te paard ... Kassabons voor 1.0 °/o korting zorgen er voor, dat U met Uw Sinterklaas-inkopen bij De Gruyter extra voordelig uit bent Nu kunt U guldens verdienen door 10°/o korting! Bovendien bij elke aankoop van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent. bij aankoop van f. 4.- De Gruyter-artikelen, ... Een „net-echf* camera met 2 pakjes. Voortrekkers, de be roemdste van alle Niemeijer tabakken. Een bijzonder lichte, geurige melange van maar liefst 16 kostelijke soorten tabak. Samen in originele

| de Stem | pagina 10

het Snoepje van de Week voof slechts 15 cent bij aankoop van f. 4,- De Gruyter-artikelen. ... wei merken!" Een week lang trekken de reizigers verder in lange vermoeiende ritten. Er doen zich geen verdere inci denten voor en op de achtste dag bereiken zij de grens van Schotland en liggen de

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

het Snoepje van de Week slechts 15 cent bij aankoop van f. 4,- De Gryyier»$rtiKe!erf. ... st van zeven pun- twee punten lager Unilevers rond de >ers op 719. Kon. mgen een koersre- tijging van de voor- Bij een prijs van erden de aandelen eneden de slotkoers ;n waren tevens on- New York. Ook

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent bij aankoop van f. 4.- De Gruyter-artlkelen. ... Op een kerkhof in het westelijk deel van Frankfort zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 145 gra ven geschonden. Een week geleden waren reeds 130 graven op het na bij Frankfort gelegen kerkhof van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

verheugt zich nü al op het Snoepje van de Week, als altijd voor slechts ISce^nt bi] aankoopvan f4,- De Gruyter-artikelén ... Dat mag u niet missen: vier werken van A. M. de Jong - Neerlands meest gelezen schrijver onverkort in één bala- lederen band!

| de Stem | pagina 9

verheugt zich nü a1 op het Snoepje van de Week, als altijd voor slechts 15 cent bij aankoop van f 4,-DeGruyter-artïkelen ... De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

| de Stem | pagina 10

het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent bij aankoop van f,4.- De Gruyter-artikelen» ... in de buurt van fabrieksschoorstenen, daar deze veel verontreiniging in dc lucht brengen. Toch vindt men ze tevens op andere plaatsen, bijvoorbeeld op de daken van de St.-Pauls-Kathedraal en de Bank

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Bij élke aankoop van f 4. De Gruyter artikelen hebt U recht op het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent: ...elke week 'n andere lek kernij met steeds een leuke attractie erbij. Natuurlijk •maakte ... De Gruyter daarvan voor St. Nicolaas

| de Stem | pagina 4

Bij élke aankoop van f 4.- De Gruyter artikelen hebt U recht op het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent: ...elke week 'n andere lek kernij met steeds een leuke attractie erbij.- Natuurlijk ... Maar... al maakt de Gruyter er daarvan zoveel als kan, elk jaar weer blijkt dat nog te weinig. Schrijf daarom nu gezellig Uw St. Nicolaas- boodschappenlijst en doe Uw inkopen vandaag of morgen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 10

Bij élke aankoop van f 4.- De Gruyter artikelen hebt U recht op het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent: ...elke week 'n andere lek kernij met steeds een leuke attractie erbij. - Natuurlijk ... •maakte De Gruyter daarvan voor St. Nicolaas

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 14

Bij élke aankoop van f 4.- De Gruyter artikelen hebt U recht op het Snoepje van de Week voor slechts 15 cent: ...elke week 'n andere lek kernij met steeds een leuke attractie erbij. - Natuurlijk ... En - op alle St. Nicolaas-boodschappen verdient U bij De Gruyter bovendien immers 10%!

| de Stem | pagina 12

Bij elke aankoop van f4.- De Gruytermerk-artikelen hebt U recht op het Snoepje van de Week voor maar 15 ct.! Elke week met 'n leuke surprise. Natuurlijk brengt De Gruyter in de weken voor St ... Op bevel van St. Nicolaas persoonlijk maakt De Gruyter elk jaar stoomboten vol van het lekkerste lekkers. Kleurig-fleurige heerlijk heden voor iedereen die op 5 december jong is, en wie is dat niet?

| de Stem | pagina 6

SNOEPJE VAN DE WEEK ... Een originele verrassing voor hét kinderfeest van het jaar: Sinterklaas! In alle De Gruyter winkels mogen kleine klantjes hun schoentje komen zetten. In uw De Gruyterwinkel weten ze er alles van

| de Stem | pagina 4

SNOEPJE VAN DE WEEK ... In Huize St.-Catharina te Bergen op Zoom is op de leeftijd van 72 jaar na een geduldig gedragen ziekte, gesterat door het H. Sacrament der zie ken, overleden, mijn goede zorgzame man en onze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

(5); 10. De geest in d fles (4); 11. Midden in een snoepje (6); 12. In de keel van een schor persoon ... LVERSUM (GPD) - De rO is begonnen met de opna- n van 'Zeeuws Meisje', een .„turenserie voor de hele fa lie in de traditie van Batman, perman en The green hornet, it verhaal van Robert Alber- lek

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

(5); 10. De geest in d fles (4); 11. Midden in een snoepje (6); 12. In de keel van een schor persoon ... kvEBSUM 1GPD1 - De iErO is begonnen met de opna- „en van 'Zeeuws Meisje', een ïonturenserie voor de hele fa- ailie in de traditie van Batman. erman en The green hornet, verhaal van Robert Alber- !gk