Krantenbank Zeeland

HomeSearch

374 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

waarderen. Voorzitter Chris Koopman van de NPV afdeling Tholen: „De zelfbeschikking van de mens mag nooit leiden tot on omkeerbaarheid van het eigen le ven. De Bijbel zegt dat de mens geschapen is door God ... „De NPV is ontstaan om de krachten te bundelen en om daar mee een tegengeluid te laten ho ren als het gaat om wetgeving en de praktijk van onder andere abor tus en euthanasie", zegt Chris Koopman

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Zeeland heeft ontelbaar veel mooie plekjes, vindt Chris Koopman uit Sint-Maartensdijk. Die op Tholen worden daarbij vol gens hem wel eens vergeten. On der meer de Krabbenkreek bij Sint-Annaland en ... daar een compliment voor geven", stelt Chris Koopman, terwijl hij met stevige tred door het gebied loopt. „De paden en bankjes worden zeer goed onder houden."

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 26

van Tholen. Druk bereden in de zomermaanden. •Hoofdingeland Chris Koopman uit Sint-Maar tensdijk heeft de onveilige situatie nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de wegbeheerder, het ... ingelanden Chris Koopman en Edward Riet kerk - de veiligheid op de Gorishoeksedijk niet afhankelijk wordt gemaakt. Van 't Westeinde toont zich in ieder geval bereid om binnen het waterschap te