Krantenbank Zeeland

HomeSearch

32 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Schoolstraat 5 Oud- Vossemeer ... .Suur- mond, die inzonderheid de be langen van de gebruikers in het oog dient te houden, vindt dat 'in deze tijd versobering op zijn plaats is', maar acht de verho ging acceptabel. De president commissaris, oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Schoolstraat 5 Oud-Vossemeer ... ; Oostburg Ned Herv, KerklO.OO uur ds Beukenhorst; Ge ref. Kerk; 10.00 uur ds Hordijk; Oud-Ge- ref. Gem. 9.30 en 14.30 uur leesdienst; ChristenGem. De Hoeksteen (Den Hoek zak) 10.45 uur dhr Pieters; Jehova

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... Harry Nihom, oud-directeuf Nederlandse Zionisten Boft woensdag 14 september, i' 19.45 uur, een lezing over IsrX" ontruiming van de 1 Plaats van samenkomst ^■''Tr aan de Herenstraat 14 in Mw*ïjl>0l

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... Wat voor soort theater wil Mid delburg eigenlijk. Jammer (1; de partij PvdA direct heeft reageerd op wat voor soort enl op welke locatie het theater zal gaan verrijzen. Eigenlijk ben is| wel met oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze hun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze hun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze bun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groepeiingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoei'd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groeperingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoerd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groeperingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoerd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

meeste reacties - zelfs eentje van een Canadese 'Zeeuw' - kwamen van mensen met stambo men die teruggaan tot de zestien de eeuw. Maar Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer spande de kroon: hij e-mailde dat één ... Laatst had Sjaak een origineel doopboek uit 1594 in zijn handen. „Dat was 410 jaar oud. Zoiets vast houden, dat is echt een belevenis. Mensen die er van buitenaf op kij ken denken misschien: stoffige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Oosterschelde en - toen nog - de Eendracht ontmoetten elkaar precies bij Botshoofd en voila. „Maar ik vraag me af of dat terecht is", zegt Cees Boogaart. Hij houdt zich graag bezig met de geschiedenis van Oud-Vossemeer ... Boogert duikelt nog een aardige anekdote over toenmalig koningin Wilhelmina op. Zij bracht in maart 1906 een bezoek aan Oud-Vossemeer en omgeving, dat toen zwaar was getroffen door vijf dijkdoorbra