Krantenbank Zeeland

HomeSearch

59 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Schoolstraat 5 Oud- Vossemeer ... .Suur- mond, die inzonderheid de be langen van de gebruikers in het oog dient te houden, vindt dat 'in deze tijd versobering op zijn plaats is', maar acht de verho ging acceptabel. De president commissaris, oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Schoolstraat 5 Oud-Vossemeer ... ; Oostburg Ned Herv, KerklO.OO uur ds Beukenhorst; Ge ref. Kerk; 10.00 uur ds Hordijk; Oud-Ge- ref. Gem. 9.30 en 14.30 uur leesdienst; ChristenGem. De Hoeksteen (Den Hoek zak) 10.45 uur dhr Pieters; Jehova

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

Zoals Wim Kan al zei: 'Democra tie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nu weer wil'. Zo ver gaat het mij ook als inwoner van Oud-Vossemeer als ik lees wat een ... indienen, zitten ze met een massa borden in hun maag. Npu ja, die zetten ze maar voor hun bureaus, hebben ze inderdaad een bord voor hun kop. Stel dat een autochtone inwoner van Oud-Vossemeer een eetcafe wil

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... Harry Nihom, oud-directeuf Nederlandse Zionisten Boft woensdag 14 september, i' 19.45 uur, een lezing over IsrX" ontruiming van de 1 Plaats van samenkomst ^■''Tr aan de Herenstraat 14 in Mw*ïjl>0l

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 19

absoluut niet. Stel je voor geen nieuw gemeente huis. geen verhuizing Markiezaat- college naar Tholen, geen nieuwe Vossenkuil in Oud Vossemeer en noem maar op. Alles zou maar bij het oude blijven en ze geven ... We zien het al aan de perikelen met de Vossenkuil in Oud- Vossemeer. De wethouder die dit propageert, zag een super-Vossenkuil als beste oplossing voor een verliesgevend dorpshuis.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... Wat voor soort theater wil Mid delburg eigenlijk. Jammer (1; de partij PvdA direct heeft reageerd op wat voor soort enl op welke locatie het theater zal gaan verrijzen. Eigenlijk ben is| wel met oud

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze hun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze hun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... GOES - Hij begrijpt wel dat mensen hem een beetje een zeur piet vinden. Doen ze bun oud pa pier netjes in de daarvoor be stemde container of het karton nen doosje, is het nog niet goed. Maar degenen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groepeiingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoei'd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groeperingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoerd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer ... oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groeperingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoerd door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

meeste reacties - zelfs eentje van een Canadese 'Zeeuw' - kwamen van mensen met stambo men die teruggaan tot de zestien de eeuw. Maar Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer spande de kroon: hij e-mailde dat één ... Laatst had Sjaak een origineel doopboek uit 1594 in zijn handen. „Dat was 410 jaar oud. Zoiets vast houden, dat is echt een belevenis. Mensen die er van buitenaf op kij ken denken misschien: stoffige

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer komt de familie De Bruin bezoeken met nog enkele documenten die hij over het slot heeft kunnen vinden. Hij heeft onder meer een kranten artikel uit de Eendrachtbode ... tent en het klaarzetten van het parcours viel volgens voorzitter Anco Fase 17 mm regen. De tent heb ben ze vol goede hoop laten staan op het Klaverveld in Oud-Vossemeer. Het programma blijft ongewijzigd