Krantenbank Zeeland

HomeSearch

108.105 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 12

CADZAND ... CADZAND-BAD, Zeeland. U zoekt nog een vrijst. recreatie bungalow of leuk app. vóór 30/6 en na 11/8? Dat kan. Bel nu: 01179-1483. Verk. kant. Raiffeisen, Boulevard 34, 4506 JJ Cadzand-Bad. (Cat. op

| de Stem | pagina 6

CADZAND ... Boek nu uw vakantie voor kerst en voorjaar. Uitwaaien op het strand van Cadzand. Zuidelijkste badplaats van Ned. Vraag onze uitgebreide accommodatiegids. 01179-1298.

| Sluisch Weekblad | pagina 1

CADZAND. ... Het eiland Cadzand. Zou als we gezien hebben, was het eiland Cadzand vroeger veel kleiner en werd later, tengevolge der ver landing van de Zvvinarmen, werkelijk vergroot en bleef alzoo tot aan het

| Sluisch Weekblad | pagina 1

CADZAND. ... Nabij de duinen der Noordzee, eenigszins Noordelijk van den Zwinmond, ligt het dorp Cadzand. Volgens de nieuwe spelling zou de naam moeten gespeld worden Kadzand en zulks zegt men op grond der

| de Stem | pagina 3

Duinafslag bij Cadzand ... Er zijn verontrustende berichten in de pers verschenen over ernstige duinafslag bij Cadzand tijdens de storm van donderdag j.I. Over een afstand van ongeveer zevenhonderd meter zou drie tot zes meter

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

Bouwbezwaren Cadzand verworpen ... CADZAND-BAD - De rechtbank in Middelburg heeft alle bezwaren te gen bouw van een appartementen complex op Boulevard De Wielin gen 52 in Cadzand-Bad verwor pen. De bouwvergunning voor een gebouw van

| de Stem | pagina 13

Gekrakeel om sporthal Cadzand ... OOSTBURG - De Algemene Sport en Ontspannings Vereniging Cadzand (ASOC) dreigt met het inschakelen van de rechter als de gebreken aan de sporthal in Cadzand op korte termijn niet worden verholpen.

| de Stem | pagina 21

'Cadzand nog beter promoten' ... De Snelvliegers Oostburg, 61 dui ven, 1328,63mpm: 1 en 3. R. van Hee, 2. L. Verhei je, 4. L. Ris- seeuw, 5. J. de Smet. De Getrouwe Duif Cadzand, 84

| de Stem | pagina 15

Cadzand krijgt weer dorpsraad ... Cadzand - Tien jaar na de verdwijning krijgt het kustdorp Cadzand weer een dorpsraad. Althans, woensdag 29 mei beleggen C. Almekinders en S. de Putter een oprichtingsver gadering. De bijeenkomst is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

bescheiden kuuroord Cadzand ... laten varen. „Val- iburg" heeft een achterland ar miljoenen mensen wonen, a de opzet van Thermae 2000 j vijftien jaar studie ten Ldslag. Een dergelijke is niet van passing op Cadzand-Bad", t het college

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Nieuwe reddingsboot Cadzand ... CADZAND-BAD - Het station Cadzand van de Koninklijke Nederlandse Redding Maat schappij (KNRM) kan binnen kort een nieuwe boot inzetten. De sloep is gereed, maar moet nog wel uitvoerig worden ge test

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Twijfels over kuuroord Cadzand ... betoogde onder meer dat de inwoners van Cadzand-Bad door de bouw van een kuuroord van 25 meter hoogte in hun pri vacy belemmerd zullen worden. Alle tegenstanders van de bouw van het kuuroord beweerden dat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

Voetbalveld Cadzand in gedrang ... OOSTBURG - De uitbreiding van een voorbereidingsbesluit Noorddijk/Lange Strinkweg te Cadzand-Bad zorgde woensdag morgen tijdens de commissie vergadering planologie voor veel verwarring. Uitbreiding

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

Cadzand wordt weggetikt ... door Peter van Kouteren cadzand - Dominic van Strijbos van Cadzand is een op en top Feye- noord-supporter en had maar wat graag gescoord tegen Ajax. Hij kreeg daartoe ook een uitgelezen mogelijkheid