Krantenbank Zeeland

HomeSearch

30 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 11

de schrijver McPherson in een vertaling van mr. H.M.Plantez. Voorzit ter Ko Brooijmans uit Oud-Vossemeer toonde zich verheugd over de overwel digende belangstelling en gaf vervolgens het woord aan de ... Ik reageer op de brief van mijn broer C.W. Boogaart in de Eendrachtbode, over kabeltelevisie. In tegenstelling aan zijn visie, wil ik graag enkele positieve feiten van de kabeltelevisie benadruk ken.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

Nederlandse Woonbond zette met name dhr. C.W. Boogaart uit Oud- Vossemeer zich in om een vereni ging van de grond te krijgen. "Een huurdersvereniging is onafhankelij ker dan een bewonerscommissie of ... De RMU is een soort vakbond, al wil secretaris M.C. Aarnoudse uit Oud-Vossemeer die term liever niet gebmiken. "Potentiële leden moeten we daarvan vaak ook eerst nog over tuigen, maar we willen geen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

'n 2700 inschrijffor mulieren. Daarvan zijn nog maar 60 aanmeldingen bin nen. Veel te weinig volgens C.W. Boogaart uit Oud- Vossemeer, de oorspronkelijke initiatiefnemer. ... Samen Sterk heeft een voorlopig bestuur. Dat bestaat uit voorzitter L.M. Aalbrechtse uit Tholen, pen ningmeester D.F. van Riet uit Sint- Maartensdijk, secretaris J.C. Bazen uit Sint-Annaland en C.W

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

„Het is al vaker geprobeerd en nog nooit gelukt. Wellicht zijn veel mensen hier te gezagsge trouw om zo'n vereniging te be ginnen", zegt C. W. Boogaart uit Oud-Vossemeer, één van de ini tiatiefnemers ... , Nieuw Vosse- meer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: A. H. B. Bakkerus, Jan van Beaumon- straat 12, Tholen, tel. 01660-2350

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

„Het is al vaker geprobeerd en nog nooit gelukt. Wellicht zijn veel mensen hier te gezagsge trouw om zo'n vereniging te be ginnen", zegt C. W. Boogaart uit Oud-Vossemeer, één van de ini tiatiefnemers ... gaat om het vierde kunst werk in een beeldende-kunst- route op Tholen. Oud-Vosse-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

hebben de initiatiefnemers nu binnen, terwijl minstens 270 leden nodig zijn. „Dat is tien procent van het aantal huur ders, wal een minimum-eis is", zegt C'. W. Boogaart uit Oud- Vossemeer, eén van de ... Om automobilisten nog meet; te remmen, denkt de provin voorts aan de realisatie van d n,f wegversmallingen met 'se heidskussens'. Moment eef J wordt die oplossing beproefdDC" Oud-Vossemeer. De