Krantenbank Zeeland

HomeSearch

37 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

zien in een Russisch strafkamp, waar mensen om hun geloof ge vangen zitten. De tweede film ging over het Christendom in het algemeen. Het was een interes sante avond, die met een discussie over ... Huwelijken: Albertus Johannes G. Schot 24 jr en Cornelia van den Boogaart 22 jr, Johannis Hubertus van de Repe 23 jr en Pieternella Scherpenisse 19 jr.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 19

Het Russisch galmde over het par cours bij de wielerronde van Tho len. Voorzitter Jan van 't Hof heette drie renners uit het GOS in hun eigen taal welkom. Hij volgde een spoedcursus Russisch bij me ... Alle 42 deelnemers volbrachten de tocht. De laatste, de 70-jarige H. Boogaart uit Krabbendijke kwam even na half vijf binnen. De 12-jarige Marianne van de Velde uit Tholen was de jongste deelne mer

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer komt de familie De Bruin bezoeken met nog enkele documenten die hij over het slot heeft kunnen vinden. Hij heeft onder meer een kranten artikel uit de Eendrachtbode ... leeftijden die naast Pools ook in het in het Russisch, Duits, Engels en Latijn zingen in een breed genre, waaronder volks liedjes. Hoewel het koor al in meer dere Europese landen als Duitsland

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

zo goed of ze nu Engels of Russisch spraken. Op de fiets naar al die lan den kan natuurlijk niet, dus bezoch ten de kinderen een echt vliegveld en gingen op zoek naar auto's, mo toren. caravans en ... respectievelijk Rini Neele en J. Boogaart achter zich. Bij de jeugd streek Jan van de Bosch met de hoogste eer. Verdere uitslag senioren: 4. Bep v.d. Rhee; 5. G v.d. Rhee; 6. A. Hoogendoorn; 7. S. Lindhout: 8. J

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Russisch voorstel kernwapens ... daarna de doos open. waaruit prins Wannes I (Wies Boogaart) te voorschijn kwam. „Een verlaat cadeau, en voor velen hier een verrassing", aldus de goedheiligman Daarna kon het grote feest echt goed beginnen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

. Weerheim; Klazina. dv A Burgers en N. J. Schot; Robert, zv H van Vossen en G. J. Boogaart; Maria A. dv L K Priem en N. Scha kel, Berend, zv M. W Klippel en J. de Ruiter, Liesbeth. dv W. P. A. Dam en M. van ... Den Uyl noemt het Russisch str, om plaatsing van de Ameriki Pershing 2 te voorkomen, begm en gerechtvaardigd. „De Russe doodsbang voor deze wapenj paniek over deze kemrakettenii gisch" Aldus deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

voorouders, via een cursus over de betrekkingen tussen Zeeland en Vlaanderen, een cursus Ameri kaans patchwork, een cursus kleine klusjes tot tal van talencursussen, waaronder Russisch. ... me vrouw M. A. van den Boogaart-Sel- horst een lezing met dia's over De Vrouw in China.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

de top van de Russische competitie. Zij hebben als enig Russisch team een Amerikaan. Jackson, in de gelederen. Deze werd tijdens de Haarlem-week uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. ... 19 Michael Boogaart. 20 Danny Over-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 54

de top van de Russische competitie. Zij hebben als enig Russisch team een Amerikaan, Jackson, in de gelederen. Deze werd tijdens de Haarlem-week uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. ... 19 Michael Boogaart, 20 Danny Over-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

Het als zwierig bekend staande corps de ballet van het Russisch Ballet St. Petersburg is versterkt met de beste dansers van de Russische Staats Opera en het Ballettheater van Voronez. Er is uitgegaan ... bedrijven, dat geregis seerd werd door Nelly Boogaart.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit ... zo aan Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit ... ." Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Er komen wel verschillende brouwers hun bieren presente ren op het festival, onder wie Al vinne, de brouwer van Korte Gos. Een importeur uit Gronin gen brengt een Russisch bier mee: Baltika uit Sint ... Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk

| de Stem | pagina 3

De socialisten hebben gis termiddag afzonderlijk in een onderhoud met de Russische ambassadeur een protestbrief aangeboden. De brief - in het Nederlands en het Russisch - hebben Pvd ... ", (een stelling van de heer Paul van den Boogaart, die 14 januari doctor in de Wiskunde en Natuurweten schappen hoopt te worden. Nog interesse in de titel van zijn proefschrift „Vitelloge nin mRna and iets

| de Stem | pagina 18

Russisch concert in Antwerpen ... George Sponselee rafelt met biologische precisie de spookverhalen uit Honte- nisse uit en voorziet het ge heel van een pikant café sausje. De regie is in handen van Nelly Boogaart.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 8

Volksdansvereniging Nehalen nia houdt zaterdag 17 decem ber van 13.00 tot 17.00 uur een dansdag Russisch in het Neder lands Hervormd Verenigings gebouw van de Bethle-. hemstraat aan de Platteweg. De ... AD VAN DE BOOGAART