Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 8

Volksdansvereniging Nehalen nia houdt zaterdag 17 decem ber van 13.00 tot 17.00 uur een dansdag Russisch in het Neder lands Hervormd Verenigings gebouw van de Bethle-. hemstraat aan de Platteweg. De ... AD VAN DE BOOGAART