Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

Het als zwierig bekend staande corps de ballet van het Russisch Ballet St. Petersburg is versterkt met de beste dansers van de Russische Staats Opera en het Ballettheater van Voronez. Er is uitgegaan ... bedrijven, dat geregis seerd werd door Nelly Boogaart.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit ... zo aan Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit ... ." Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Er komen wel verschillende brouwers hun bieren presente ren op het festival, onder wie Al vinne, de brouwer van Korte Gos. Een importeur uit Gronin gen brengt een Russisch bier mee: Baltika uit Sint ... Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer komt de familie De Bruin bezoeken met nog enkele documenten die hij over het slot heeft kunnen vinden. Hij heeft onder meer een kranten artikel uit de Eendrachtbode ... leeftijden die naast Pools ook in het in het Russisch, Duits, Engels en Latijn zingen in een breed genre, waaronder volks liedjes. Hoewel het koor al in meer dere Europese landen als Duitsland

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

zo goed of ze nu Engels of Russisch spraken. Op de fiets naar al die lan den kan natuurlijk niet, dus bezoch ten de kinderen een echt vliegveld en gingen op zoek naar auto's, mo toren. caravans en ... respectievelijk Rini Neele en J. Boogaart achter zich. Bij de jeugd streek Jan van de Bosch met de hoogste eer. Verdere uitslag senioren: 4. Bep v.d. Rhee; 5. G v.d. Rhee; 6. A. Hoogendoorn; 7. S. Lindhout: 8. J