Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

kolonie van 50 lepelaars waaronder 12 jon gen die waargenomen zijn. Dat is met heel die groene maffia zo, kijk maar naar Anna Jacobapolder waar de windmolens meer subsidie van gen dan wind, over windhandel ... Ik ben wel blij dat bij de laatste ver kiezingen de moederpartij van de groene maffia. Groen Links van 10 naar 4 zetels is gezakt en in de pei ling zelfs naar 2, dus nog even en de groene maffia is

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

Zoals verwacht, worden de bezwa ren tegen de verzilting van het Ram megors verworpen, stond er vorige week op de voorpagina van de Een- drachtbode. Daar heb je dus het be wijs dat de groene maffia de ... wordt dat onder zocht en kan de bouw zelfs stilleg gen en nu zwijgen we er maar over? Of zijn de provincie. Rijkswaterstaat en de groene maffia, waaronder de Zeeuwse milieu farizeërs, horende doof en

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

Waarom moet het Rammegors dan zout worden? Omdat de groene maffia dat wil en in haar plannen heeft opgetekend. Ondanks dat het VN klimaatpanel, het IPCC, al in 2006 benadrukte dat in Nederland de ... in Zeeuws-Vlaandeeren. Daarom begin ik nu op internet de actie De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland. Daar zijn ook de ingezonden brieven te vinden, met bronnen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Wat is dat toch met die natuur- jongens, de groene maffia? Wil len ze Nederland dan echt terug naar de toestand van voor 1200? Moeizaam op het water verover de vruchtbare polders worden nu teruggeven ... Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Wat is er mis mee? Alleen de groene maffia (de zwaar gesubsi dieerde natuur- en milieulobby) wil het liefst ontpolderen en ge bieden fixeren. De beste oplos sing voor burgers, milieu, na tuur en ... Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Op het ogenblik zijn zestien verschillende boekjes verkrijgbaar en wel onder de vol gende titels: Fietsen in Amsterdam en om geving; Fietsen in Gooi en Vechtstreek; Fietsen in Hollands Groene Hart ... Ondertrouwd: 1 mei: R. Slotema, 24 jaar en N. E. Jeronimus, 19 jaar; 3 mei: L. G. Griep, 26 jaar en A. ten Bruggen, 22 jaar; 18 mei: A. Blankenstijn, 23 jaar en T. N. van den Boogaart, 19 jaar.

| de Stem | pagina 2

een groene speeltuin, een at tractie voor de hele familie ter vervanging van het Ameri kaanse en dus mislukte Euro- disney. ... willen de vent lende departementen hui komstenbronnen bescherm» Hoefnagels: „Verbieden is loos. Daar is de maffia pool geworden. Gokken is een aa: boren menselijke eigens!

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

. Passage: Ligt. de Boekje open over provinciaal bestuur van Zee land; L-.ngsma Van terp tot gouden delta; Maas. Cosa nostra - onthullin gen over dc Maffia: Meinz. Antiek zil ver; Mellaart. Het Nabije ... . v. d. Boogaart 20 j; D. Stolk 24 i en A. J. L. Mercy 25 j: C. J. Grims 19 j en A. C Klip 18 j; M. P. Arendse 25 j en M Arendse 20 j'.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

De Maffia op Sicilië, door dr. L van Egeraat ... grote groene component, veroorzaakt door de filtering van het witte licht door het bladerdak en door reflectie. Veel zwart-wit films zijn voor groen iets ongevoeliger dan voor andere kleuren. Er is dus