Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.600 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 143

Een nieuwe start voor Bonedijke ... De wijk Nieuw Bonedijke in Vlissin- gen heeft vooral een imagoprobleem buiten Vlissingen. De Nieuw Bone dijkers zelf zijn trots op hun buurt. Vooral nu vernieuwende bouwpro jecten de problemen die

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Bonedijke wacht wéér sloophamer ... VLISSINGEN - Tegen de beloftes in blijft er niets over van de karakte ristieke sociale volkshuisvesting in de Bonedijke. Ook het zuidelijke deel van de Vlissingse wijk, dat zou worden gerenoveerd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

'Nieuw Bonedijke' is eindelijk ... Nieuw Bonedijke. Behalve de instanties is er eigen lijk geen mens die de naam bezigt, maar toch is de Vlissingse wijk vernieuwd. Bijna-tien jaar nadat de sloophamer er de eerste woningen raakte

| de Faam | pagina 34

NIEUW BONEDIJKE ... De jaarlijkse Burendag. I'escaut en de gemeente Vlissingen sluiten hierbij aan om de opening van Nieuw Bonedijke te vieren. Een groot feest is het resultaat.

| de Faam | pagina 10

KWALITEITSIMPULS WONINGEN NIEUW BONEDIJKE EN GROOTE MARKT ... De gemeente Vlissingen en l'escaut woonservice hebben overeenstem ming bereikt over de projecten Nieuw Bonedijke en Groote Markt. Uitgangspunt bij beide projecten is dat er een belangrijke kwaliteits

| de Faam | pagina 55

Salvador Dalistraat in Nieuw Bonedijke klaar ... Een nieuw feestmoment voor Nieuw Bonedijke breekt morgen (30 juni) aan. gevierd wordt dat de 42 eengezins woningen aan de Salvador Dalistraat zijn opgeleverd en bewoond. Het heegste punt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

l'Escaut mag niet slopen in Bonedijke ... VLISSINGEN - Woningcorporatie l'Escaut krijgt zeker nu nog geen sloopvergunning voor de oude ka rakteristieke woningen in het zui delijk deel van de Bonedijke. De gemeente weigert zo'n vergunning

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Engelse Wijk maakt de Bonedijke af ... Wat jarenlang werd beloofd, lijkt te zijn uitgekomen: de Bonedijke is de Bonedijke niet meer. Althans, niet die beruchtste buurt van Vlissin gen. De restauratie van de Engelse Wijk vormt het toef je

| Scheldebode | pagina 1

Ondanks uitbreiding met sportpark Bonedijke ... VLISSINGEN Nu afgelo pen zaterdag het nieuwe Sportpark „Bonedijke" aan de Koudekerkseweg officieel Is geopend, is het aardig om eens te kijken wat er in de afgelo pen jaren voor de Vlissingse

| de Faam | pagina 51

Gezellige Burendag Fort en Bonedijke ... VLISSINGEN - Stichting Palladium houdt in samen werking met l'Escaut woon- service en Emergis een Bu rendag met allerlei leuke activiteiten op 25 septem ber op 't Fort en in Nieuw Bonedijke in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Kloppend hart voor wijk Nieuw Bonedijke ... trum van de wijk Nieuw Bonedijke. De brede school en de wijkvoorzieningen die erbij komen, worden niet voor niets omschreven als het 'kloppend hart' voor de wijk. Eind van dit jaar moet het complex klaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Die van de Bonedijke zitten nu hier ... „Mevrouw, kunt u komen naar de Schel destraat? Samen wandelen. Dan laat ik u zien dat de straat een tweede Bonedij- kestraat is geworden. Jazeker, die van de Bonedijke, die zitten nu hier."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

'Nieuw Bonedijke' door bewoners geopperd als nieuwe naamgeving ... door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - Zou Nieuw Bonedijke dan de nieuwe naam zijn voor de Bonedijke? Als het ligt aan de be woners, die meedoen aan de bran ding-bijeenkomsten van woning corporatie l

| de Stem | pagina 19

BONEDIJKE ... VLISSINGEN Burge meester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen opent morgen middag om twaalf minuten over twee het nieuwe Vlis- singse sportpark Bonedijke.

| de Stem | pagina 12

Sportpark Bonedijke en clubhuis van Middelburg ... VLISSINGEN/MIDDELBURG Zaterdagi waren er twee plaatsen op Walcheren waar veel lovende woorden werden gesproken. In Vlissingen gebeurde dit bij de ope ning van het nieuwe sportpark Bonedijke en in de

| Scheldebode | pagina 20

van groei Bonedijke ... VLISSINGEN - De kleedlokalen op het sportpark Bonedijke spelen een belangrijke rol in het geheel van verbeteringen die de Vlissingse accommoda tie te wachten staan, en die dus ook de voetbal lers van

| Scheldebode | pagina 1

rennen in Bonedijke ... VLISSINGEN - Vrijdag 10 juli houdt de Stichting Vlis- sings Activiteiten Fonds windhondenrennen op het sportpark Bonedijke. Deze wedstrijden worden gehou den in samenwerking met de Zeeuwse Renhonden

| de Faam | pagina 3

Gemeente Vlissingen wil Bonedijke niet slopen ... "De conclusie dat het karakteris tieke deel Bonedijke in Vlissin gen wordt gesloopt is voorbarig. We moeten alle creativiteit die we in ons hebben, inzetten om sloop te voorkomen", reageert wethouder

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Wijk Bonedijke houdt zaterdag een buurtfeest ... VLISSINGEN In de Vlissings Bonedijke wordt vandaag, zate een buurtfeest gehouden. Dit ge ter gelegenheid van de oplei van het eerste gedeelte van het vatieproject Ravesteynplein e tienjarig bestaan

| Scheldebode | pagina 1

Hockeytoernooi op Bonedijke ... VLISSINGEN - Tijdens de pinksterdagen wordt op het sportpark Bonedijke het McDo nalds Schorpioentoernooi ge speeld. Dit driedaags hockey toernooi voor jongens en meis jes A junioren is georganiseerd

| de Faam | pagina 11

NIEUW BONEDIJKE ... In de Bonedijkestraat wordt er al hard gewerkt aan 'Nieuw Bonedijke'. De eerste panden zijn al gesloopt en de komende maanden zullen de veranderin gen elkaar snel op volgen.