Krantenbank Zeeland

HomeSearch

480 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Boerenhol is verkeersdrukte ... BOERENHOL - Het lijkt niet waarschijnlijk dat de bewoners van de >Vest-Zeeuws-Vlaamse buurtschap Boerenhol op korte termijn met een veiliger gevoel hun huizen kunnen verlaten. Gedeputeerde ing J

| de Stem | pagina 16

Begrip voor verzoek Boerenhol ... Middelburg - De meerderheid van de statencommissie Verkeer en Waterstaat advissert het college van Gedepu teerde Staten (GS) de maximumsnelheid in de buurt schap Boerenhol, tussen Groede en Breskens

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Boerenhol betaalt voor Kloetingse honden? ... Sabewa stuurt 4.600 aanslagen op nieuw. Ingrid Schautteet-Faas uit Boerenhol keek gek op toen ze op de aanslag van Sabewa las dat ze hondenbelasting betaalde voor de gemeente Kloetinge. Een kennis

| de Stem | pagina 15

I» e 1(1 voor Boerenhol ontbreekt ... Ireskens - De provincie Zeeland heeft geen geld om jelheidsremmende maatregelen te treffen in de be- iu\vde kom van het buurtschap Boerenhol tussen (roede en Breskens.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 74

Het ingevette bord van Boerenhol is geliefd ... Volgens de ANWB is het plaatsnaam bord van Boerenhol het meest ge stolen bord van Nederland. En dat terwijl Boerenhol eigenlijk niet eens een officiële woonplaats is. Het is een Zeeuws- Vlaams

| de Stem | pagina 29

Kafka in Boerenhol ... pop in het Limburgse Geleen. Dat ze daar wel eens van Breda en van Winschoten gehoord hebben, mag geen verwondering wekken. Maar dat de 'worldtour' ook nog eens 'van Schiermonnikoog tot Boerenhol' gaat

| de Vrije Zeeuw | pagina 9

Kruisdijk en Boerenhol krijgen ook aardgas ... OOSTBURG In maart volgend jaar kunnen de ka chels in de buurtschappen Kruisdijk en Boerenhol bran den op aardgas. De PZEM is thans druk bezig met de voorbereidingen om de buurtschappen aan te slui

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Boerenhol krijgt geen rondweg, maar meer wegversmallingen ... de bouw van meer vakantieparken aan de kust. Vrijwel al die vakantie gangers rijden door Boerenhol. Dat doen ze regelmatig ook nog eens (veel) te hard. Bewoners van Boe- renhol klagen daarom dat de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Verkeer Zuidzande en Boerenhol neemt toe ... ,,De groei van het toerisme aan de kust heeft geen gelijke tred ge houden met de infrastructuur", stelt Bogaard in een toelichting, ,,In Boerenhol is het bovendien drukker geworden door afsluiting

| de Stem | pagina 19

Inwoners Boerenhol leggen zich niet neer bij besluit GS ... yan onze verslaggever jjreskens - De actievoerende inwo ners van Boerenhol leggen zich niet zonder slag of stoot neer bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland voorlopig niet veel te J0en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Boerenhol wil dit jaar geld voor een riolering ... OOSTBURG - Burgemeester mr C. T. Spijkerboer van Oostburg heeft bewo ners van het buurtschap Boerenhol en bestuursleden van de dorpsraad Groe- de maandag beloofd om na te gaan in hoever het mogelijk

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

'Haal verkeersremmers Boerenhol gewoon weg' ... Dé oplossing voor Boerenhol? Verwijder alle verkeersremmers en maak de Provincialeweg kaarsrecht. Statenlid Francis Babijn van de Partij voor Zee land denkt dat het een goede stap is het aantal

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Provincie bezit nog niet alle grond bij Boerenhol ... BOERENHOL - De herinrich ting van de weg tussen Groede en Boerenhol laat voorlopig nog op zich wachten. De provincie Zeeland is er nog niet in ge slaagd alle benodigde gronden voor de aanpak van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Extra geld voor veiliger weg Boerenhol ... BRESKENS - Aanpassing van de doorgaande weg (N675) door de buurtschap Boerenhol kost zeker twee ton meer dan be raamd. Gedeputeerde T. Poppe laars verwacht door die extra in vestering te voldoen aan

| de Stem | pagina 7

Bewoners Boerenhol teleurgesteld over brief GS ... BOERENHOL - „Eenzijdig, niet erg bevredigend". Die negatieve kwalificaties gebruiken de bewoners van de taurtschap Boerenhol tussen Breskens en Groede voor de die Gedeputeerde Staten deze week

| de Stem | pagina 13

Boerenhol: goed riool. ... BOERENHOL - De bewoners van Boerenhol laten niet I meer met zich leuren. Na jaren vruchteloos actie voeren tegen I een ondeugdelijke riolering, achter hun huizen en een onveili- I ge weg ervoor, zijn

| de Stem | pagina 23

G.S. komen Boerenhol voor deel tegemoet ... OOSTBURG - De bewoners van de buurtschap Boerenhol tussen Breskens en Groede krijgen nog dit jaar voor een deel hun zin. Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk la ten weten dat ze de provinciale weg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Provincie kan in Boerenhol niet anders dan ingrijpen ... In Boerenhol was het altijd al druk met toerismeverkeer, dat vanuit de richting van Breskens door de buurtschap richting de kust rijdt. Sinds ruim twee jaar is het aantal auto's echter geëxplo deerd

| de Stem | pagina 5

Boerenhol ... Oostburg - Het buurtschap Boerenhol krijgt toch nog een riolering. De gemeente Oost burg heeft namelijk kans ge zien om via een zo voordelig mogelijke financieringsre geling geld voor het project

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Inwoner Boerenhol in het geweer tegen uitblijven van kabel-tv ... BOERENHOL - H. Bijl uit Boerenhol, nabij Groede, beklaagt zich in een brief aan het gemeentebestuur van Oostburg en de provinciale staten over het feit dat de tv-kabel wel door Boerenhol loopt, maar

| de Stem | pagina 17

Boerenhol heeft nieuwe hoop op riolering ... GROEDE - De buurtschap Boerenhol, tussen Breskens en Groede heeft weer nieuwe hoop op de spoedige aanleg van riole ring. Dat is het resultaat van een gesprek dat een afvaardiging van de buurt

| de Stem | pagina 17

Het water stijgt Boerenhol tot aan de lippen ... BOERENHOL - Het water is de 150 bewoners van de buurt- schap Boerenhol tussen Breskens en Groede weer eens tot aan de lippen gestegen. Figuurlijk gold dat al jaren, want de eigentijdse riolering waar

| de Stem | pagina 11

Waar is Boerenhol? ... Boerenhol - Souvenirjagers vegen het gehucht Boerenhol regelmatig van de kaart. De bekende blauwe plaatsnaam borden waarop Boerenhol staat aangeduid, vallen op gezet te tijden ten prooi aan

| de Stem | pagina 19

Bewoners Boerenhol willen snel verkeersmaatregelen ... Oostburg - Bewoners van Boerenhol, een gehucht langs de proviciale weg Breskens-Sluis, zijn de gevaren van het steeds toenemende verkeer meer dan beu.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Politie wijst limiet aan snelheid op weg Boerenhol weer af ... MIDDELBURG - De inwoners van het West-Zeeuws-Vlaamse gehucht Boerenhol houden voorlopig een 'racebaan' voor de deur. Het advies van de sta tencommissie waterstaat en verkeer om een snelheidslimiet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Maximum snelheid door Boerenhol moet omlaag naar 50 km ... De commissie legde met dit ad vies een voorstel van het dage lijks bestuur van de provincie naast zich neer. Gedeputeerde staten willen de toegestane ma ximumsnelheid in Boerenhol wel verlagen van

| de Stem | pagina 25

Riolering Boerenhol zonder subsidie niet uitvoerbaar ... OOSTBURG - Wanneer de centrale overheid niet met subsidie afkomt zal de buurtschap Boerenhol (Oostburg) het nog lang conder een behoorlijke riolering moeten doen. Tijdens de behan deling van het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Boerenhol krijgt van gs geen snelheidsremmers ... BOERENHOL - Het West- Zeeuws-Vlaamse Boerenhol komt voorlopig zeer waar schijnlijk niet in aanmerking voor snelheidsremmers. De be woners van het buurtschap hadden gedeputeerde staten ge vraagd

| de Stem | pagina 10

Verkeerscontrole nabij Boerenhol ... Boerenhol - Bij een verkeerscon trole in Oostburg zijn gistera vond 694 voertuigen aan de kant Jezet. De bestuurders werden geïnformeerd over de draagpicht «n de autogordel. ien Promotieteam van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Drie gewonden bij aanrijding onder Boerenhol ... BRESKENS Drie personen zijn bij een ongeval op de provinciale weg Buitenlust-Sluis nabij de Boerenhol vrijdagavond omstreeks half acht ge wond geraakt. De bestuurster van een personenauto, de 24

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Drie gewonden bij aanrijding onder Boerenhol ... BRESKENS Drie personen zijn bij een ongeval op de provinciale weg Buitenlust-Siuis nabij de Boerenhol vrijdagavond omstreeks half acht ge wond geraakt. De bestuurster van een personenauto, de 24

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Maximum snelheid door Boerenhol moet omlaag naar 50 km ... enthousiast is voor alleen een bord met een la ger kilometer-aantal. Op snelheidsremmers moeten de inwoners van Boerenhol nog een paar jaar wachten, als er ten minste subsidie voor komt. Hen nekeij schudde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 90

Wie in Boerenhol woont, heeft gegarandeerd de lachers op de hand. Desondanks is het buurtschap volgens de bewoners een fantastische plek om te wonen.'Het lijkt alsof we het hele jaar op vakantie zijn.' ... rand van Boerenhol woont, schudt de anekdotes zo uit haar mouw. „Ik zie ook vaak jongeren foto's maken. Met hun broek omlaag."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

In '79 bouw van riolering in buurtschap Boerenhol ... BRESKENS - Zo mogelijk wordt in 1979 begonnen met het aanleggen van riolering in hel buurtschap Boerenhol tussen Groede en Breskens. Dit schrijft hel provinciaal bestuur van Zeeland in antwoord op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Ma n gewond bij schuurbrand in Boerenhol ... BOERENHOL - Aan de Kruisdijk bij buurtschap Boerenhol, tussen Groede en Breskens, is gistermid dag een boerenschuur in vlammen opgegaan. Door de aanwezigheid van plastic in de schuur ging dat ge