Krantenbank Zeeland

HomeSearch

494 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Bewoners polder Beldert boos over rekening rioolaansluiting ... De bewoners van de polder Beldert bij Dreischor kregen twee jaar na dato een rekening voor aansluiting van hun woningen op het gemeentelijk rioolstelsel. (Foto: Joop van Houdt).

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 60

Eens was Beldert de haven van Dreischor, totdat ook die zijn functie verloor. Wat overbleef was een handjevol huizen en een idyllisch dijkje met uitzicht over de wijngaarden van de Wijn hoeve. ... Buurtschap Beldert is een van de kleinste van Schouwen-Duive- land. Er staan slechts zes huizen en een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Reactie op protestbrieven bewoners Beldert ... Uit de toelichting blijkt dat men bij controle van de admi nistratie ontdekte dat voor de diverse rioleringsprojecten aan de Groeneweg/Heereweg te Noordgoüwe, de Zuidweg en Beldert nog geen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

Chauffeur stuurt lijn 134 in de berm bij Beldert ... DREISCHOR - Passagiers van Lijn 134 tussen Renesse en Zierikzee kampten gisterochtend met vertra ging, nadat de bus bij buurtschap Beldert in de berm raakte. De chauffeur reed volgens een scholier

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Kwijtschelding bijdrage bewoners Beldert voor aansluiting riolering ... BROUWERSHAVEN - Bewoners van een aantal per celen in Beldert, Groeneweg en Heereweg bij Noord- gouwe hoeven niet te betalen voor aansluiting op de riolering. Dat werd gisteren, maandag, besloten tij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

van een grote stad zorgen zou baren, maar hé, dit is Beldert. Dat twaalf inwoners en een flinke houtza gerij heeft binnen de bebording. ... De houtzagerij staat op een terrein dat zich uit strekt over de lengte van het gehucht. Daarnaast: Beldert, behalve plaatsnaam ook de weg waaraan de meeste huizen liggen. Niet zo'n denderend uit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

de vierde verdieping", zegt Frits. Hij zegt dat ze er 'elegant' gaan doen, met de tram naar de biblio theek en 's avonds naar bioscoop en theater. Tineke: ,,We worden ouder. In Beldert word je niet zo ... -Gravenzande. Daarna in Oude Tonge waar hij problemen kreeg, het gemeentebestuur was volgens hem 'corrupt'. Zijn zoon René Perkins nam het bedrijf over en vestigde zich in 2007 in Beldert. René verzaagt boomstammen tot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 126

oostkant van de Stolpweg en de Nieuwe Weg te liggen. Bij de Beldert moeten de fietsers de weg oversteken naar de Zuiddijk. De sloot langs de weg wordt ge ... NIEUWERKERK - Waterschap Schel- destromen begint in augustus met de aanleg van het fietspad tussen Dreischor en Nieuwerkerk. Een stuk van 330 meter bij de Beldert in Dreischor wordt overgeslagen. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 44

Daar bleef het niet bij, want het stel ging ook kijken in Beldert en Dreischor. En hoewel het dijkhuis niet was aangesloten op riolering of aardgas en de elektriciteitsdra ... Het is duidelijk dat hij Beldert nog net zo geweldig vindt als toen hij er in 1993 kwam wonen. „Het be valt me hier buitengewoon. Als ik op mijn fietsje door de polders rijdt om zuring en paardensla

| Watersnood documentatie 1953 - diversen | pagina 8

Op 15 februari begint ook de voedselverstrekking aan de poli tiepost op Beldert. ... Op 16 februari arriveren mensen van de Technische Hielfswerke van de West-Duitse spoorwegen. Hoe zij hier kwamen weet ik niet. Zij hebben o.a. de zware motor (1500 kg) van het gemaal bij Beldert

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

de druivenranken door naar na tuurgebied Dijkwater te wandelen. En zal vanaf de voormalige land- bouwhaven Beldert - langs een wa terloop - dwars door landbouwge bied kunnen worden overgestoken ... op de Zuiddijkweg richting Sirjans- land, waar het toenemend autover keer mengt met de bedrijvigheid van houtzagerij Beuzenberg. Op de uitgekiend neergezette picknick- bank op het hoger gelegen Beldert

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

De Beldert is een rustieke weg aan de buitenrand van Dreischov- Op zondagmiddagen zijn er veel fietsers en stapvoets- rijdende auto's te vinden, die de grote boerderijen en de land bouwgronden aan ... weerzijden van de weg bekijken. De Beldert ligt ineengeklemd tussen de Zuiddijk en de Zuiddijkweg en vormt zo een verbindingsstuk vanaf het water naar Dreischor, Nieuwerkerk en Zierikzee.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

De Beldert is een rustieke weg aan de buitenrand van Dreisehox-. Op zondagmiddagen zijn er veel fietsers en stapvoets- rijdende auto's te vinden, die de grote boerderijen en de land bouwgronden aan ... weerzijden van de weg bekijken. De Beldert ligt ineengeklemd tussen de Zuiddijk en de Zuiddijkweg en vormt zo een verbindingsstuk vanaf het water naar Dreischor, Nieuwerkerk en Zierikzee.