Krantenbank Zeeland

HomeSearch

413.669 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Rayonredacteur: M. J. Groen RayonbeheerderL. K M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z.-Beveland Goes Westsingel 98, TeL 2236

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Het hoofdbestuur vam de Nederl. Bond van Importeurs van Vlakglas vergaderde te Middelburg. Na afloop werd oen tocht rond Walcheren ge maakt en de wederopbouw van Mid delburg bekeken. Ook de Nieuwe

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... De Nederlandse Reisvereniging afde ling Walcheren geeft dinsdag 6 oktober een filmavond in de concert- en gehoor zaal te Middelburg. Gedraaid zal o.a. worden een film over Salzburg.

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Steenstraat 14, telefoon 2377 Hulst voor Walcheren en Zuid Beveland. Klokstraat 1 telefoon 6252 G< >ES Eerste redacteur Exploitatie voor Zeeland: inspectie Zeeland F DE LIGT L. K. M DE JON(

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... , was dinsdags enkele uren boven water. Van een tot vijf uur 's middags hing het gevaarte in de takels van de bokken „Ahrend" en „Walcheren". De bokken manoeuvreerden enkele uren met hun last en slaagden

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Voor de afdeling Walcheren van de stichting „Jeugd en Muziek" was het optreden van het bekende Nederlandse combo van Tony Vos een genoegen. Aan dacht werd besteed aan enige belang rijke kenmerken van

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Rayonredacteur: M. J. Groen Rayonbeheerder: L. K.. M. de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z. Beveland: Goes. Westsingel 98, tel. 2236

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Op donderdag 19 juli organiseert de vereniging „Handelsbelang" alhier, in samenwerking met de V.V.V., de stich ting Nieuw-Walcheren en de Zeeuwse Ringrijders Vereniging, een ringrijderij in nationaal

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... voor Zeeuwsch-Vlaanderen Steenstraat 14, teleluon 2371, Huist Voor Walcheren en Zuid-Beveland Klokstraat 1. telefoon 6252 Goes

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Steenstraat 14. telefoon 2377 tiulat Voor Walcheren en Zuid-Beveland Klokstraat l. telefoon 6252 GOES Eerste redacteur voor Zeeland Exploitatie- F. DE LIG'l inspectie Zeeland

| de Faam | pagina 19

Walcheren ... een initia tief van de vijf Wereldwin kels van Walcheren, Imkerij Poppendamme en COS Zee land. Tijdens de kerstperio de er een Wereldwinkel op de imkerij aanwezig. Ruim achtduizend bezoekers maakten

| de Stem | pagina 3

WALCHEREN ... echter bezig gehouden want het denkbeeld een rijwielpad door Walcheren aan te leggen een gedachte van hem even als de oprichting van het Nollebos.

| de Stem | pagina 2

WALCHEREN ... In de naaste omgeving van de Keersluisbrug over het kanaal door Walcheren is men druk aan 't werk. In verband met de bouw van een nieuwe brug wordt naast het sluisje een noodbrug aangelegd om straks

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Rayonredacteur. W de [.eeuw Rayonbeheerder. L. K. M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z.- Beveland: Goes Westsinge) 98. tele foon 6252

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... De commissie van beheer voor de schoolartsendienst op Walcheren, Noord en Zuid-Beveland (west) vormt ook een punt van bespreking.

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Rayonredacleur W dt Leeuw Ray on be he er derL. K IV1 de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z. Beveland: Goes Westsingel 98. tele foon 6252

| de Stem | pagina 2

Walcheren ... Rayonredacteur: P.G. Kuypers tel. 3327 RayonbeheerderL. K., M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z.- Beveland: Goes, Klokstraat 1, tele foon 6252.