Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

VLISSINGEN-OOST - Op de Noord zee verrijzen steeds meer wind energieparken en aan de plannen ervoor lijkt geen einde te komen. Daar zit veel werk en toegevoegde waarde in, want de windturbines moeten ... ook. Het verschil tussen de eerste drie en de wind-op-zee activiteiten in Vlissingen-Oost is dat de noorde lijke havens zich vooral op wind- parkei? voor de Nederlandse kust richten. De armslag van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

een bekende die in de haven werkt. Nu krijgen mensen een beeld bij de verhalen die ze ho ren", verklaart Ruurt van der Wel van de VW. In het nieuws is er ook veel te doen geweest rondom Vlissingen-Oost ... Tijdens de vaartocht vertelt Arno Dirkzwager van Zeeland Seaports iedereen over de ontstaansgeschie denis van Vlissingen-Oost en alle bezienswaardigheden. De één leunt liever achterover en ervaart en

| Groot Walcheren | pagina 4

, dagelijks van 9-12 uur en van 14-16 uur op ons hoofdkantoor aan de Europaweg, Sloehaven te Vlissingen-Oost. ... Wij vragen voor onze Aluminiumfabriek aan de Sloehaven te Vlissingen - Oost produktie personeel voor de diverse afdelingen.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

Vanuit Middelburg Schroeweg gezien, richting Vlissingen-Oost/ Terneuzen gaat het om de laatste rotonde. Hierbij kan de weggebruiker de vol gende afslagen kiezen: via Weizichtweg naar Nieuw- en Sint ... Joosland, via N254 naar Vlissingen-Oost/ Terneuzen en via A58 naar Arnemuiden/ Goes. De rotonde is daarnaast ook de toerit vanuit A58 Vlissingen rich ting Middelburg.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 5

VLISSINGEN-OOST - Havenbe drijven openen op zaterdag 24 mei hun poorten tijdens de tweejaarlijkse Open Ha vendag in Vlissingen. Dat gebeurt op het terrein van Damen Shiprepair Vlissin gen aan de ... Ritthemsestraat 500 in Vlissingen-Oost, ha vennummer 1010. Op de kades van Damen Shipre pair Vlissingen zijn er tus sen 10.00 en 16.00 uur een groot aantal activiteiten, presentaties en demonstra ties. Alles is ook

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

in Vlissingen-Oost bouwen. In april verhuist het bedrijf naar de kop van het oude Zalco-terrein. Daar zit de werf aan veel dieper vaarwater dan aan het Kanaal door Zuid-Beveland. Volgens directeu ren ... verhuizing naar Vlissingen- Oost de juiste keuze is geweest."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Alle betrokkenen hopen dat het zonnepark ook nieuwe bedrijven zal trekken naar Vlissingen-Oost. Volgens Hoven zijn er steeds meer bedrijven die alleen duurza me, op locatie geproduceerde stroom ... willen gebruiken. Voor die bedrijven wordt Vlissingen-Oost ineens erg aantrekkelijk als pal naast het industrieterrein een groot zonnepark ligt. „Het kan ook een omslag betekenen voor de energieconsumptie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 88

Alle betrokkenen hopen dat het zonnepark ook nieuwe bedrijven zal trekken naar Vlissingen-Oost. Volgens Hoven zijn er steeds meer bedrijven die alleen duurza me, op locatie geproduceerde stroom ... willen gebruiken. Voor die bedrijven wordt Vlissingen-Oost ineens erg aantrekkelijk als pal naast het industrieterrein een groot zonnepark ligt. „Het kan ook een omslag betekenen voor de energieconsumptie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 88

gek op vlees en kaas." Roland-Jan Buijs loopt over een groot veld aan de San Marinoweg op bedrijven terrein Vlissingen-Oost. Tussen de grote bedrijven is dit een groene oase waar duizenden meeuwen ... Het liefst zou hij zien dat het grote stuk groen op Vlissingen- Oost ook behouden blijft voor de meeuwen. Mocht de grond een keer worden verkocht dan zal hij aanra den om gebouwen te voorzien van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

gek op vlees en kaas." Roland-Jan Buijs loopt over een groot veld aan de San Marinoweg op bedrijven terrein Vlissingen-Oost. Tussen de grote bedrijven is dit een groene oase waar duizenden meeuwen ... Het liefst zou hij zien dat het grote stuk groen op Vlissingen- Oost ook behouden blijft voor de meeuwen. Mocht de grond een keer worden verkocht dan zal hij aanra den om gebouwen te voorzien van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 74

gek op vlees en kaas." Roland-Jan Buijs loopt over een groot veld aan de San Marinoweg op bedrijven terrein Vlissingen-Oost. Tussen de grote bedrijven is dit een groene oase waar duizenden meeuwen ... Het liefst zou hij zien dat het grote stuk groen op Vlissingen- Oost ook behouden blijft voor de meeuwen. Mocht de grond een keer worden verkocht dan zal hij aanra den om gebouwen te voorzien van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 61

gek op vlees en kaas." Roland-Jan Buijs loopt over een groot veld aan de San Marinoweg op bedrijven terrein Vlissingen-Oost. Tussen de grote bedrijven is dit een groene oase waar duizenden meeuwen ... Het liefst zou hij zien dat het grote stuk groen op Vlissingen- Oost ook behouden blijft voor de meeuwen. Mocht de grond een keer worden verkocht dan zal hij aanra den om gebouwen te voorzien van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

In Vlissingen concentreren de acti viteiten zich zaterdag 23 juni van 9.00 tot 16.00 uur op het terrein van Damen Shiprepair, voorheen Sloe- poort, in Vlissingen-Oost. Mari tiem attractiecentrum ... nals worden bezocht. Om het ie dereen gemakkelijk te maken rij den er zaterdag 23 juni gratis pen delbussen tussen Portaal van Vlaanderen en Damen Shiprepair in Vlissingen-Oost én van het NS- station

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 11

Vorige week was er een gro te brand in Vlissingen-Oost. U heeft het ongetwijfeld gelezen of gehoord. Bij de brand kwam veel rook vrij, de rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. In ... Vlissingen-Oost en in Borssele, de regio die in de rookbaan lag, is een NL-Alert afgegaan, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven, hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

-Vlissingen-Oost) komt een ovonde (ovale rotonde). ... van de Tractaatweg naar twee keer twee rijstroken is daar onderdeel van. Ook ten noorden van de Westerscheldetunnel wordt de N62 aangepakt. Medio 2019 moet het havenknooppunt Vlissingen- Oost omgebouwd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Handschin een preek en gebed of algemene videoboodschap op in de kapel van Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost. Handschin doet onder normale omstandighe den hetzelfde werk als Francke, maar dan in de ... gen en Terneuzen. Daar mogen zeelieden nog wel van boord, maar er is nergens iets te beleven. Ook het Zeemanshuis in Vlissingen- Oost, waar bemanningsleden nor-

| Axelsche Courant | pagina 1

. Mij. ,De Schelde' in de haven Vlissingen-Oost - de tweede fase is thans in uitvoering - en de uitbrei ding van de N.V. Vitrite Fabriek in Middel burg. De Dow in Terneuzen gaat een pijp leiding voor het ... Vlissingen-Oost, Goes, Middelburg en St.- Maartensdijk. Voor Goes is een ontwerp langs het havenkanaal gemaakt. Het Provinciaal Bestuur streeft een kwantitatief en kwalitatief zo verscheiden

| Scheldebode | pagina 9

De kerncentrale is uitsluitend te bereiken via de Sloeweg langs het industrieterrein Vlissingen-Oost. Bij het verlaten van de centrale dient het publiek de weg te volgen via de Borsselsedijk

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Meting luchtverontreiniging Vlissingen-Oost ... Delft opdracht verstrek ken tot het meten van de even tueel aanwezige luchtverontrei niging in het haven- en indus triegebied Vlissingen-Oost. Door deze metingen kan de nul- of beginfase worden

| Scheldebode | pagina 5

VLISSINGEN - De speeltuinvereniging Vlissingen Oost houdt de komende herfstva kantie met handbalver eniging Olympus, op het terrein aan de Irislaan een sport- en spelvijf- daagse voor kinderen

| Scheldebode | pagina 1

in Vlissingen-Oost. De 62-jarige Ro bert Murphy uit Boston sprong afgelopen donderdag om een uur 's middags, precies dezelfde tijd als in 1944. Dit keer zonder andere soldaten en noodgedwongen vanaf

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

DEN HAAG - Delta heeft zich als lid van Energie Nederland verbonden aan het Energieakkoord en dus aan de sluiting van de kolencentrale in Vlissingen-Oost. ... BORSSELE - De kerncentrale Bors- sele en opslagcentrum voor radio actief afval Covra in Vlissingen- Oost moeten meer betalen aan de overheid. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil een ho gere

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 29

De Total Raffinaderij in Vlissingen-Oost ligt tot en met 25 november stil. In deze periode wordt het tweejaarlijkse onderhoud aan de che mische fabriek verricht. Ook zullen er inspecties plaatsvinden. ... De stop van de Total raffinaderij in Vlissingen-Oost veroorzaakt wellicht verkeer- en geluidhinder. Foto Jacco van Maldegem

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

Het havenschap gaat fors investeren, onder meer in' de aanleg van de Westhofha- ven in Vlissingen-Oost. Dat is nodig in verband met de spoedige komst van een nieuw bedrijf, en daarmee werk voor ... drijfsterreinen worden ontsloten in Vlissingen-Oost. Immers, volgend jaar begint het werk voor de aan leg van de haven die samen met Rotterdam wordt ontwikkeld. Hier voor is 133 ha gereserveerd. De Westhofhaven