Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.610 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 13

den-Zeeland in Vlissingen-Oost. Rond 1997 is de Koegorspolder vol. Tegen die tijd moet er dus nieuwe stortruimte beschikbaar zijn. Op de stortplaats Midden- Zeeland kan men nog tot 2009 vooruit.

| de Vlissinger | pagina 9

De inrichting is gelegen op een perceel aan de Bijleveldhaven te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 734 en gemeente Borsele, sectie A, nr. 951.

| de Vlissinger | pagina 15

van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een installatie voor het opslaan

| de Vlissinger | pagina 4

Voor een houtverwerkingsbedrijf in Vlissingen-Oost. Het is werk in dagdienst voor langere tijd. Er wordt in teamverband gewerkt, dus neem een vriend mee! Leeftijdsindikatie 16-20 jaar, geen opleiding

| de Vlissinger | pagina 11

een indruk kan krijgen van leven de geloofsgemeenschappen, die midden in de samenleving willen staan. In alle delen van de stad: Vlissingen-Oost, Ritthem, Oost- West-Souburg, de oude stad en de ... Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609.

| de Vlissinger | pagina 13

De inrichting is gelegen op een perceel aan de Bijleveldhaven te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 734 en gemeente Borsele, sectie A, nr. 951. ... Europaweg te Vlissingen-Oost.

| de Vlissinger | pagina 17

en wijzigen van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 576 en 609. Het betreft de bouw van een silo voor de opslag van

| de Vlissinger | pagina 5

Als afsluiting van de ten toonstelling "De elementen" van Paul de Nooyer in de Wa tertoren Vlissingen/Oost- Souburg (bij de A58) is er mor genavond, 10 oktober, een ex perimenteel saxofoonconcert.

| de Vlissinger | pagina 5

be perkingen in het gebruik van^ fosforslakken. Hoechst in Vlissingen-oost heeft als rest- produkt veel fosforslakken die voor een groot deel in de we genbouw worden gebruikt.

| de Vlissinger | pagina 13

Bij zo'n veertienhonderd inwo ners rondom het industriegebied Vlissingen-oost (Sloegebied) valt binnenkort een enquêtefor mulier in de bus. Ruim achthon derd andere adressen zullen telefonisch worden ... (tetra-acetyl-ethyleendiamine) met daarbij behorende uitbreiding van het tankenpark. De inrichting (chemische fabriek) ligt aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen

| de Vlissinger | pagina 5

tal van verkeersveiligheidstips. De kaart is een uitgave van het Regionaal Orgaan Verkeersvei ligheid Zeeland (ROVZ). De huis-aan-huis verspreiding in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem wordt

| de Vlissinger | pagina 13

van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576, en 609. Het betreft de bouw van een installatie voor het opslaan

| de Vlissinger | pagina 13

Staten aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging voor een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost

| de Vlissinger | pagina 2

Scheepswerktuigkundige. Ten behoeve van een relatie in Vlissingen-Oost zoeken wij een scheepswerktuig- kundige (HBO'er) die aan de wal wil. Neem voor ver dere informatie contact op.

| de Vlissinger | pagina 17

fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. ... uitbreiden en wijzigen van een che mische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie M. nrs. 526, 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een silo voor de

| de Vlissinger | pagina 5

Deze week verscheen het ont werp van het bestemmingsplan "Industrieterrein Vlissingen- Oost" van burgemeester en wet houders. Dit bestemmingsplan legt, op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

| de Vlissinger | pagina 6

in zuidwest-Nederland mèt een haven- en industriegebied Vlissingen-Oost aan het economisch uiterst belangrijke Westerscheldebekken richten de stadsgewestpartners de blik voor een verdere samenwerking

| de Vlissinger | pagina 7

(tetra-acetyl-ethyleendiamine) met daarbij behorende uitbreiding van het tankenpark. De inrichting (chemische fabriek) ligt aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen ... Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen. sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609.

| de Vlissinger | pagina 13

Europaweg te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een losplaats voor tankauto's met methanol bij het tankenpark van de DMT-fabriek. ... geluidhinder voor het uitbreiden/wijzigen van het op- en overslagbedrijf voor massagoederen aan de Kaloothaven te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Borsele, sec tie A, nrs. 827 en 1005 en gemeente

| de Vlissinger | pagina 13

De inrichting is gelegen aan de Ritthemsestraat 500 te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 504. ... De inrichting is gelegen op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nos. 526, 559, 576 en 609.

| de Vlissinger | pagina 5

- schapsgebied in Vlissingen-oost is namelijk voor geheel midden- Zeeland van een enorm econo misch belang. Met name de ha venactiviteiten in het gebied zijn bijzonder succesvol. Voor mij is zeker ook de ... werkgelegenheid van groot belang. Vlissingen- oost is goed voor maar liefst 5.000 directe arbeidsplaatsen!

| de Vlissinger | pagina 5

Hij is net van de pers: de folder "Parkeren in Vlissingen". De ze uitgave van de gemeente wordt vandaag huis-aan-huis verspreid in heel Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Aanleiding is de invoering

| de Vlissinger | pagina 9

geluidhinder voor het uitbrei den/wijzigen van het op- en overslagbedrijf voor massagoederen aan de Kaloothaven te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nrs. 827 en 1005 en gemeente

| de Vlissinger | pagina 9

Europaweg te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een losplaats voor tankauto's met methanol bij het tankenpark van de DMT-fabriek.

| de Vlissinger | pagina 10

Postbus 49, 4380 AA Vlissingen Havennummer 5993, Vlissingen-Oost. ... Schoonmaakster. Voor een bedrijf in Vlissingen-Oost zoeken wij een schoonmaakster voor 3 halve dagen per week. Weet u van aanpakken en bent u in het bezit van eigen vervoer, reageer dan snel

| de Vlissinger | pagina 5

Extra in het gebouw van de speeltuinver. 'Bloemenlaan': mondeling spreekuur op woens dag van 14.30-15.30 uur en in het gebouw van de speeltuinvereni ging 'Vlissingen Oost' ook op woensdag van 16

| de Vlissinger | pagina 8

Laborant. Voor een bedrijf in Vlissingen Oost zijn wij op zoek naar een laborant. Heeft u de Middelbare La boratorium Opleiding gevolgd en bent u in bezit van eigen vervoer? Reageer dan snel

| de Vlissinger | pagina 7

Administratieve krachten. Regelmatig hebben Wij aan vragen voor licht administratief dagjeswerk in Vlissingen- Oost. Bent u in bezit van eigen vervoer, stap dan eens binnen.

| de Vlissinger | pagina 9

Ook op Walcheren wordt aan dacht besteed aan de Nationale Straatspeeldag die op woensdag 20 mei wordt gehouden. In Mid delburg, Vlissingen, Oost- Souburg en Oostkapelle zal door middel van allerlei

| de Vlissinger | pagina 13

Kanaalzone en Vlissingen- Oost. Er werden ruim 1100 katoe nen tassen met het Zeeuwse logo uitgereikt met daarin brochures, zoals Zeeland- Waterland, een sticker met het wapen en een landkaartje van de