Krantenbank Zeeland

HomeSearch

24.596 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

aluminium- smeltern Intalco in Bellingham. En dit Intalcobedrijf is ongeveer te ver gelijken met de l'echiney-vestiging, die in Vlissingen-Oost zal worden ge bouwd. ... Ter vergelijking: de produktie van Vlissingen-Oost zal 170.000 ton per jaar opleveren met daarnaast de mo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

op de verdere ontwikkeling In Vlissingen-Oost, dan ontstaan er nog wel eens twijfels ... Zal het havenschap of zal de gemeente Vlissingen tot dergelijke aanplant besluiten? Wordt bij de aanwijzing van nieuwe terreinen bij Vlissingen-Oost, maar ook elders In Zeeland, rekening gehouden met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Teleurstelling is er over de trage behandeling van het wetsontwerp havenschap Vlissingen-Oost. B en w in het begin van de begeleidings brief: ,Er gaan thans stemmen op één havenschap voor het Wester ... college: ,Met de ze stelling worden Vlissingen-Oost en Reimerswaal van de kaart geveegd als industriegebied. Het rapport 2000 plus is een ambtelijk rapport, burgemeesters en wethouders van Rotterdam zijn er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Anglicaanse Kerk: Vlissingen-Oost (ka pel zeemanshuis-Scheldepoort) 10.30 ochtendgebed en 7.30 chaplain Loui: oogstdienst en HA. ... VLISSINGEN In de kapel van d Missions to Seamen bij de Scheldepoort- werf in Vlissingen-Oost wordt zondag avond een harvest festival, een Ang- iikaanse oogstdienst gehouden, waarbij tevens een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren ... . Zij bouwt op een groot industrieterrein, aan de Sloehaven te Vlissingen- Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren

| de Stem | pagina 5

een haven schap Vlissingen-Oost op de lange baan wordt geschoven. Het betere mag niet de vijand van het goede worden, vinden b. en w. Op enkele andere aspecten van deze begroting komen wij nog nader ... dok, zo vermeldt de begeleidingsbrief, voor het reparatiebedrijf in Vlissingen- Oost is in aanbouw, en de capaciteit van de tandwielenfabriek wordt ver dubbeld. De nieuwe uitbreidingen (Hoechtst) en de

| de Stem | pagina 5

plek moet be staan, worden door het plan 2000+ Vlissingen-Oost en Rei- merswaal van de kaart geveegd. Deze stellingname kan nooit be doeld zijn als een uitwerking van „Het groene boekje", zeggen b. en w

| de Stem | pagina 5

het roer is op gehangen, zal moeten worden ver vangen. Het schip is inmiddels voor dit karwei op de ScheMepoortwarf in Vlissingen - oost in bet droogdok genomen.

| de Stem | pagina 4

Souburg, Sloeweg Vlissingen Oost-Surburg; 17487 Scheepswerf NV Werf Hansweert, Werfdijk 2, Kruiningen-Hansweert. Dir. J. Pannevis en H. M. L. Geelen. Maatschap, kap. 25.000.waarvan geplaatst en gestort 25

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

VLISSINGEN-OOST De groei van Hoechst Vlissingen in het Sloegebied is op het ogenblik duidelijk zichtbaar. De tweede fase van de fosforfabriek (een verdubbeling van de huidige jaar capaciteit) nadert ... De luchtfoto's geven een overzichtelijk beeld van de industriële bouw activiteiten in Vlissingen-Oost. Ongeveer 350 man personeel van Hoechsts eigen bouwonderneming Ulide GmbH ls de argelopen maanden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren ... artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren

| de Stem | pagina 24

. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, 'fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren ... . Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| de Stem | pagina 25

. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds ... . Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds

| de Stem | pagina 11

We vragen of hij Vlissingen-oost, het Sloe, in de eerste plaats ziet als het spreidingsgebied voor de Rand stad-industrie of dat hij er toch een zekere zelfstandigheid in ziet. De heer Kaland vindt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

MIDDELBURG Schetsmatig is op deze kaart van het Sloegebied (Vlissingen-Oost) en zijn toekomstige uitbreidingen met daar omheen de zogenaamde ,artikel-4-Iijn' van het streekplan Midden-Zeeland. De ... kaveld. Zoals de plannen op het ogenblik liggen zal het toekomstige industriegebied van Vlissingen-Oost de veel besproken lijn met uitstulpingen hier en daar ongeveer 150 ha overschrijden. Op deze

| Axelsche Courant | pagina 1

In Vlissingen-Oost is op de werf „Schelde- poort" van de N.V. Koninklijke Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen, lid van de Rijn- Schelde Groep, het visfabriekschip „Geroi Eltigena" aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. In de eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek is de produktie in volle gang. De tweede ... industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. In de eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek is de produktie in volle gang. De tweede

| de Stem | pagina 5

VLISSINGEN (ANP) Vrijdag middag is in Vlissingen-Oost op de werf „Scheldepoort van de N.V. Ko ninklijke Maatschappij De Schelde" te Vlissingen, lid van de Rijn-Schel- de-groep, het visfabrieksehip

| de Stem | pagina 3

De industrie. „Borsele moet nood zakelijkerwijs worden opgenomen in het havenschap Vlissingen-oost. Het is te gek, dat ontwikkelingen ... vanuit Vlissingen-oost zich op het grondgebied van Borsele voltrekken, zonder dat de gemeente iets heeft in Borsele zou, bijvoorbeeld de eerste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

NV (BMT) die een vestiging heeft in Vlissingen-Oost, aan M en T Chemicals zal overdragen, aldus een communiqué van de raad van bestuur van Billiton. ... plantenziekten. In 1967 werd een fabriek te Vlissingen-Oost geopend. Dit bedrijf is na de gebruikelijke aanloop moeilijkheden een periode van groei in gegaan. .mede door de grote inspanning en toewijding van alle

| de Stem | pagina 6

„Wat is uw grootste zorg, Ie toekomst van Nieuw-Bosel ■iet?" P. Dekker hoeft niet pet antwoord te zoeken. „De •ie!", zegt hij. „Wat spuit< rtraks in Vlissingen-Oost alli He lucht in? De nieuwe gem

| de Stem | pagina 7

I „Wat is uw grootste zorg, ais u Be toekomst van Nieuw-Bosele be iiet?" P. Dekker hoeft niet naar bet antwoord te zoeken. „De indu- -iezegt hij. „Wat spuiten ze aks in Vlissingen-Oost allemaal Be ... gemeente zitting in het havenschap Vlissingen-Oost te hebben".

| Groot Walcheren | pagina 8

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende Chemische bedrijven. In de eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek is de

| de Stem | pagina 3

-lijn" al vrij aardig nadert in het Sloe, er sprake is van een mogelijkheid dat een raf finaderij van Total naar Vlissingen- Oost komt en daarbij nog moet wor den opgemerkt dat met de veelal westenwinden

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

-lijn" al vrij aardig nadert in het Sloe, er sprake is van een mogelijkheid dat een raf finaderij van Total naar Vlissingen- Oost komt en daarbij nog moet wor den opgemerkt dat met de veelal westenwinden