Krantenbank Zeeland

HomeSearch

16.839 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

noodzakelijk zijn voor de milieuhygiëne, dan zal de financiering van dë industrie moeten komen. B en w menen te moeten ontkennen dat het tempo waarin dè industrialisatie zich in Vlissingen-Oost voltrokt ... Er bestaat inderdaad gevaar, antwoor den b en w op een vraag, dat er in Vlissingen-Oost ruimtegebrek komt.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Functie groengordel Vlissingen-Oost: stofvangers- en turbulentie-effect ... Bij beoordeling van de wenselijk heid van een groengordel rondom het industrieterrein Vlissingen-Oost is uit gegaan van de actuele bezetting van Pechiney. Hoechst en Total

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

del van een enkelbaans autoweg een j verbinding met het haven -en industrie-, terrein van Vlissingen-Oost. Rijks-) weg 58 is in deze fase reeds een vol waardige autosnelweg tot voorbij Mid delburg ... degenen, die in Middelburg wonen en in het industriegebied van Vlissingen- Oost werken. Na de rijksinstantiês voor hun medewerking te hebben be dankt. besloot mr Van Aartsen met het uitspreken van een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Vlissingen-Oost zeg gen b en w: .Het bevorderen van een vertegenwoordiging van de VMZ is bezwaarlijk aangezien hier sprake is van een ambtelijke commissie. Het zou bovendien weinig zinvol zijn nu de taak van ... pension. Deze pensiongasten zijn werknemers van bedrijven die betrokken zijn bij de opbouw van de in Vlissingen-Oost gevestigde industrie- en.