Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.660 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 15

industrie gebieden van Vlissingen-Oost als op de Zeeuwsch-Vlaamse kanaalzone. De metingen zullen een bedrag vergen van 170.000 gulden. Het voorstel zal in de raadsvergadering van donder dag 16 mei, die 's

| Groot Walcheren | pagina 6

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

goed mogelijke informatie. Naar zijn mening biedt het streekplan biervoor mogelijkheden en moet Goes blijven proberen betrokken te worden bjj het havenschap Vlissingen-Oost. In zake de ... één ding aan: de situering van het Zuid-SIoc (Vlissingen-Oost) was er letterlijk mijlenver naast. Op liet kaartje w as liet Sloegebicd ge arceerd aangegeven ten zuiden van de Kreekrakdam, dus onge veer

| de Stem | pagina 1

Minister Bakker verklaarde na drukkelijk dat er, wat de regering betreft, geen bezwaren zijn tegen vestiging in Vlissingen-Oost. Uitvoe rig ging hij in op de problemen die zich bij mogelijke

| de Stem | pagina 2

„Maar", zei hij, „er is een andere gelegenheid om de stem van Goes te laten horen. Wat wij willen is in spraak hebben in wat er al is, het havenschap Vlissingen-Oost. Maar geen inspraak in dat supra-orgaan".

| de Stem | pagina 3

Drs. M. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, gaf desgevraagd als commentaar dat de vestiging van Péchiney in Vlissingen-Oost, ook na de duidelijke uitlating van ... De vestiging van Péchiney in Zee land zal in hoge mate afhangen van het welslagen van de plannen van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij om in Vlissingen-Oost een kernenergiecentrale

| de Stem | pagina 16

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sioehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 17

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 26

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Groot Walcheren | pagina 3

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosformur- ©n e©n tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met

| Groot Walcheren | pagina 4

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| Groot Walcheren | pagina 6

bouwt op eea groot inchestrieterrein aan de Sioehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 2

De heer Kammeraad wees ei eens op, dat dit Franse concern duidelijke voorkeur heeft voor tiging in Vlissingen-Oost, mit energie kan krijgen voor een ri bele exploitatie. „Nu heb ik d druk" aldus de ... De heer Kammeraad wees er op door deze vestiging een belang vergroting van de chemische pro tie in Vlissingen-Oost zon zijn kregen. „Thans lijkt het, dat een ve nalatigheid ik kan het nie ders noemen

| de Stem | pagina 3

De heer Kammeraad wees er nog eens op, dat dit Franse concern een duidelijke voorkeur heeft voor ves tiging in Vlissingen-Oost, mits het energie kan krijgen voor een renda bele exploitatie. „Nu heb ... De heer Kammeraad wees er op, dat door deze vestiging een belangrijke vergroting van de chemische produk- fie in Vlissingen-Oost zou zijn ver kregen. „Thans lijkt het, dat een gro ve nalatigheid ik

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Koudekerke naar Vlissingen wordt doorgetrokken via Oost-Souburg naar Vlissingen-Oost. Hierdoor ontstaat tussen Koudekerke en Vlissingen een starre uurdienst en tussen Vlissingen en Oost-Souburg is minstens ... Anglicaanse Kerk: Vlissingen-Oost (ka pel zcemanshuis-Scheldepoort. 10 och- tengebed; 7.30 avondgebed.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen than9 ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Het ligt in de bedoeling zowel rond het havengebied Vlissingen- Oost als rond de kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, de grootste industrie-gebieden in Zeeland, op grote schaal metingen te verrich ten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

liggen .dat Vlissingen-Oost en Terneuzen niet ver der van de grond komen'. Deze waarschuwende woorden sprak burge meester drs D. Roemers gistermiddag in de Vlissingse raad. ... .i i«. e uA Dieiscnor de mogelijkheid van Vlissingen-Oost als-mansbelang' te Terneuzen werden door en sinds kort ook éen in Sluiskil. Tot-Er moet, zo merkt minister De Block: De heer Geuze, cl-e met zijn

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 3

Hij maakte die opmerking vrijdag middag in een debat in de Vlis- singse raad over onder meer de mogelijkheid de Shell alsnog in het gebied van Vlissingen-oost te krij gen. ... „Het Vlissingse college van b. en v.meent dat daardoor de industrië le ontwikkeling in Vlissingen-oost ei Terneuzen in ernstige mate zou worden geremd.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Het gemeentebestuur van Vlis singen zal een landkaart kopen, waarop het haven- en industrie gebied Vlissingen-Oost duidelijk staat aangegeven en deze schen ken aan het N. T. S.-Jöurnaal. ... heeft geprojecteerd, waarop het haven gebied Vlissingen-Oost op een. vol komen andere plaats stond aan gegeven dan het in werkelijkheid ligt.

| de Stem | pagina 21

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 23

Vlissingen-Oost, c. q. op de Z.-Vlaamse oever tus sen Terneuzen en Ossenisse, of in West-Brabant de te vergroten Theo- dorushaven bij Bergen op Zoom, in afwachting van de ontwikkeling van het Reimerswaalplan.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans

| de Stem | pagina 3

scheping van ertsen voor Hoechst in Vlissingen-Oost, kunnen we maar al te gemakkelijk op grote weerstand stuiten van havens, die dat nu nog doen. Bijvoorbeeld Rotterdam",

| Groot Walcheren | pagina 5

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans ... bouwt op eeo groot industrieterrein aan de Slocémvon te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans