Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.612 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 12

bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968

| de Stem | pagina 16

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zuilen begin

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Indicatorplanten bij Vlissingen-Oost ... lucht verontreiniging vast te stellen. An ders gezegd: vast te stellen hoeveel schadelijke stoffen de lucht in en rond Vlissingen-Oost bevat nu er nog geen chemische gianten als Hoechst in bedrijf zijn

| Groot Walcheren | pagina 4

bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende'chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968 ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968 ... bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968

| de Stem | pagina 2

dezer dagen een feit zal zijn. Tevens zal de samenwer king met de Waterleiding-mij West- Noord-Brabant vergroot worden. Hij was van mening dat door de vestiging van industrieën in Vlissingen-Oost de

| Groot Walcheren | pagina 4

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en em tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968 ... bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Opbouw veelzijdig complex j Vlissingen-Oost getorpedeerd j ... |_|et meeste gerucht veroorzaakte de weigering van de minister van economische zaken om voor de Franse aluminiumfabriek Péchiney ten behoeve van een vestiging in Vlissingen-Oost goedkoop aardgas af

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Met spijt maakte de heer Adriaan sens er melding van dat Péchiney in Vlissingen-Oost werk had kunnen ge ven aan 700 mensen. Bovendien is deze weigering een ,nare zaak' om dat de bouw van een ... Eén havenschap voor de Westerschelde werd door de heer Adriaansens vragen derwijs bepleit. Daarentegen was de heer Stenvert voor afzonderlijke haven schappen: Terneuzen en Vlissingen-Oost. Met enige

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

regering. Daarnaast werden vragen gesteld over vele andere actuele aangelegenheden. De trage vorderingen bij de aan leg van accomodaties in de haven Vlissingen-Oost, de tekorten in de exploitatie van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Atoomcentrale Vlissingen-Oost maakt komst Péchiney mogelijk ... MIDDELBURG Een atoom- centrale in Vlissingen-Oost. kan de vestiging van liet Franse alunii- niumbedrijf Péchiney in dit haven en industriegebied alsnog moge lijk maken. Die mening kwam gis termorgen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Vragen kamerlid over havenkade Vlissïngen-Oost ... het tijdig gereed ko men van de aanleg van een nieuwe kade in de haven Vlissingen-Oost' Een ongerustheid die gedeeld wordt door andero instanties in Vlissingen Is het de minister in dit verband be kend

| de Stem | pagina 3

Er is dringend behoefte aan een 300 meter lange laad- en loskade in de Sloehaven (Vlissingen-Oost)De ze kade zou ook geschikt gemaakt moeten worden voor containerver voer. De regering is om een

| de Stem | pagina 8

bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin ... bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

op de PZEM-studie voor de bouw van een atoomcentrale in Vlissingen-Oost. ... worden aangetrokken. Als de kernener giecentrale in Vlissingen-Oost zal ko men zal de bouw van de conventionele eenheid van 170 tot 220 MW over vijf jaar niet doorgaan'.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

bouwt op een groot Industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin ... bouwt op een groot, nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968

| de Stem | pagina 5

elektriciteit voor nieu we industrievestigingen in Zeeland. De P.Z.E.M. hoopt eind augustus volgend jaar de eerste machine in bedrijf te stellen. In 1972 hoopt men voorts verder uit te breiden in Vlissingen-Oost

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Eén lichtpunt is er echter wel. Het blijft mogelijk dat Péchiney via een .achterdeur' - zoals de minister het zelf noemde - bij goedkope energie en derhalve nog in Vlissingen-Oost komt. De sleutel ... vorige week moest gedeputeerde A. J. Ka-land nog stellen: ,Ons beleid is er op gericht dat er in 1972 of 1973 kernenergie opwekking in Vlissingen-Oost is'. Let wel: pas in 1972 of 1973. En het gaat er nu

| de Stem | pagina 1

Deze tussenoplossing zou kunnen ver vallen tegen 1973—1974. Tegen die tijd hoopt de P.Z.E.M. een kernenergiecen trale in Vlissingen-Oost gesticht te heb ben. Deze centrale zou energie aan Pe chiney

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Door vestiging van Péchiney zullen ook andere bedrijven belangstelling krijgen voor Vlissingen-Oost. .Met na me zal van belang zijn dat het hier door mogelijk zal worden in Vlissin gen-Oost de eerste ... Voor de ontwikkeling van de NV Haven is de aanleg van een nieuwe loskadc in Vlissingen-Oost urgent. Zou deze kade niet tot stand komen dan zou de groei van het stuwa doorsbedrijf moeten worden geremd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Door vestiging van Péchiney zullen ook andere bedrijven belangstelling krijgen voor Vlissingen-Oost. ,Met na me zal van belang zijn dat het hier door mogelijk zal worden In Vlissin- i-Oost de eerste ... Voor de ontwikkeling van de NV Haven is de aanleg van een nieuwe loskade in Vlissingen-Oost nrgent. Zou deze kade niet tot stand komen dan zou de groei van het stuwa doorsbedrijf moeten worden geremd