Krantenbank Zeeland

HomeSearch

68.952 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Mozaïek van Walcheren de Tweede Wereldoorlog ... Aan het slot van "Worsteling om Walcheren' overziet auteur Hen Bollen de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in het gebied en blijft hij zitten „met een aantal vraagstukken, waarvan de oplossing

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Zeeland herdacht gevallenen in de tweede wereldoorlog ... VLISSINGEN - Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn vrij dagavond de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde veelal met een stille tocht en het leggen van kran sen bij

| Scheldebode | pagina 11

Studiedag Tweede Wereldoorlog met lezingen en historische films ... MIDDELBURG - Op 10 mei 1990 wordt herdacht dat 50 jaar geleden met de inval van de Duitsers voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon. De wërkgroep Historie en Ar cheologie van het Koninklijk

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

VLISSINGEN ONTWIKKELT GEBIED OM DE TWEEDE WERELDOORLOG TE HERDENKEN ... Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Vlissingen heeft ingestemd met de planvorming van een herdenkingsgebied voor de Tweede Wereldoorlog. Locatie: de Groene Boulevard en in de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

De Tweede Wereldoorlog als bron van vermaak ... ' stond: lachen verplicht. Toen hij de foto jaren later terugvond, werd hij erdoor aan het denken ge zet: is de Tweede Wereldoorlog een toeristische attractie gewor den? Het betekende het begin van een

| Axelsche Courant | pagina 1

de Tweede Wereldoorlog ... ter bestudering van de tweede wereldoor log. De v.raag is, of dit geen vrome wens zal blijven, want als er een derde wereldoorlog dr,eigt, is geen enket land gesteld op te veel publicaties van de vorige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Tweede Wereldoorlog: 1940 en 1945 ... De start van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor gebroken compe tities. De meeste competities liepen op hun einde, maar kon den door de Duitse inval (10 mei) niet volledig afgemaakt worden. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Philips speelde geen dubbelrol in de Tweede Wereldoorlog ... „Ik bestrijd dat Philips, zoals dr Lou de Jong stelt in 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", in de oorlog volop militaire or ders kreeg en diensten ver leende aan de Duitsers

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Tweede Wereldoorlog, opgetekend en gefotografeerd door ooggetuigen ... ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - In de afgelopen vijftig jaar zijn zeer veel publikaties over de Tweede Wereldoorlog verschenen. Maar nog nooit is het ver haal van deze dramatische jaren verteld door de oog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Vliegtuigbom uit tweede wereldoorlog knalt over strand van Haamstede ... Extra aandacht werd echter besteed aati de vindplaatsen van de mijnen (voornamelijk bij duinover gangen), aan het in de Tweede We reldoorlog aangelegde mijnenveld (met behulp van een kaart) en op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

tweede wereldoorlog in de concentratiekampen met hem wer den geconfronteerd- Zowel m het Luxor-theater in Temeu zen als ln 'De Koning van Engeland' in Hulst is de film 'Bestemming Cassand ra" te zien. Een ... Nasleep wereldoorlog in 'Marathon man'

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

MIDDELBURG - Geschied schrijving en beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog. Het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen houdt zaterdag 12 mei in Mid delburg een studiedag onder die titel ... . Vier bekende geschied schrijvers en beeldvormers van de Tweede Wereldoorlog doen aan de themabijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek mee.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Weer documenten uit Tweede Wereldoorlog openbaar ... Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft opnieuw tot op heden geheime documenten over de Tweede Wereldoorlog vrijgegeven. De documenten hebben betrekking op de Duitse

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 22

Smit: 'Aladdinbeleid herinnert aan de Tweede Wereldoorlog' ... form het zogeheten Alacl- inbelcid jongeren als ze met meer dan één per soon door Vlissingen lo pen de wet overtreden. Ik vergeleek het daar met de beperkingen die mensen werd opgelegd tijdens de Tweede

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Jachtvliegtuig uit Tweede Wereldoorlog op Zeeuwse Luchtvaartdagen ... Duits vliegtuig uit de Tweede We reldoorlog. Maar als je zijn verhaal kent, gaat het leven. Want de Schwarzer 11 heeft zwaar op zijn donder gehad. Op 3 december 1943 haalt een Amerikaanse P-47 Thun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië ... Bij het Indisch Monument in Den Haag is zaterdag het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De koning legde een krans; premier Mark Rutte sprak over zijn vader.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Tijdens laatste wereldoorlog heerste grote onrust in Zuid-Afrika. ... andere Bedrijfstakken singel Het eerste plan wordt ge-1 betreft is er momenteel nog vraag raamd op plm. f 67.500.— en het I naar metselaars. Wel staan er en- tweede op f29.000.—. B. en W. i ke,la schilders

| de Stem | pagina 17

'De Duitsers in de Tweede Wereldoorlog' is de titel van een groots opgezette televisieserie die vanaf 18 april in zes delen op het eerste Duitse net te zien zal zijn. ... 'De Duitsers in de Tweede Wereldoorlog' schildert de oorlogstijd om die reden niet vanuit een algemeen stand punt, maar laat zien hoe de eenvoudige soldaat het alle maal meegemaakt heeft. Mensen die

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

meer geschreven); un homme né de la guerre', die ik ondergaan heb van op vrij grote afstand (Sluis), in 14-18 althans. De tweede wereldoorlog heb ik in Brugge 'beleefd'. Daar onthoud ik altijd de da tum ... HET EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG IN VLAANDEREN

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

DEN HAAG, 4 Mei. Pleclitig heeft Nederland vandaag de nage dachtenis geëerd van hen, die in de tweede wereldoorlog zijn gevallen voor de bevrijding. Op de Grebbeberg te Rhenen is hedenmorgen het ... Nederland Herdacht zijn jongste wereldoorlog.

| de Stem | pagina 10

STORMACHTIGE ONTWIKKELING NA TWEEDE WERELDOORLOG ... Springen we over naar 1918. De eerste wereldoorlog is nog niet ten einde als Wageningen opnieuw van start gaat onder de titel Landbouw hogeschool, met een eigen onderwijs programma. De uitbouw

| de Vrije Zeeuw | pagina 19

De Tweede Wereldoorlog is nog ... . Tn Zuidoost Azië is men de Tweede Wereldoorlog nog lang niet vergeten niemand hier ge looft dat de Japanners plotse ling totaal veranderd zijn en al die hulp verlenen omdat zij zo te doen hebben met de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Mozaïek van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog ... Aan het slot van 'Worsteling om Walcheren' overziet auteur Hen Bollen de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in het gebied en blijft hij zitten „met een aantal vraagstukken, waarvan de oplossing

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog ... Met de verschijning van het eerste deel van de Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog is de tot standkoming van het eerste complete alfabetische naslagwerk in het Nederlandse taalgebied een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

De Tweede Wereldoorlog ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

De Tweede Wereldoorlog pzcn I webwinkel ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

De Tweede Wereldoorlog ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Kamperland herdenkt slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ... Tijdens een korte, sobere plechtigheid zijn gisteren in Kamperland de dorpsgenoten herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogsge weld om het leven zijn geko men.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

de tweede wereldoorlog ... tan de reeks boeken, die de laatste jaren over de tweede wereldoorlog zijn geschreven is er weer een toegevoegd: „Het verspeelde uur" van Brian Gardner, verschenen by Het Wereld venster in Bnarn