Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.171 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Tweede Wereldoorlog, opgetekend en gefotografeerd door ooggetuigen ... ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - In de afgelopen vijftig jaar zijn zeer veel publikaties over de Tweede Wereldoorlog verschenen. Maar nog nooit is het ver haal van deze dramatische jaren verteld door de oog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Vliegtuigbom uit tweede wereldoorlog knalt over strand van Haamstede ... Extra aandacht werd echter besteed aati de vindplaatsen van de mijnen (voornamelijk bij duinover gangen), aan het in de Tweede We reldoorlog aangelegde mijnenveld (met behulp van een kaart) en op

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Tweede kabinet Lubbers 20e sinds tweede wereldoorlog ... ZIERIKZEE - Met de beëdiging maandag van het kabinet-Lubbers-II krijgt Nederland zijn twintigste mi- nisterploeg sinds de tweede wereldoorlog. De terugke rende Lubbers is daarbij de twaalfde minister

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Herdenking van de Tweede Wereldoorlog ... den. De drie zegels herdenken res pectievelijk: De strijd van het Poolse Tweede Korps in de slag om Monte Cassino (Italië); het aandeel van de Eerste Poolse Pantserdivisie in de strijd bij Caen in het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Aandacht voor gebeurtenissen - ook op Schouwen-Duiveland tijdens tweede wereldoorlog ... -Duiveland - tijdens de tweede wereldoorlog. In feite bestaat de ten toonstelling uit drie delen: een nationaal deel, een pro vinciaal/regionaal deel en werkstukken van schoolkinderen uit diverse delen van Zeeland.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

„Nederland staat voor zwaarste opgave sinds Tweede Wereldoorlog" ... DEN HAAG, 16-11. Het nieuwe kabinet staat voor de zwaarste opgave sedert de herstelperiode na de Tweede Wereldoorlog. Met deze woorden schetste minister-pre sident Van Agt maandag de gigantische

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 11

DERDE WERELDOORLOG VOORKOMEN ... Een andere hinderpaal voor die mentaliteitsverandering is het feit dat een derde wereldoorlog een ka tastrofe met zich mee zou brengen waar de mensen zich meestal geen voorstelling van kunnen maken.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

DEN HAAG. Bij het monument aan de Johan de Wittlaan in Den Haag is de 25ste en laatste officiële jaarlijkse herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Grenadiers en Jagers gehouden ... Moeders tweede leven

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

tweede wereldoorlog vrijelijk kon ontplooien, is haar po litiek er weer steeds meer op gericht de oude imperialistische verlangens te kunnen verwezenlijken. Die ver langens waren en zijn van oudsher: vrije ... Moeders tweede leven

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

persoonlijkheid. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd Abba Eban naar Cairo gezonden waa-r hij - in de rang van ojficier - werd ingedeeld bfj een militaire censuurcommissie van het Engelse leger. ... Moeders tweede

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

TEL AVIV. De heer J. Bogaard, die als de boer „Oom Hannes" tij dens de tweede wereldoorlog onge veer drie honderd Joodse landgeno ten liet onderduiken, heeft een uit nodiging ontvangen om binnenkort ... tweede doos

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 13

Ordehandhaving in de Tweede Wereldoorlog ... ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - De schrijver Frank van Riet uit Heerjansdam is op zoek naar ma teriaal dat betrekking heeft op de ordehandhaving in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om foto's, do cumenten en

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

's-GRAVENHAGE, 2-4. Heden morgen is op de vliegbasis Deelen van de Koninklijke Luchtmacht bij het opruimen van enige, onlangs gevonden, bommen uit de tweede wereldoorlog, de laatstaangetroffen bom ... Chroesjtsef géén tweede

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Churchill denkt dat een nieuwe wereldoorlog niet komen zal ... lm aansluiting op de berichten belreffer.de ce opkomst-oefening van één dag voor personeel van de 7 Deoemberdlvlsie en van de tweede eiv Lie, wondt er tctar de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

BORSELE - De Explosieven Oprui- mings Dienst (EOD) heeft tijdens zoekacties van begin oktober tot en met deze week in de gemeente Borse- le in totaal 18.000 objecten uit de Tweede Wereldoorlog ... EOD vindt in Borssele 18.000 objecten uit 2e Wereldoorlog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Herdenking bevrijding Tweede Wereldoorlog ... tussen de stations Oudelande en Hoedekenskerke, waar liet evenement 't Reisvaerdig Be veland wordt gehouden. Om 19.30 uur vertrekt de locomo tief weer terug naar Goes. Op beide dagen rijdt een tweede

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

In de Zierikzeese Concertzaal draait deze week de film „Strafba taljon 999", een waarschuwende film over de tweede wereldoorlog, in het bijzonder over het lot van vier ge vangenen die „ter 'bewaring ... tweede pak

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Zo blijft de Kamer primitief ge huisvest. De werkzaamheden van de Tweede Kamer groeien vooral na de Tweede Wereldoorlog snel. Verbou wingen bieden slechts korte tijd oplossing voor het steeds ... Grootscheepse nieuw- en verbouw Tweede Kamer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 13

hoofdrollen André van den Heuvel, Andrea Domburg, Guus Oster en Jan Retel. Het verhaal handelt over de leider van een Brabantse verzets groep in de Tweede wereldoorlog die door een SS'er om het leven wordt ge ... joodse kinde ren die de Tweede Wereldoorlog over leefden en is Kinderen uit de Holocaust getiteld.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

TWEEDE BLAD ... De Britse (dominions zijn vooral tijdens'de laatste wereldoorlog sterk geïndustrialiseerd. Canada met zij(n twaalf millioen inwoners, behoort, vergeleken met de 45 miiliioien Brit ten, tot de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

TWEEDE UITVOERING, ... volgdé en alle 5 arbeiders zwaar igewonld' bleven liggen. Ujt het oinidierzoek bleek, dat juist op die plaats waar het houtvuur was ge stookt, (een. nog uit den Wereldoorlog! stamjmfen'dé, iniet ontplofte

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Het einde kwam met de Tweede Wereldoorlog en als met zoveel, een toch boeiend hoofdstuk werd toen definitief afgesloten. „De trams op Walcheren" is op goed papier ge drukt en van zeer talrijke foto ... Tweede jongensteam RSG winnaar handbaltoernooi

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 11

ontstond na de tweede wereldoorlog op Jamaica een popmuziekvorm die aanvankelijk ska werd genoemd. Het was een vrij eenvoudige dansmuziek waarin de zang werd begeleid door slagwerk en blazers. Geleidelijk ... Tweede Kamer staat geen uitstel autokeuring toe

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Ruimteveer „Columbia" begonnen aan zijn tweede ... KAAP CANAVERAL, 12-11. De ruimtevaarders Joe Engle en Richard Truly zijn donderdagmiddag met hun ruimteveer Columbia aan de tweede proefvlucht begon nen van het ruimteschip dat een tijdperk van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

VELDHOVEN. Kinderen hebben een gedeelte van een partij munitie uit dé Tweede Wereldoorlog, die in het weekend was gevonden op een veld in Veldhoven, weggehaald. ... Tweede Zeeuwse Landdag ANBO in de veilinghallen te Goes

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

VELDHOVEN - Het Explosie ven Opruimings Commando (EOC) heeft zaterdagmiddag in Veldhoven een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ont ploffing gebracht. Het oprui men van de bom, een Ameri kaanse 1000 ... Eerste damesteam Delphi Mevo '80 verdedigt karaktervol tweede plaats

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

Van D-day tot Berlijn, authentieke documentaire van de Amerikaanse filmregisseur George Stevens, die tij dens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de filmdienst van het Ameri kaanse leger was. ... De Tweede Wereldoorlog, documentaire serie. Afl. De dood is een meester uit Duitsland.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 15

elektrische energie met be hulp van wind vooral na de Tweede Wereldoorlog in ver schillende proefinstallaties verwezenlijkt. De Benthui- zer molen rond 1950 en de aangepaste Traanroeier in Oudeschild (Texel ... Stoomtram rijdt op tweede paasdag

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Vliegtuigen in de tweede wereldoorlog ... LEIDSCHENDAM, 27-1. In de Tweede Wereldoorlog zyn meer dan 7.000 geallieerde vliegtuigen boven Nederland neergehaald. Voor het merendeel waren het Britse RAF- vliegtuigen, op weg naar Duitse doe len.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Zevende deel geschiedenis Tweede Wereldoorlog ... de ge schiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld oorlog, zoals beschreven door prof. dr. L. de Joixg, direkteur van hel Rijksinstituut voor oorlogsdokumcn- tatie in Amsterdam

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

'Heel nieuwsgierig naar de Tweede Wereldoorlog' ... BRUINISSE - „De kinderen in mijn klas zijn heel nieuwsgierig naar de Tweede Wereldoorlog. Ze willen er alles over weten en wanneer ik erover vertel kun je een speld horen vallen." Al vele jaren praat

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

MINISTER STUURT (7e) VOORTGANGS RAPPORT NAAR TWEEDE KAMER ... „Ja, meer dan een halve eeuw. Ik meen, dat het in de eerste wereldoorlog is neergezet. Aanvankelijk woonden hier boswachters, die teven jachtop zieners waren. Koddebeiers werden ze

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

psalmen en gezangen opnieuw te be rijmen, zo'n 30 jaar geleden. In de tijd, direkt volgend op de Tweede Wereldoorlog, bleek er behoefte te zijn aan meer kerkliederen dan waarover men tot dan toe ... Tweede kracht Bejaardenwerk te zware financiële belasting

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Ringrijden met sjeesjes bij tweede Toeristendag ... ZIERIKZEE - Ringrijden met sjeesjes. Dat evene ment wordt een van de hoogtepunten tijdens de tweede Toeristendag van dit seizoen die morgen, dinsdag, plaatsvindt in Zierikzee. De Toeristendag duurt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

bekeken. „Ik denk niet dat men er bang voor moet zijn. Die angst is een erfenis van de Tweede Wereldoorlog, maar het gaat nu om een nieuwe generatie. De (extreem rechtse red.) Republikaner hebben bij ons ... College Zierikzee unaniem voor bouw tweede sporthal

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Grote belangstelling voor behan deling loterij wet in Tweede Kamer ... DEN HAAG, 6-7. De Tweede Kamer heeft woens dagmiddag onder grote belangstelling een aanvang gemaakt met de behandeling van het ontwerp van wet tot wtfzlging van de lotergwet.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Tentoonstelling over Tweede Wereldoorlog te Nieuwerkerk ... De regering zou het eveneens in hoge mate betreuren indien zich op 4 en 5 mei - herdenking van de do den uit de Tweede Wereldoorlog en viering van de bevrijding - opnieuw ongeregeldheden zouden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Economische crisis ais voor de tweede wereldoorlog is niet te verwachten ... Het staat vast, dat de huidige economische recessie In de wereld niet de afmetingen zal aannemen van de depressie, die voor de tweede wereldoorlog plaatsvond, zo constateren de economische des