Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

zoetjes aan de balans over de verloopen eeuw gaat opmaken en de resultaten ziet. Het cesarisme steekt alom 't hoofd op. 't Is of een reactionaire wereldoorlog wordt voorbereid. Al de tegenwoordige koningen ... De Minister Heemskerk heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat de Gouv.-Gener. van Ned.-Indië zijn ontslag aan Z. M. den Koning heeft ingediend. De firma 's Jacob en zoon zal dus de Indische