Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.287 resultaten gevonden

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 9

I n de pootgoedsektor kunnen we blij zijn dat het deze kant is uitgegaan, hoewel er natuurlijk nog wel bezwaren zijn aan te wijzen. Direkt na de 2e wereldoorlog leefden we in de B.E.A.- tijd. de ... een stijgende vraag naar diepgevroren groenten, de glaskonserven komen in dat opzicht op de tweede plaats en de blikkonserven sluiten de rij.

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 4

elk geval de woorden van de schaper van het Keizershof, heel veel later, in ónze tijd, toen de Tweede Wereldoorlog gedaan was, en de broer van de jonge boerin van dat hof daar zijn toe vlucht had ... gezocht én gevonden. Omdat hij in die tweede oorlog in het maquis had gevochten tegen de vijand, die eruit gesmeten moést wor den, en die hij daarom met zijn medestanders bestreden had in de bijkans