Krantenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | pagina 3

was algemeen bekend. Maar er was geen geld voor dijkherstel; we hadden immers net de Tweede Wereldoorlog achter de rug. De tweede oorzaak was de geweldige storm. Het heeft 32 uur lang aan één stuk door ... vaak denk aan de ramp? Als het heel hard waait, ja. Bang? Nee, ik ben niet bang meer. Je wordt hard, misschien wel onverschillig. Ik heb al zoveel meegemaakt: de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp

| Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | pagina 4

gevoelige natuur bezat, hebben de oorlogservaringen hem ge hard en tot op zekere hoogte verhard. Hij" werd zakenman en had succes. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij eerst in een belangrijke functie ... kunnen keren met behulp van een zekere hardhandigheid in de. politiek. Helaas voor hem, bewijzen de omstandigheden, dat de methoden van 1900 niet meer deugen voor de tweede helft van de twintigste eeuw

| Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | pagina 7

, patriotten en oranjeklanten, meekraptelers en kanalengravers een bont mozaïek vor men. De jongste geschiedenis komt aan bod in uiteenlopende onderwerpen als de schilder Mondri aan in Domburg, de Tweede ... Wereldoorlog, Zeeuwse Molukkers en de Watersnood van 1953. De historie van Zeeland heeft raakvlakken met de nationale geschiedenis, maar wijkt daarvan soms ook af. Zo kwam de industrialisatie in Zeeland laat op

| Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | pagina 29

In dit verband wil ik even aanstippen een vraagstuk, dat in de jaren na de tweede wereldoorlog in steeds breder kringen aan de orde is gekomen: de z.g. adoptie van een kind in een kinderloos gezin ... -voudig. Allereerst dient dit onderscheid opdat én de man én de vrouw, ieder op eigen wijze, liet beeld Gods zo rijk mogelijk dragen. In de tweede plaats heeft God dit onderscheid geschapen, opdat man en vrouw zouden