Krantenbank Zeeland

HomeSearch

205 resultaten gevonden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 25 april 1964 no. 3191 ... De chemici van de 19de eeuw wisten al, dat het water van de zee bijna alle metalen, met name ook de edelmetalen goud en zil ver, in kleine hoeveelheden bevat. Na de eerste wereldoorlog was het de

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

om de geallieerde troepen in Frankrijk tijdens de tweede wereldoorlog te bevoorraden.Met nog een andere leiding werd er totaal in minder dan 1 jaar 540 miljoen liter benzine doorheen gepompt. ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 3 juni 1967 no. 3250

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Want vanaf mei 1945, toen de Tweedë Wereldoorlog eindigde, is het de liefste wens van vader E- vans geweest om eens te mogen staan bij de laatste rustplaats van één van zijn jongens. Hij voelde dat ... Tweede blad van Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 7 november 1959 no. 2961

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands^Nieuws- en Advertentieblad d.d. 23 mei 1964 no. 3195 ... Met genoegen kennis genomen van het bericht in het tweede blad van het Noord- Bevelands Nieuws- en Advertentieblad van 28 maart 1964 no. 3179 betreffende „Ander halve Eeuw Koninklijke Marechaussee".

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Pas na de tweede wereldoorlog begonnen enkele Nederlandse kwekers zich serieus op de geiberateelt toe te leggen. De firma Alke made te Noordwijk introduceerde een ras uit Californië, waarvan de ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 2 april 1966 no. 3190

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 5

Generaal Westmoreland, die in 1936 reeds de Pershingprijs won voor zijn mili taire leiderskwaliteiten, vocht tijdens de tweede wereldoorlog in Tunis en op Sicilië als commandant van een artillerie-bataljon. ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- èn Advertentieblad d.d. 22 januari 1966 no. 3180

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 15 juni 1967 no. 3304 ... . Na de Tweede We reldoorlog was het een begrip dat velen niets meer zei, totdat enkele jaren geleden het weer in de belangstelling kwam toen Nederland werd opgeschrikt door het optreden van de provo

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

blaaspijpje beweegt de trein zich dan voort met, naar de ontwerpers veronderstellen, mogelijke snelheden van liefst 800 kilometer per uur. Net zo snel dus als de jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 3 april 1965 no. 3139

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Van Vorster is bekend, dat hij in de aan vang van de tweede wereldoorlog (1940) deel uitmaakte van de Zuidafrikaanse natio- naal-socialistische organisatie Die Ossewa- Brandwag. Hij is niet alleen ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 15 oktober 1966 no. 3218

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

afgenomen en pas na de tweede wereldoorlog kregen de Grieken het bestuur. Toen was er nog maar op zeer beperkte schaal sprake van toerisme. Rhodos was te ver weg en werd eigenlijk alleen aangedaan door cruise ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 7 januari 1971 no. 3433

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 22 oktober 1970 no. 3423 ... . Toen na de eerste wereldoorlog de Tur ken zich na een 1000 jaar durende heer schappij uit dit 'gebied terug moesten trekken, gingen Engeland en Frankrijk de buit verdelen. Palestina, dat is ongeveer het

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 4

king daarvoor op dit moment ter beschikking staat, is de oude Russische straalbommen- werper IL-28. Dit toestel, dat nauwelijks sneller vliegt dan een Spitfire uit de tweede wereldoorlog heeft een actie ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 23 april 1966 no. 3193

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

NNP De Amerikaanse mari ne aarzelt over de toekomst van vier „great old ladies", vier enor me slagschepen, die tijdens de strijd in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog grote roem hebben ... Een derde voorstel staat in nauw verband met de moderne marinestrategie. .Daarin is geen plaats voor grote landingsopera ties, zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog zo veelvuldig zijn voorgekomen

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Na twintig jaren spreken de cijfers van de Tweede Wereldoorlog ons nog in hoge mate aan. ... Over de prestaties van de Russen hebben wij geen exacte gegevens; het zijn slechts gissingen. Wél staat vast, dat het Russische volk in de Tweede Wereldoorlog met zeer veel vaderlandsliefde zijn

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

beveiliging van de vrijheid in west-Eu ropa en het atlantisch gebied. De N.A.V.O. is in 1949 opgericht tegen de expan siedrang van Rusland, dat na de beëindiging van de tweede wereldoorlog Euro pa sterk onder ... de Tweede Wereldoorlog had de Sowjet-Unie gebieden ingelijfd met een gezamenlijke bevolking van 24 miljoen zielen. Vanaf 1945 tot de N.A.V.O, tot stand kwam kreeg zij boven dien de politieke

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

de tanks, die het leger in gebruik heeft, zijn een ver sie van de sowjet T-34 tank, een pendant van het model dat de Ver. Staten in de tweede wereldoorlog gebruikten en dat on geschikt is voor het ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 11 juni 1966 no. 3200

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Ghetto en Joden zijn begrippen die onverbrekelijk verbonden blijven en onver biddelijk herinneringen oproepen aan de Tweede Wereldoorlog, die medogsnlo- ze wereldbrand waarover ook in deze tijd nog ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 20 april 1967 no. 3296

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Zo hadden in de Tweede Wereldoorlog de twee zonen van Gerben de Jong, samen met de toen nog vrijgezel zijnde machinist van het opleidingsschip „Prinses Juliana" (na de vordering van de K ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. donderdag 3 april 1986 no. 4215

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 20 januari 1967 no. 3283 ... Met argusogen zien al die buren, en de grootmachten die er achter staan, toe op wat Cambodja doet. Zijn positie kan het best worden vergeleken met die van Neder land tijdens de eerste Wereldoorlog

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 7 maart 1970 no. 3392 ... ons de huur. Hetzelfde bedrag wat de tegenwoordige bewoners betalen. Ik weet wel, het is niet zo denderend, maar in de eerste plaats groot genoeg voor jullie twee en ook wel voor drie. In de tweede

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Nederland is een geïndustrialiseerd land geworden. Wij werden tot deze industrialisatie niet alleen gedwongen, wij hebben haar ook zelf gewild. Na de tweede wereldoorlog verloren wij spoedig onze ... Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 29 oktober 1970 no. 3424

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- an Advertentieblad d.d. 27 mei 1967 no. 3249 ... Het doel van de droogmaking van de Zuiderzee was het landbouwareaal van Ne derland aanzienlijk uit te breiden. De her innering aan de voedselschaarste in de eerste Wereldoorlog was daarbij het eerste

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 4 mei 1967 no. 3298 ... Het moet wel haast uw sociale bewogen heid, de door u gevoelde noodzaak voor de minder bedeelden onder ons op te komen, zitn. die u zo direct na de 2e wereldoorlog tot dit besluit hebben gebracht

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

„bevelen van hogerhand". U ziet, de situatie is enigszins vergelijk baar met die aan het einde van de tweede wereldoorlog. Trouwens, ook verder zult u enkele treffende gelijkenissen kunnen waarnemen! ... Tweede biad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 4 april 1959 no. 2930

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 11 november 1967 no. 3273 ... van het ongeluk. Ten eerste: wat is de oor zaak, ten tweede: wie en wat was de be stuurder, onder welke omstandigheden zat hij achter het stuur; hoe is de weg, wat is de toestand van de auto waarin hij

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

wereldvrede een illusie. Maar zelfs zij, die een derde wereldoorlog op den duur onvermijdelijk achten, moeten zich verheugen over het uitstel. Naar mate het uitstel aanhoudt, wordt de vrees voor de steeds zich ... sterkt. En het is niet ondenkbaar, dat het bewustzijn dat een derde wereldoorlog geen overwinnaar zal achterlaten, de verantwoordelijke leidslieden zal gaan beheersen. Wat nu gebeurt is de positie

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

, indien zij te genstand zouden hebben ondervon den, en velen zijn van oordeel, dat de kans op de tragedie van de tweede wereldoorlog dan zou zijn verminderd. Men is er thans van overtuigd, dat de nog ... Hetgeen ons vooral belang in boezemt ten aanzien van de strijd in Korea is de vraag of deze ge beurtenissen de inleiding vormen van de derde wereldoorlog.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

aangeschoten óf als afgedwaalde vogels. In de tweede wereldoorlog moest evenwel de strijd worden aan gebonden met de beste luchtmacht ter wereld: Görings Luftwaffe. Dit werd met een ware heldenmoed gedaan en wie ... De nederlandse luchtmacht heeft een goede naam verworven. In de eerste wereldoorlog bleef zij neutraal en leef de in feite van belligerente toestellen, welke op ons terrein terecht kwamen, óf als

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Op de tweede vredes-conferentie weer bijeen gekomen te 's Graven- hage (1907), stelden Amerika, Spanje en Engeland voor de bewapening te verminderen, maar Duitschland, Oostenrijk en Rusland wilden ... hier niets van weten. Hadden de laatste drie groote mogendheden toen toe gestemd, misschien was dan de Wereldoorlog, die niet duizenden maar millioenen menschenlevens kostte nooit ontbrand!

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Vanzelfsprekend was in de tweede wereldoorlog de vraag nog veel groter. De westerse wereld moest toen met een ware rubbernood wor stelen, want Japan slaagde er een tijdlang in elke aanvoer uit het ... Tot de eerste wereldoorlog was de rubberaanvoer geen groot pro bleem. De oorlogsvraag overtrof echter elk aanbod. De grote afstand tussen Amerika en de indische ei landen bleek toen een geweldig be

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

meer kunnen bij houden. Er geschiedt in één jaar na de tweede wereldoorlog meer dan in twintig jaren, die aan de eerste wereldbrand vooraf gingen. Waar zal die stormachtige wending heen leiden? Dat is de ... Dit is de wending der tijden, waarvan 1951 een schakel vormt. Zal het een jaar worden van de derde wereldoorlog? Er is, aan het einde van 1950, geen ontspanning gekomen van de vrees, die ons het hele