Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.185 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

VLISSINGEN ONTWIKKELT GEBIED OM DE TWEEDE WERELDOORLOG TE HERDENKEN ... Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Vlissingen heeft ingestemd met de planvorming van een herdenkingsgebied voor de Tweede Wereldoorlog. Locatie: de Groene Boulevard en in de

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 22

Smit: 'Aladdinbeleid herinnert aan de Tweede Wereldoorlog' ... form het zogeheten Alacl- inbelcid jongeren als ze met meer dan één per soon door Vlissingen lo pen de wet overtreden. Ik vergeleek het daar met de beperkingen die mensen werd opgelegd tijdens de Tweede

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog ... Met de verschijning van het eerste deel van de Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog is de tot standkoming van het eerste complete alfabetische naslagwerk in het Nederlandse taalgebied een

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 6

NIEUWE ENCYCLOPEDIE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG OP KOMST ... De inhoud van deze tweedelige encyclo pedie is daarom zo opvallend omdat er méér dan historie van veldslagen, tiran nie en verzet in te vinden is. De WP En cyclopedie van de Tweede Wereldoorlog richt

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Onder grote belangstelling werd afgelopen vrijdag in de Michaëlskerk in Koudekerke het boek "Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog" gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door de voorzitter van de ... Het leven op een eiland tijdens wereldoorlog II

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 3

Een provinciale zoektocht naar de meest aansprekende Zeeuwse foto's uit de Tweede Wereldoorlog is afgelopen woensdag afgerond. Hiermee heeft onze provincie haar bij drage geleverd aan de landelijke ... en getogen echtgenoot was na de Tweede Wereldoorlog korte tijd directeur van het loodswezen in Vlissingen ge weest. Het schilderachtige Veere was zo voor hen een uitstekende plek om naar te rug te

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 17

De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog deel 2 35 ... L.L. von Munching. In dit tweede deel van de Nederlandse koopvaardijvloot in de tweede wereld oorlog belicht de auteur een aantal perioden uit de strijd ter zee. In deze band is een zo volledig

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

Middelburg publiceert burgerslachtoffers en militaire slachtoffers Tweede Wereldoorlog ... Gemeente Middelburg heeft een overzicht gemaakt van burger slachtoffers en militaire slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het document heet 'Oorlogsslachtoffers herdacht' en is te bekij ken op

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

150 pagina's bibliografie over Tweede Wereldoorlog ... De Middelburger Hans Hou terman heeft wat lijn ge bracht in de publicaties over Zeeland in de Tweede We reldoorlog zoals deze zijn te vinden in de Zeeuwse Biblio theek. Zijn bibliografie bevat enkele

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

Erfgoed Tweede Wereldoorlog voor groot publiek toegankelijk ... De afgelopen drie jaar was de Provincie Zeeland trekker van het Interreg IV-A 2 zeeën project Erfgoed van de Tweede Wereldoor log. Hierin werkte zij samen met de gemeenten Vlissingen en Mid delburg

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 4

met de Amerikaanse Over heid, Joint Pow/Mia Accounting Command, die als doel heeft het terugbrengen van vermisten en krijgsgevangen. Niet alleen re cent maar ook uit de Tweede Wereldoorlog. De dochter ... Mini-onderneming van HZ wordt tweede in regiofinale

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

schaal waren gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog waren deze schepen niet meer rendahel voor de handelsvaart. Overigens kun nen alleen mensen lid worden van onze vereniging als ze een schip hebben dat onder ... ...de Tweede Kamer kan de regering naar huis sturen. Plaatselijk is dat anders..

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 8

, museumstichting Infatuate met een groot aantal oude legervoertuigen, Wings to. Victory met vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en een aan tal Zeeuwse scoutinggroepen voor de ondersteuning. ... Tweede Zeeuwse Veteranendag in Middelburg

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 21

De Tweede Wereldoorlog wordt op verschillende plaatsen herdacht ... vanaf 20.00 uur in de biblio theek een lezing over de Slag om de Schelde. Een militaire operatie tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze zeeslag, die vijfentachtig dagen duurde, hield de

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

die positieve boodschappen te vertellen hebben, en tevens de indruk wek ken de situatie goed onder controle te heb ben. Was het niet Colijn die ons aan de voor avond van de tweede wereldoorlog nog een ... Betere BruidsKleding opent tweede winkel in Middelburg