Krantenbank Zeeland

HomeSearch

239 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 11

land in de Tweede Wereldoorlog, eind 1944. Uit de OD'ers en de bewa kingscompagnieën werden begin 1945 oorlogsvrijwilligers gerekru teerd. De broers Wim en Jan Kot - dan 19 en bijna 17 jaar - van het ... tweede bataljon van het 14e regi ment infanterie in de pe riode 1944-1948. Heel wat Thoolse mannen dienden als oorlogsvrijwilliger in dit legeronderdeel. Eerst in Europa, daarna in het toen malige

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

directeur J. Hoek man van Siloah uit Goes, die diverse tehuizen in de ge handicaptenzorg heeft waaronder de Klimroos in Tho len. SGP-Tweede Kamerlid ir. B.J. van der Vlies pleitte er toch voor om de ... „Met elkaar zijn we een beetje ver wend", zei Van der Vlies, al 24 jaar lid van de Tweede Kamer. „Gezond heid is het belangrijkste, dat vindt elk kamerlid. Na de Tweede Wereldoor log is er dan ook

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

weergarage, de christelijke lagere school en de Oostenrijkse wonin gen. Met name bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de watersnood was hij actief en bouw de zo'n 35 woningen in het dorp ... Wegens verschil van inzicht is tweede secretaris C.F. Fossen uit Tholen tussentijds opgestapt als bestuurslid van zorgcentrum de Schutse in Sint-Annaland. Volgens ds. RA. Broere van de Gereformeerde

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

er simpelweg veel meer." Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het beeld, gaf Jacobusse aan. De toepassing van moderne landbouwmethoden, intensivering, kunstmestgebruik en verkavelingen grepen diep in ... -fractievoorzitter in de Tweede Kamer B.J. van der Vlies vrijdag in Tholen op een regionale avond van de SGP-studievereniging Calvijn en SGP-jongeren. M. Jaco- busse van Het Zeeuwse Landschap zei dat zijn organisatie tot

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

De dodenherdenking. Jaarlijks op 4 mei worden met officiële plechtigheden de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog her dacht. Er is ook telkens weer die vraag: 'Is dit nou nog nodig. 55 jaar na ... Hervormde kerk de dodenherdenking in Sint-Annaland. Evenals vijf jaar geleden werden de gevallenen in de Tweede Wereldoor log herdacht met een bijeenkomst in de kerk, vervolgens een samenkomst bij het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Maar in de Tweede Wereldoorlog streden we niet tegen de Duitsers, maar tegen het nationaal-socialis- me, zo benadrukte ds. M. van Koot- en tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Annalandse Hervormde ... . Niet alleen het her inneringen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van 'allen die in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. „Ook hen die in het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

Burgemeester en mevrouw Verburg bezochten Mantes, de Franse gemeente in de buurt van Parijs die het dorp had geadopteerd. Nog niet eens bekomen van de ver- woestingen die de Tweede Wereldoorlog had ... gevaarlijk en vrij veilig. Bij dreigend gevaar zou in twee fasen gewaarschuwd worden: ten eerste wanneer huisraad e.d. naar de eerste verdieping gebracht moest worden, en ten tweede wanneer bewoners van de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

Dit jaar herdenkt Zeeland 65 jaar Slag om de Schelde: de doorslaggevende operatie in 1944 voor de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek naar over gebleven sporen van de ... Tweede Wereldoorlog in Zeeland wees naar de unieke verzameling in Nieuwdorp: deze collectie vormt de basis van het nieuwe museum. Op 30 oktober is het zover en.opent prinses Margriet het Bevrijdingsmuseum

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

herdenkingsmonument: t»eaenk alien die voor onze vrijneid vielen, ue gesneuvelden in de tweede Wereldoorlog spelen een nootdrol Dij de Her denking. Zij die hebben meegewerkt aan het verwezenlijken ... hen kon zijn, die voor de vrijheid vielen. Hij was lid van het Bataljon Zeeland, oor logsvrijwilligers die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-lndië gingen om de Ja panse bezetter te

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede ... Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

De Fl-pupillen van Tholense Boys zijn voor de tweede keer dit seizoen kampioen geworden. Eerder sloot het team de na jaarsreeks winnend af en nu zijn ze ook in de voorjaarsreeks als eerste geëindigd. ... uithoudingsvermogen had. De tweede set ging echter toch met 3-6 naar St.-Annaland en ook de derde werd binnengehaald met 4-6. Corrie Bazen en Willy de Rijke konden het niet bolwer ken tegen hun opponenten en verloren

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 22

aangebracht, terwijl grootere kamers en salons zeer nette electrische kronen bevatten". Toch kwam elektrische verlichting voor de doorsnee Nederlander pas na de eerste wereldoorlog binnen bereik. Voorlopig ... Joop de Back en fotograaf Lex de Meester van onder meer de PZC beoordeelt uw inzending. De eerste prijs is twee maanden gratis elektrici teit voor de kleinverbrui ker, de tweede en derde prijs één

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

Lodders riep in herinnering dat tij dens de Duitse bezetting van ons land in de Tweede Wereldoorlog een grote groep mensen hun leven waagde door verzet te plegen: ille gale bladen drukken en ... laas niet altijd te voorkomen, zoals in ons land gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door men sen als Piet Avontuur. „Zij gaven hun leven en beleefden daardoor niet zelf de vrijheid waarnaar ze

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

Ambassadeur Serge April noemt de speciale relatie tussen Canada en Nederland: het verblijf van - toen nog - prinses Juliana met haar gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog, de rol van Canadese soldaten ... Techniek uit Sint-Philipsland gebruikte voor de wederopbouw vooral de eerste woning, maar ook onderdelen van het tweede huis werden benut. Op de plaats van de vroegere peuterspeelzaal van Olle- ke Bolleke in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

kiem werd gelegd voor de politieke en economische situatie van na de Tweede Wereldoorlog, zegt de schrij ver. Van der Zwan, geboren in 1935, is pers<x>nlijk ook verbonden met die tijd. Door Fentener ... samenleving. Er valt nogal wat op af te dingen. Keerzijdes waren er vele. Van Vlissingen voer veel in Duits vaarwater. In de Eerste maar ook in de Tweede Wereldoorlog heeft dat tot verwikkelingen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

Het Zeeuwse landschap is na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Het afsluiten van zee armen, de ontwikkeling van indus triegebieden, ruilverkavelingen en uitbreiding van dorpen en steden ... gaat over het beleid, waar de natuurontwikke ling plaatsvindt en wie erbij betrokken zijn. Het tweede deel behandelt voorbeelden uit de praktijk: van natuurontwikkeling in Schouwen-Duiveland tot de plan

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

Algemeen adjunct Henk Geluk keek terug op de afgelopen periode. Hij memoreerde onder meer het samen stellen van een boek over de Tweede Wereldoorlog in Tholen, en de vie ring van het eerste lustrum ... herden ken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

ook heb ik het vermoeden dat in Bosnië het eten beter was dan de legervoorra- den uit de Tweede Wereldoorlog die wij hebben gegeten. De uitrusting: die lange Lee Enfield geweren van de En gelsen ... ging in de Tweede Wereldoorlog uit vrije wil op non-actief was gegaan. Bugel, cornet, trompet en bariton waren de instrumenten waarop Goe degebuure furore maakte en naast de fanfare deed hij ook mee in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Molenaar Dorst zag zich al spoe dig na de Tweede Wereldoorlog genoodzaakt om op een machinale maalderij over te stappen. Die was gevestigd in wat nu een schuur is in de Oudelandsepoort, vlak bij ... zinken werd gebracht. „Als familielid van één der gevalle nen in de Tweede Wereldoorlog heb ik het ontbreken van een gedenkte ken als een gemis gevoeld. Dat is met deze plechtigheid vanavond op

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

perspectief geschreven heeft - waaronder ook een boek over de gemeenten in de oorlog - ziet Nederlands goddeloos heid na de Tweede Wereldoorlog als een mogelijke ïeden voor de ramp. „Na de oorlog zag je in ... ." Er werd niet ge dacht aan een watersnoodramp, zegt de overlevende. „Nee, we hadden op dat moment andere pro blemen in de wereld. Neem bij voorbeeld de signalen voor een derde wereldoorlog tussen de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

Ik bluuf 't een geweldig iets vinde da mensen zo mar 'n stik van d'r uus afstonden om evacués onderdak te geven. Ok in de Tweede Wereldoorlog gebeurden dat op wellicht nog gröötere schael. Ik ebbe 't ... De Jawa in een product uit Tsjechië. De oorsprong is te vinden na de Eerste Wereldoorlog toen wapenfa brikant Franntisek Janecek ook mo toren ging produceren. Dat viel aan vankelijk niet mee omdat er

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

Tweede Wereldoorlog nooit lager geweest. Mensen willen echt wel de ww en de wao veranderen om die houdbaar te houden, maar niet met herkeuringen waardoor je in een kansloze uitkering terecht komt ... verantwoorde lijkheden", zei Van der Staaij. Hij noemde het merkwaardig dat de voorstanders van een volksraadple ging massaal het land intrekken om de burgers ervan te overtuigen wéx ze de Tweede Kamer moeten

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

geeft de kohieren-voor de hoofdelijke omslag - een belas ting - als voorbeeld. „Daarin is te zien wie wat verdiende." Ook lijsten met de registratie van allerhande za ken, uit de Tweede Wereldoorlog, zijn ... veldboekje van de Peu kepolder, dagboekjes van Tholena- ren uit de Tweede Wereldoorlog, de bedrijfsadministratie van schilders bedrijf Sakko uit Tholen en het ar chief van zorgcentrum De Schutse in Sint

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 14

- schappcn waren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er vrouwen lid en gingen de muzikanten unifor men dragen. „Maar Concordia was lange tijd een kopergezelschap met op drie na allemaal mannen in de ... . Tegelijkertijd werd zo'n rondgang op een scherm geprojecteerd. In het eerste deel van de avond soleerde Corina Zwaan twee keer op saxofoon, na dc pauze deed ze dat nog eens met veel overgave. In dat tweede deel

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

Enkele honderden inwoners hebben zondagavond bij het mo nument in het Thoolse Bosje de slachtoffers herdacht van oor logsgeweld en vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. In Tholen geen ... . „Ik had geen papieren voor wijkzuster." Nadat haar tweede kind was gebo ren, werd ze ouderling. Inmiddels is ze begonnen aan haar vierde periode in de kerkenraad. Ze is voorzitter geweest en daarna een

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

naar de Thoolse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, wat eind vorig jaar resulteerde in de publi catie 'Gevallen en gebroken'. En hij is secretaris van een beleggingsclub. De burgemeester zei het een ... keuken zetten, de verlichting af monteren en de banken plaatsen." Het ks voor de Tholenaar de tweede keer dat hij een handje toesteekt in Trans- sylvanië, bij de Hongaarse minder heid. Naast Blaas zijn Jan

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Er zijn steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Melis Schot (80) en Saar Tichem-Zacha- riasse (73) uit Tholen maakten de bevrijding mee. Ze blikken terug. Ook straatnamen getuigen van ... In zorgcentrum Ten Anker in Tho len wordt deze week stilgestaan bij het feit dat er zestig jaar geleden een einde kwam aan de Tweede We reldoorlog. Op het grasveld bij de serviceflat kan vrijdag een

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

basgitarist MaartenVerkamman was met zijn band 'Kamjehaar' een aantal jaren geleden op tv te zien. Ook vermel denswaard is het Rotterdamse echtpaar Verkamman-Binkhorst dat in de Tweede Wereldoorlog actief was ... Het tweede deel begint met de kleurenafbeelding van een verzon nen familiewapen Verkamman (de familie heeft nooit een wapen ge had). Dan volgt, per generatie, een beschrijving van de leden van de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

dat niet van haar moeder. „Mijn moeder heeft er niet bepaald een aanleg voor. De zus van mijn vader, Lena Hout uit Stavenisse, was er wél bedreven in. Zij maakte in de Tweede Wereldoorlog ... tweede ging vrij vlot. Maar bij een 0-4 voorsprong kwam er een lichte inzinking en lieten de Sint-Philipslanders de tegenstanders nog terugkomen tot 3-5. Het was nog een hele klus om te voorkomen dat het 4