Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.139 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 21

Werk van drie beeldende kunstenaars, die tijdens de tweede wereldoorlog in concentratiekampen verble ven, wordt vanaf zaterdag in het Markiezenhof te Ber gen op Zoom geëxposeerd. De tentoonstelling ... voeren, zo meldt de directie. De investeringen omvatten de bouw van een tweede zuiveringseenheid op pompstation Braakman, ver nieuwing van de pompstations in Ossendrecht en Halsteren, tran sport en

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 12

A.J. Smits uit Stave- ttisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uit brak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrijding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift ... Nu wil ik een tweede dwaze vertoning vertellen, die de schuilkelderbouw nog te boven ging. Niet zozeer om de oorzaak als wel om de ondoordachte handelwijze, zeker van een groot deel van onze familie.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Het is bijkans ondraaglijk, maar toch ook uitermate noodzake lijk om telkens weer opnieuw te worden gekonfronteerd met de ellende van de tweede wereldoorlog. Met name de beestachtige behandeling van ... We mogen waarlijk de les der historie wel ter harte nemen. Een volk dat de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog en met name van de concentra tiekampen verdringt, verdrinkt straks in de nieuwe

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland de verzorgingsstaat tot volle wasdom gekomen, met als gevolg dat personen die wegens werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom of andere redenen niet in ... Daar waar men in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog dacht, dat onder druk van de vrijwel ongekende economische groei, de laatste restanten van armoe te kunnen opruimen, bleek dit een

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

bijzondere ontmoeting, met een trieste aanleiding: de Tweede Wereldoorlog. Dick (73) en Edje (71) zijn allebei in Soerabaja geboren, zaten als kleine kinderen in de jappenkampen en maakten daar veel mee. Aono ... zich wil verdiepen in de 'ware geschiedenis' van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Veel Japan ners komen volgens haar niet verder dan de eigen slachtoffers van twee

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

"Als familielid van één der gevallenen in de Tweede Wereldoorlog heb ik het ontbreken van een gedenkte ken als een gemis gevoeld. Dat is met deze plechtig heid vanavond op gedenkwaardige wijze ... Voor het tweede achtereenvolgen de jaar krijgt Budelpack in Poort vliet een mammoetorder voor de export van melkpoeder. Het gaat om meer dan vijf miljoen kilo, bestemd voor Noord-Afrika en het Midden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Zo'n 12 tot 15 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog maken zaterdag een rondrit over Tholen en zijn van half twee tot vijf uur ook te zien tijdens een stati sche show bij streekmuseum de ... De vereniging 'Keep them rolling' heeft 1500 leden. Niet alleen voer tuigen, maar ook vlieg- en vaar tuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden in ere ge houden. Zaterdag komen er alleen wielvoertuigen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 8

- treeem koud. Velen herinneren zich '63 nog wel. Een ander kan verder terug. Die herinnert zich de tweede wereldoor-log met twee bijzonder strenge winters. Die van 1941-1942 hield het zelfs niet minder dan ... Chr. de Wit Czn. uit Oud-Vosse- meer is opnieuw winnaar gewor den van biljartwedstrijden tussen de ZLM en de P.J.Z. met 70 pun ten nam hij voor de tweede keer de Rabobank-wisselbeker in ont vangst

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 17

scepsis ont vangen. Andries Geluk, akkerbouwer uit Sint- Maartensdijk, mocht samen met 9 andere Nederland se collega-boeren een week lang een kijkje nemen in Litouwen, sinds de Tweede Wereldoorlog een ... Tijdens het bezoek in de tweede week van april werd er op de ak kers gewerkt. "Mannen en vrou wen waren met paard en wagen ""bezig om stenen van het land te rapen. Dat wordt bewust zo ge daan omdat

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Jaarlijks herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding van de Duitse bezetting. Het is alweer 55 jaar geleden dat dat plaatsvond, doch ondanks deze toch wel lange periode zijn ... frontlijn en deze periode werd voor het eiland de moeilijkste uit de Tweede Wereldoorlog. Infiltraties en beschietingen, vanaf het land en uit de lucht, kwamen regelmatig voor en bovendien was er het gevaar

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Het protestants-christelijk onderwijs in Sint-Maartens dijk bestaat vijftig jaar, maar in het begin van de vorige eeuw en na de Tweede Wereldoorlog werden al pogingen ondernomen een christelijke ... oprichten van een school leed echter schipbreuk. Pas bij de tweede poging verleende de gemeenteraad medewerking. De school begon in twee lokalen van de houten noodloods van de Ne derlandse Heidemaatschappij

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Priem was het na bij na 58 jaar het weerzien van het land waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim vier jaar lang als militair ac tief was bij het 320-ste squadron van de Royal Air Force. Samen met ... Royce motoren in een licht houten frame was het in de Tweede Wereld- oorlog zelfs de snelste en lichtste bommenwerper. Het toestel haalde een topsnelheid van 643 kilometer per uur en werd tot ver in de

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

zijn uitge nodigd door b. en w. van de Groninger gemeente om aanwezig te zijn bij de presentatie van een boek over Winschoten in de Tweede Wereldoorlog. Hoe een stra tenmaker en een huischilder via de ... -Winschoten 1940-1945, van Henk Strating, 2001, Uitgeverij Meinders -Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dr. L. de Jong, deel 10 en 12.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

de stoep. Ze waren op zoek naar de begraafplaats waar drie van hun 'mates' uit de Tweede Wereldoorlog begraven liggen. In het huis van de familie Heijboer vertellen ze hun verhaal. ... Welsh de- vision. Hoewel geen van allen woonachtig in Wales, waren ze ge durende de Tweede Wereldoorlog wel ingedeeld bij deze divisie. Met de typisch Engelse beleefdheid

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

communisme sloeg toe in het land en de mensen verarmden. Alsof het nog niet erg genoeg was, kwam daar een paar jaar later de Tweede Wereldoorlog nog eens bij. ... vier maanden logeerde om aan te sterken van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Mevr. H. Koltai-Ganther maak te tijdens haar leven veel ellende mee, maar toont zich desondanks verbazingwekkend

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

"Als je het allemaal overleeft hebt, denk je nog wel eens met genoegen aan die tijd terug", zegt dhr. W. de Kok, de goede veldwachter die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers de Thoolse brug ... woonachtig in Bergen op Zoom. Daar vond in januari 1985 een bespreking plaats, waar besloten werd om dr. Buitkamp te helpen bij het maken van een boek. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog trekt nog

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 19

Vijf jaar geleden wijdde deze krant een serie artike len aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Tholen en Sint-Philipsland in het na jaar van 1944. In één van die artikelen kwam ... Het gezelschap rijdt over de Rou te Nationale en passeert de rivier de Somme, waar graven uit de Eerste Wereldoorlog liggen. Te gen de avond arriveren de bus sen op hun bestemming. De burgemeester

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

De vliegtuigbom die donderdag tot ontploffing is ge bracht in het Rammegors, is niet het eerste projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat op Tholen opduikt. Bij de aanleg van de Kreekweg bij Oud ... een bom stuitte. Op aanwijzingen van een inwoner werd, op twee meter diepte, een tweede bom aangetroffen. Ze zijn door de mijnopruimingsdienst van de landmacht ontmanteld en ver volgens meegenomen.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

A.J, Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op ... muziek, maar niet voor een gesproken stem. Tom Burmanje lichtte de nummers toe, maar was voor de pauze niet goed verstaanbaar. Ik heb hem gevraagd wat duidelijker te spreken en in het tweede gedeelte ging

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

dagelijkse artikelen, die in Polen erg schaars zijn. De werkgroep wil het leed en de honger van zoveel medemensen die in de tweede wereldoorlog voor onze bevrij ding hebben gevochten, helpen verzachten. ... Miranda Goedegebuure, die na de brand in St. Annaland met eerste en tweede graads brandwonden in het ziekenhuis Lievensberg werd opgenomen, mag begin volgende week naar huis. Voor Sinterklaas hoopt

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 15

Jaarlijks herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding van de Duitse bezetting. Het is alweer 55 jaar geleden dat dat plaatsvond, doch ondanks deze toch wel lange periode zijn ... ge dachten jaarlijks in de eerste week van mei weer uit naar de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog vielen, en dan met name die in ons eiland waarvan de kinderen nog in le ven zijn).

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

De opening van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp - door prinses Margriet - moet eind oktober het hoogte punt vormen van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, dan 65 jaar ... uit de Tweede Wereldoorlog. Tén slotte wordt volgend voorjaar uitgebreid stilgestaan bij het Vergeten Bombar dement, het bombardement op Mid delburg van 17 juli 1940. Een over zicht van alle

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog liggen, hoe wel meer dan zestig jaar geleden, nog altijd gevoelig. Dat blijkt uit het jongste nummer van de Cronicke van den lande van Philippuslandt, het ... spannend als je met een ploeg van drie een lotusslachtoffer moest helpen. Na afloop ging de jury in beraad. Je was de hele avond on der de pannen. We hebben vaak een eerste of een tweede prijs be

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Honderden inwoners verzamelen zich donderdag weer bij het 4-mei herdenkingsteken in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort in Tholen voor de dodenherdenking. Niet alleen ouderen die de Tweede ... Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar ook véél jongeren verzamelen zich rondom het impalagranieten monument. Hans Renes, voorzitter van het comité dodenherdenking Tholen is zeer tevreden met de opkomst. „Het is

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Abraham Jacobus Hage, militair te Loosduinen, was de eerste Sint-Annalander die op 21-jarige leeftijd bij het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 het leven liet. De eveneens 21-jarige ... ach terneef. De uit Sint-Annaland af komstige Duijzer maakte de Tweede Wereldoorlog dus van nabij mee en daarom had het bestuur van de Dorpsgemeenschap Sint-Annaland hem ook gevraagd om een bijdrage te

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

In de gemeente Tholen herinneren zeven straatnamen aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In Oud- Vossemeer zijn dat de Bou Kooijmanstraat. Cornelis Frankenstraat en Marinus Lindhoutstraat. In ... - hausen in Duitsland en onlangs zag hij nog de film Schindlcr's List, het aangrijpende document over de jodenvervolging. „De woorden kwamen zo maar in me op. Ik heb ook wel interesse in de Tweede

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 15

A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als ... De stichting Ontspanning Gehandi capten houdt zaterdag een tweede hands-boekenmarkt in clubgebouw Ons Huis te Scherpenisse. Er wor den van half twee tot half vijf enke le duizenden boeken aangeboden