Krantenbank Zeeland

HomeSearch

244 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

bijzondere ontmoeting, met een trieste aanleiding: de Tweede Wereldoorlog. Dick (73) en Edje (71) zijn allebei in Soerabaja geboren, zaten als kleine kinderen in de jappenkampen en maakten daar veel mee. Aono ... zich wil verdiepen in de 'ware geschiedenis' van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Veel Japan ners komen volgens haar niet verder dan de eigen slachtoffers van twee

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Jaarlijks herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding van de Duitse bezetting. Het is alweer 55 jaar geleden dat dat plaatsvond, doch ondanks deze toch wel lange periode zijn ... frontlijn en deze periode werd voor het eiland de moeilijkste uit de Tweede Wereldoorlog. Infiltraties en beschietingen, vanaf het land en uit de lucht, kwamen regelmatig voor en bovendien was er het gevaar

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Het protestants-christelijk onderwijs in Sint-Maartens dijk bestaat vijftig jaar, maar in het begin van de vorige eeuw en na de Tweede Wereldoorlog werden al pogingen ondernomen een christelijke ... oprichten van een school leed echter schipbreuk. Pas bij de tweede poging verleende de gemeenteraad medewerking. De school begon in twee lokalen van de houten noodloods van de Ne derlandse Heidemaatschappij

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Priem was het na bij na 58 jaar het weerzien van het land waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim vier jaar lang als militair ac tief was bij het 320-ste squadron van de Royal Air Force. Samen met ... Royce motoren in een licht houten frame was het in de Tweede Wereld- oorlog zelfs de snelste en lichtste bommenwerper. Het toestel haalde een topsnelheid van 643 kilometer per uur en werd tot ver in de

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

zijn uitge nodigd door b. en w. van de Groninger gemeente om aanwezig te zijn bij de presentatie van een boek over Winschoten in de Tweede Wereldoorlog. Hoe een stra tenmaker en een huischilder via de ... -Winschoten 1940-1945, van Henk Strating, 2001, Uitgeverij Meinders -Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dr. L. de Jong, deel 10 en 12.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

De vliegtuigbom die donderdag tot ontploffing is ge bracht in het Rammegors, is niet het eerste projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat op Tholen opduikt. Bij de aanleg van de Kreekweg bij Oud ... een bom stuitte. Op aanwijzingen van een inwoner werd, op twee meter diepte, een tweede bom aangetroffen. Ze zijn door de mijnopruimingsdienst van de landmacht ontmanteld en ver volgens meegenomen.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 15

Jaarlijks herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding van de Duitse bezetting. Het is alweer 55 jaar geleden dat dat plaatsvond, doch ondanks deze toch wel lange periode zijn ... ge dachten jaarlijks in de eerste week van mei weer uit naar de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog vielen, en dan met name die in ons eiland waarvan de kinderen nog in le ven zijn).

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

De opening van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp - door prinses Margriet - moet eind oktober het hoogte punt vormen van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, dan 65 jaar ... uit de Tweede Wereldoorlog. Tén slotte wordt volgend voorjaar uitgebreid stilgestaan bij het Vergeten Bombar dement, het bombardement op Mid delburg van 17 juli 1940. Een over zicht van alle

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog liggen, hoe wel meer dan zestig jaar geleden, nog altijd gevoelig. Dat blijkt uit het jongste nummer van de Cronicke van den lande van Philippuslandt, het ... spannend als je met een ploeg van drie een lotusslachtoffer moest helpen. Na afloop ging de jury in beraad. Je was de hele avond on der de pannen. We hebben vaak een eerste of een tweede prijs be

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Honderden inwoners verzamelen zich donderdag weer bij het 4-mei herdenkingsteken in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort in Tholen voor de dodenherdenking. Niet alleen ouderen die de Tweede ... Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar ook véél jongeren verzamelen zich rondom het impalagranieten monument. Hans Renes, voorzitter van het comité dodenherdenking Tholen is zeer tevreden met de opkomst. „Het is

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Abraham Jacobus Hage, militair te Loosduinen, was de eerste Sint-Annalander die op 21-jarige leeftijd bij het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 het leven liet. De eveneens 21-jarige ... ach terneef. De uit Sint-Annaland af komstige Duijzer maakte de Tweede Wereldoorlog dus van nabij mee en daarom had het bestuur van de Dorpsgemeenschap Sint-Annaland hem ook gevraagd om een bijdrage te

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

In de gemeente Tholen herinneren zeven straatnamen aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In Oud- Vossemeer zijn dat de Bou Kooijmanstraat. Cornelis Frankenstraat en Marinus Lindhoutstraat. In ... - hausen in Duitsland en onlangs zag hij nog de film Schindlcr's List, het aangrijpende document over de jodenvervolging. „De woorden kwamen zo maar in me op. Ik heb ook wel interesse in de Tweede

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog een Canadese piloot van de RAF uit een neergestort vliegtuig redde. Nooit heeft hij dat aan de grote klok gehangen en de uitnodiging om naar Piershil (de plaats ... Voor Douw zelf zijn de gebeurte nissen met het vliegtuig de span nendste van zijn tijd als soldaat in de Tweede Wereldoorlog. „Vijf da gen later was het immers afgelo pen. Aanvankelijk zouden we als

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

opening van de tentoonstelling over de bezetting en bevrijding van Tholen in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Van den Kieboom combineerden veel bezoekers de open dag met de expositie. ... vertegenwoordigd op het evenement waar negen vleesvee stamboeken met hun selectie bijeen waren. „Ik had een tweede prijs voor een oudere stier en een vierde prijs voor een vaars." De dieren waren eerder bij hem

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

en nadat die getroffen werd door een verdwaalde vliegende bom V1 van de Duitsers in 1944. Ook uit de Eerste Wereldoorlog zijn er beelden: huzaren uit 1914-1918. Een meer recente opna me is molenaar Jan ... juli van 10-17 u. Ook de week erna kan men aan het Lenteplein 18 terecht. Kees Kleppe grijpt deze tweede ten toonstelling gelijk aan om een nieuw fotoboekje uit te brengen: Scherpe nisse in beeld. Er

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

Het beursjaar 2001 gaat de geschiedenis in als één van de slechtste jaren na de 2e wereldoorlog. Na de gou den jaren negentig, waarin beleggers heel erg verwend zijn, is dit natuurlijk teleur ... van 2002 waren niet slecht. Ik denk dat de koersen vooral in de tweede helft van het jaar verder zullen aantrekken." Het blijft niettemin een kwestie van gokken, vindt de VTB-secretaris. "De koersen in

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

. Verder is het museum inge richt met een expositie over de Tweede Wereldoorlog. En de vaste collectie is uitgebreid met twee sieraden: een gouden dames- en een gouden herenhorloge. ... Op 10 mei 1940 werd Nederland door de Duitsers bezet en kreeg men ook in Zeeland in volle omvang met de Tweede Wereldoorlog te maken. Cor Koopmap, onderwijzeres in Sluiskil, schreef haar zussen Marie

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

'Very emotional', is het al lemaal voor de 80-jarige Danny Reid uit Canada. Zijn bezoek aan Tholen roept allerlei herinneringen op aan de Tweede Wereld oorlog, die ruim zestig jaar geleden werd ... Véle tientallen Thoolse jongemannen verbleven tussen 1946 en 1950 als militair in het toenmalige Nederlands- Indië. Een flink aantal van hen was oorlogsvrijwilliger bij het tweede bataljon van het

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 11

In 1939 had het ca. 14.000 inwo ners. In de Tweede Wereldoorlog werd zo'n 8091' van de stad ver woest. Daarom zijn er ook zo wei nig monumenten van bouwkunst aanwezig. Vermeldenswaard zijn de ... -kanaal en spoorlijnen naar Olsztyn, To- run, Gdansk. Warschau en Brodnica in de tweede helft van de 19e eeuw kwam de ontwikkeling op gang.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 19

De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgesproken in een rede tot het Amerikaanse con gres. Het betreft de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de ... Als pionier van de Europese een wording zette hij zich na de Tweede Wereldoorlog in voor sta biliteit en saamhorigheid. De voormalige vijanden moesten hun wantrouwen overwinnen om tot samenwerking te