Krantenbank Zeeland

HomeSearch

889 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

"Als je het allemaal overleeft hebt, denk je nog wel eens met genoegen aan die tijd terug", zegt dhr. W. de Kok, de goede veldwachter die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers de Thoolse brug ... woonachtig in Bergen op Zoom. Daar vond in januari 1985 een bespreking plaats, waar besloten werd om dr. Buitkamp te helpen bij het maken van een boek. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog trekt nog

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 19

Vijf jaar geleden wijdde deze krant een serie artike len aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Tholen en Sint-Philipsland in het na jaar van 1944. In één van die artikelen kwam ... Het gezelschap rijdt over de Rou te Nationale en passeert de rivier de Somme, waar graven uit de Eerste Wereldoorlog liggen. Te gen de avond arriveren de bus sen op hun bestemming. De burgemeester

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

A.J, Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op ... muziek, maar niet voor een gesproken stem. Tom Burmanje lichtte de nummers toe, maar was voor de pauze niet goed verstaanbaar. Ik heb hem gevraagd wat duidelijker te spreken en in het tweede gedeelte ging

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

dagelijkse artikelen, die in Polen erg schaars zijn. De werkgroep wil het leed en de honger van zoveel medemensen die in de tweede wereldoorlog voor onze bevrij ding hebben gevochten, helpen verzachten. ... Miranda Goedegebuure, die na de brand in St. Annaland met eerste en tweede graads brandwonden in het ziekenhuis Lievensberg werd opgenomen, mag begin volgende week naar huis. Voor Sinterklaas hoopt

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als ... De stichting Ontspanning Gehandi capten houdt zaterdag een tweede hands-boekenmarkt in clubgebouw Ons Huis te Scherpenisse. Er wor den van half twee tot half vijf enke le duizenden boeken aangeboden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift ... kinderkoor onder leiding van Janny Dieleman. Daar bij zijn bekende en minder bekende melodieën. Het koor ging in septem ber van start en dit is het tweede optreden in het openbaar. Een aantal violisten onder

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

stichting die een pensioenbij drage en maatschappelijke begeleiding biedt aan mensen die geestelijke of lichamelijke schade hebben opgelopen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, of aan nabestaanden ... 'tweede generatie'. "Dat zijn mensen die als kind toch veel in de oorlog hebben meegemaakt (kinderen van verzetsouders) of die hun vader of moeder in de oorlog zijn verloren. Er bleven na '45 veel

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

De een zoekt dat ene ontbrekende exemplaar van Arendsoog, de ander tast een doosje vol met streekro mans, weer een ander is geïnteresseerd in de geschie denis van de Tweede Wereldoorlog, in boeken ... liberale Babel' iedereen in z'n waarde werd gelaten, maar er kwam toch een bot sing. „Het feest ter inwijding van het 35 meter hoge beeld van heerser Nebukadnezar (in feite de tweede Babylonische koning met

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

AJ. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaarna de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als ... "De verschillen waren niet groot, want de nummer één had negen klassementspunten minder dan ik", vertelt Lindhout, die enkele weken geleden nog tweede werd op het Nederlands kampioenschap. De vierde

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

meest drasti sche belastingherziening van na de Tweede Wereldoorlog. Het parlement moet de plannen van staatssecretaris Ver meend nog goedkeuren, maar de hoofdlijnen zijn bekend. „Na 2001 is van sommige ... Ten tweede zijn de technologie fondsen belangrijk, want internet is het medium van de toekomst. Drie Amerikaanse bedrijven hebben de voorkeur: Amazon, IBM en EMC. Tenslotte noemde Van Izerloo de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Ook dit jaar kwamen vele honderden naar het monu ment in de Wandeling te Tholen om samen op plechti ge wijze de gevallenen van de wereldoorlog(en) te herdenken. Er is indertijd gekozen voor een zeer ... Ponsteen was het de eerste keer dat zij deze taak mochten vervul len. André Giljam hield voor de tweede keer de wacht, terwijl Jaap Minheere al bijna vanaf het begin het korps vertegenwoordigt.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

Een heel groot percentage van de mensen die zaterdagavond 4 mei op de Thoolse Markt aanwezig waren, hebben de Tweede Wereldoorlog niet, of zeker niet bewust, meegemaakt. Toch zijn ook zij deze keer ... Voor het eerst sinds tien jaar werden zaterdag 4 mei 1985 te Poortvliet officieel de gevallenen in de Twee de Wereldoorlog herdacht op initiatief van de Oran jevereniging. Medewerking verleenden de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Velen, met name zij die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, zullen zich wel eens afvragen: 'Waarom nog steeds die 4-mei-herden- kingen, moeten wij niet liever vergeten, het is al zo lang geleden ... verzet in de Tweede Wereldoorlog moet voortbestaan: we moeten ons verzetten tegen onderdrukking en de schending van mensenrechten. Het comité Nationale Herdenking vindt 4 mei zinvol, als het een bezinning