Krantenbank Zeeland

HomeSearch

217 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 21

Werk van drie beeldende kunstenaars, die tijdens de tweede wereldoorlog in concentratiekampen verble ven, wordt vanaf zaterdag in het Markiezenhof te Ber gen op Zoom geëxposeerd. De tentoonstelling ... voeren, zo meldt de directie. De investeringen omvatten de bouw van een tweede zuiveringseenheid op pompstation Braakman, ver nieuwing van de pompstations in Ossendrecht en Halsteren, tran sport en

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

A.J. Smits uit Stave- ttisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uit brak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrijding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift ... Nu wil ik een tweede dwaze vertoning vertellen, die de schuilkelderbouw nog te boven ging. Niet zozeer om de oorzaak als wel om de ondoordachte handelwijze, zeker van een groot deel van onze familie.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Zo'n 12 tot 15 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog maken zaterdag een rondrit over Tholen en zijn van half twee tot vijf uur ook te zien tijdens een stati sche show bij streekmuseum de ... De vereniging 'Keep them rolling' heeft 1500 leden. Niet alleen voer tuigen, maar ook vlieg- en vaar tuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden in ere ge houden. Zaterdag komen er alleen wielvoertuigen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

A.J, Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op ... muziek, maar niet voor een gesproken stem. Tom Burmanje lichtte de nummers toe, maar was voor de pauze niet goed verstaanbaar. Ik heb hem gevraagd wat duidelijker te spreken en in het tweede gedeelte ging

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrakHet maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als ... De stichting Ontspanning Gehandi capten houdt zaterdag een tweede hands-boekenmarkt in clubgebouw Ons Huis te Scherpenisse. Er wor den van half twee tot half vijf enke le duizenden boeken aangeboden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift ... kinderkoor onder leiding van Janny Dieleman. Daar bij zijn bekende en minder bekende melodieën. Het koor ging in septem ber van start en dit is het tweede optreden in het openbaar. Een aantal violisten onder

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

stichting die een pensioenbij drage en maatschappelijke begeleiding biedt aan mensen die geestelijke of lichamelijke schade hebben opgelopen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, of aan nabestaanden ... 'tweede generatie'. "Dat zijn mensen die als kind toch veel in de oorlog hebben meegemaakt (kinderen van verzetsouders) of die hun vader of moeder in de oorlog zijn verloren. Er bleven na '45 veel

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

De een zoekt dat ene ontbrekende exemplaar van Arendsoog, de ander tast een doosje vol met streekro mans, weer een ander is geïnteresseerd in de geschie denis van de Tweede Wereldoorlog, in boeken ... liberale Babel' iedereen in z'n waarde werd gelaten, maar er kwam toch een bot sing. „Het feest ter inwijding van het 35 meter hoge beeld van heerser Nebukadnezar (in feite de tweede Babylonische koning met

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

AJ. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaarna de bevrij ding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift. Als ... "De verschillen waren niet groot, want de nummer één had negen klassementspunten minder dan ik", vertelt Lindhout, die enkele weken geleden nog tweede werd op het Nederlands kampioenschap. De vierde

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

meest drasti sche belastingherziening van na de Tweede Wereldoorlog. Het parlement moet de plannen van staatssecretaris Ver meend nog goedkeuren, maar de hoofdlijnen zijn bekend. „Na 2001 is van sommige ... Ten tweede zijn de technologie fondsen belangrijk, want internet is het medium van de toekomst. Drie Amerikaanse bedrijven hebben de voorkeur: Amazon, IBM en EMC. Tenslotte noemde Van Izerloo de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Ook dit jaar kwamen vele honderden naar het monu ment in de Wandeling te Tholen om samen op plechti ge wijze de gevallenen van de wereldoorlog(en) te herdenken. Er is indertijd gekozen voor een zeer ... Ponsteen was het de eerste keer dat zij deze taak mochten vervul len. André Giljam hield voor de tweede keer de wacht, terwijl Jaap Minheere al bijna vanaf het begin het korps vertegenwoordigt.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

ze mensen waren, vooral voor de tweede wereldoorlog, veel op zich zelf gericht. Predikanten vervul den een belangrijke rol en waren eigenlijk de enige leiders. Na 1945 werd de maatschappij opnieuw ... "De SGP-politiek is in de gemeenteraden veel meer praktijkgericht dan in de Tweede Kamer", vindt dr. J. Zwemer uit Oostkapelle. Hij bracht onlangs het boek 'Conflict met de cultuur' uit en lichtte

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 11

artikel 'Het water- schapsbestel op Tholen en Sint-Philipsland na de Tweede Wereldoorlog'. Hij kijkt ook al vooruit naar de toekomst, be paald door de nieuwe water schapswet die vermoedelijk 1 januari 1993 ... -, opslag- en staangelden met 10% en de belasting voor elke tweede en volgende hond naar 140 gulden. Met die maatrege len heeft het gemeentebestuur van Sint-Philipsland een sluitende begroting voor 1992

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

dienst en woordvoerder Vermolen van het personeel sprak over diens hobby (het speuren naar omgekomen en nog in leven zijnde vliegtuigbemanningen uit de tweede wereldoorlog). Verswijveren zelf, die al die ... Vorig jaar werd hij nog tweede, maar vrijdag schreef Wim van Dijke uit Sint-Maartensdijk de halve mara thon in Oud-Vossemeer op zijn naam. Hij kwam na 1.14.35 uur als eerste van de 25 deelnemers over

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

Withagen herinnerde eraan, hoe 25 jaar geleden de vrije loonpoli tiek werd ingevoerd na de hele strakke periode van de wederop bouw na de Tweede Wereldoorlog en de watersnood. Hij noemde het markant ... mannenkoor en COV Bergen op Zoom. Zijn broer Maurits speelt ook piano. Alleen zijn tweede broer Michiel is niet actief met een instrument bezig. Martin richtte in 1992 het 'Martin Fondse octemble de 8-baan' op

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 19

de uitvoering ook te zien zijn. In de tweede wereldoorlog werd Olympia officieus ontbonden en de lessen stopten, maar na de bevrijding blie zen mevr. Amsing, secretaris W. Comelisse en 'directeur' C ... Tafeltennisvereniging Smash boekte zaterdag een nieuw hoogtepunt: Het eerste jeugdteam werd ongeslagen kam pioen in de tweede klasse junioren, waardoor de 20-jari- ge tafeltennisvereniging voor het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 11

vrouwen", zei mevr. Klompe. De plattelandsvrouwen moesten hun activiteiten noodgedwongen twee keer onderbreken. De eerste keer was tijdens de tweede wereldoorlog. Pas in november 1945 kon men de draad weer ... Het avontuur zit haar wel in het bloed. De 19-jarige Har riët van Nieuwenhuijzen uit Anna Jacobapolder gaat deze zomer voor de tweede keer naar een Derde-Wereld land. Vorig jaar bezocht ze de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

van twintig minuten, werd uiteindelijk besloten tot het aanpassen van de tijd met één uur. Nog voor de Tweede Wereldoorlog was de zomer tijd ook in Nederland ingevoerd. Daarna verdween dit fenomeen, tot ... realisatie van zijn wens niet meer mee. Hij overleed in 1915. Tóch kwam de zomertijd er in Engeland nog in de Eerste Wereldoorlog; na voorstellen om de klok tachtig minuten te verzetten, en wel in vier stappen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 21

Na de Eerste Wereldoorlog heerste er grote nood in Oostenrijk, met name onder de jeugd in de hoofdstad Wenen. Overal werden hulpcomités in het leven geroepen. In Tholen zamelde een com missie binnen ... Voor het eerst werd, in de personen van de land bouwers A.C. van Tilbeurgh en M.P. Ooms, een katholieke fractie benoemd in de gemeenteraad. Ooms werd meteen gekozen tot tweede wethou der.