Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Door de overname van genoemd bedrijf is de expansie van /ananel N.V., na de tweede wereldoorlog nog eens onderstreept. De N.V. welke in 1939 werd opgericht omvat nu kan toren, magazijnen en productie ... Vanandel N.V. werd in 1939 in Rotter dam opgericht, waarbij tot aan de tweede wereldoorlog in hoofzaak werd gewerkt mu Engelse agentschappen, zoals British Ther mostat Company, Woods of Colchester

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

De eerste dag in Dronten ging het niet zo best. Ik was tweede en mocht nog net meedoen aan de finale We moesten toen tarwestoppel ploegen. De tweede dag, met lange gerstestoppel ging het beter. Er ... , j Na wereldoorlog II kwamen er nieuwe plannen. Tenslotte is bereikt, dat een zie kenhuis tot stand is gekomen op algemeen christelijke grondslag, op de grondslag van de chr. barmhartigheid. Dat is het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

van de oudere generatie dat Spaanse grieprampjaar ooit vergeten, waarbij zich tegelijkertijd nog de schaarste van de Tweede Wereldoorlog terdege liet voelen. 11 november 1918 was een wapenstilstand ... dan weet u ook nog, dat het eind van de eerste wereldoorlog in 't zicht kwam en vredesonderhandelingen werden gevoerd met een verslagen Duits leger. De door de vijand bezette landen waren ont ruimd.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 8

Na de tweede Wereldoorlog, in de weder opbouwperiode, is door de georganiseerde landbouw een aantal regionale architeclen- bureaux opgericht, me: als eerste doelstelling het ontwerpen van economisch ... door W. L. M. E. van Leeuwen en mr A. J. J. M. Mes belicht de vereniging van burgemeesters en secretarissen op Zuid-en Noordbeveland voor de tweede maal, n.1. dé periode 1903- 1928. Het Zeeuws