Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.133 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 15

Ook Accelerando had de tweede wereldoorlog overleefd. Het korps was weer compleet door een derde en vierde generatie. Na 65 jaar op naar de Vaandelafdeling. De periode dirigent Lanooy liep naar het ... De tweede wereldoorlog staat voor de deur en opnieuw offert Accele rando dienstplichtigen. Sint An naland is in dat vooroorlogse jaar al volop toe aan de emancipatie, want de dirigents-dochter Corrie

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

De Tweede Wereldoorlog ligt 35 jaar achter ons. Bijna 60% van de huidige Nederlanders zijn na 1 945 geboren. Een tweede na-oorlogse generatie zit op school. Met de kinderen uit de oorlogsjaren meege ... In geheel Nederland, dus ook op Tholen, worden op zondag 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In verband met deze herdenking zijn een aantal richtlijnen van kracht; Vanaf 's

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Elk jaar herdenken wij degenen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat doen we op de vierde mei, één dag voor de bevrijdingsdag, vanaf zes uur 's avonds. Om acht uur nemen ... Bij deze herdenking worden alle Nederlandse militairen en burgers herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in de strijd om de vrijheid om het leven kwamen; door oorlogshandelin gen of