Krantenbank Zeeland

HomeSearch

26 resultaten gevonden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

De eerste wereldoorlog maakte een einde aan Dom burgs bloei als badplaats. Het werd stil in de tuin van Europa, een stilte die tot na de tweede wereldoorlog duurde. ... 16.35: Tweede optreden Hongaars stuntteam.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

De eerste wereldoorlog maakte een einde aan Domburgs bloei als badplaats. Het werd stil in de tuin van Europaeen stilte die tot na de tweede wereldoorlog duurde. c In de jaren vijftig begon Domburg

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

Een deel van de Tweede Wereldoorlog bracht zij, geëva cueerd, in Utrecht door, waar prof. de Vooys haar op het hart drukte toch vooral door te gaan met de studie Wolff/Deken. Toen ook Jan Romein zich

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

Het had, bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog, meer dan een halve eeuw voorzien in een grote behoefte, niet alleen omdat onze be zoekers er allerlei wetenswaardig heden omtrent onze badplaats

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

werd zijn werk verder onder meer tentoongesteld in een tiental steden. Na zijn grote expositie in de zalen van Kleykamp in Den Haag in 1940, die ontijdig werd gesloten door het uitbreken van de Tweede ... Wereldoorlog vestig de Bulthuis zich in Zeeland. Onder invloed van deze landstreek ver vaardigde hij geheel nieuw werk, dat onder meer werd geëxposeerd in Den Haag, Middelburg, Vlissin- gen en Veere.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

bij Liernur in Den Haag. Na zijn grote expositie in de zalen van Kleykamp in Den Haag in 1940, die ontijdig werd gesloten door het uit breken van de tweede wereldoorlog vestigde Bulthuis zich in Zeeland

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

koetshuis) en Slichter (bouwer van de Romeinse brug in het park die tot de tweede wereldoorlog heeft be staan) en Boddaert, die het kasteel aan de buitenzijde ge heel bepleisterde. Na het overlijden van deze

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

De Tweede Wereldoorlog liet haar sporen na rond Westhove, maar na de restauratie van 1976 ligt het kasteel weer vredig in haar mooie omgeving en binnen haar poorten staat nog steeds, eeuwen torsend

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Van hen die meer tijd noodig hebben, zal het nemen van een tweede bad- kaart gevorderd worden. ... In dit opzicht beleefden wij rond de eeuwwisseling een korte, elitai re bloei: de eerste wereldoorlog maakte een einde aan Domburg's faam als gerenommeerde badplaats en na die tijd ontwikkelde de

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

Er zijn vele manieren om naar Domburg te komen! Is het in onze tijd al mogelijk om binnen een paar uur vanuit de Bondsrepubliek Duitsland in Domburg aan te komen, voor de tweede wereldoorlog kon je ... De plezierreis liep natuurlijk in elk opzicht goed af (hoe kan het anders - over het schone Walcheren van toen!). Het boek, dat in 1715 verscheen, was zo succesvol dat er in 1717 al een tweede deel

| Domburgsch Badnieuws | pagina 4

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was ze in Zeeland. Al gauw zat ze midden in het werk voor de Belgische vluchtelingen. ... De jeugd en huwelijksjaren van Betje Wolff vormden het onderwerp van haar dissertatie. Het daarbij laten wilde ze niet; ze besloot zich te gaan bezighouden met de tweede helft van Betje Wolffs leven

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

kasteel bezet door de Geuzen die het in brand staken waardoor het grotendeels werd verwoest. Het werd slechts gedeeltelijk herbouwd en kwam in particuliere handen. Sindsdien is dit zo gebleven. In de Tweede ... Wereldoorlog liep het kasteel veel brandschade op. En hiermee eindigt de allesbehalve roemruchte geschiedenis van het kasteel Westhove. Zelfs een spook kwam er niet aan te pas. Wel zijn er volgens de folder

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

aan tot de tweede wereldoorlog, nu worden ze niet meer gedragen. Zij leken veel op de kostuums van de volwasse nen. In de show van mevrouw De Jager zult u er nog vele voorbeelden van aantreffen.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Het werd 200 jaar geleden - in 1786 dus - als boerderij tje opgetrokken. Wie de eerste eigenaren zijn geweest, heeft men niet meer kunnen achterhalen, maar het bouwjaar heeft tot de Tweede ... Wereldoorlog - in blau we dakpannen ingelegd - in het dak gestaan.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

gemist of de film nogmaals wil zien, kan op 24 juli te recht in de Zionskerk te Oostkapelle, Duinweg 36. Daar zal men ook voertuigen uit de tweede wereldoorlog (waaronder de 'Jeep', de 'Seep', de 'Bcep ... Als er één boodschap was, sloeg hij 17 keer, niet meer en niet min der. Voor een tweede boodschap werd opnieuw geslagen, nu maar 10 keer.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

Ja, Domburg floreerde met de komst van dr. Mezger, die even snel voor de Domburgers klaar stond als voor de buitenlandse gasten. In de tweede helft van de 80-er jaren van de vorige eeuw onderging ons ... Voor Domburg luidde zijn dood het einde van een tijdperk in; het definitieve einde van dat tijdperk werd bereikt met de eerste wereldoorlog.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

), in de tweede plaats verschenen de caddies bij bijzondere gelegenheden in Walcherse klederdracht. Als caddies fungeerden kinderen uit de families Jongepier, Provoost, Bim- mel. Slabber, Maas, De Jager ... Tijdens de 2e wereldoorlog werd de baan volgebouwd met bunkers. Als onderdeel van de Atlantikwal werd zij in 1943 gebombardeerd. Aan het einde van de oorlog was de baan bezaaid met bomkraters, die

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en na her bouw is het nu, in 1986, de spil van het badleven. Het herbergt onder meer selecte nightclubs en kunst verzamelingen, biedt ruimte voor tentoonstellingen

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

voor de aanleg van het Strandhotel, de dépendance van het Badhotel, die in 1898 gereed kwam en in de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen. Het Badhotel zelf maakte in 1978 zijn laatste seizoen mee.