Krantenbank Zeeland

HomeSearch

41 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 38

2. Cornelia (Corrie), geboren op 30 november 1919. Ze trouwt op 19 april 1945 (juist voor het einde van de tweede wereldoorlog) met Jacob (Jaap) Viergever, geboren op 22 augustus 1915 te Zierikzee en ... Cornelis Boot trouwt in februari 1970 te Haamstede voor de tweede maal met Martina Adriaantje Hanse (weduwe van M. den Boer), geboren op 30 oktober 1892 te Haamstede en aldaar overleden op 10 juni

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 3

dat dit zo snel geregeld werd? Een van de redenen was natuurlijk het medelijden met de bewoners van de getroffen gebieden. Maar er was nog een reden meer, die met de tweede wereldoorlog heeft te maken ... . Het CBT was het overkoepelend orgaan van de tuin bouwveilingen in Nederland en het handelde voornamelijk administratief. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in West- Europa na verloop van

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 26

, dat in de Tweede Wereldoorlog niets voor de anti-fascistische gevangenen deed, deelde zulks officieel mede. Als de schenkers van de kleding dat hadden vermoed, toen ze van hun armoedje nog wat afnamen ... Voor het merendeel fascisten, landjonkers, oorlogsmisdadigers en profiteurs, verraders van hun volk en ordinaire bandieten. Uit hen worden de troepen voor Eisenhowers voorgenomen derde wereldoorlog

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 23

vóór de tweede wereldoorlog in vele dorpen een bepaalde sexuele vrijheid bestond, dan kunnen we ook op dit punt de oorlog niet als oorzaak zien, maar moeten we ook hier constateren dat een bestaand ... De tweede vraag be antwoorden w'e ontken nend. Neen, de oorlog is niet de oorzaak. Natuur lijk heeft de bezettings tijd ook op sexueel ter rein ontwrichtend ge werkt. Maar als wij be denken hoe reeds

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 14

Onmiddellijk werd ook door de Directie het Informatiebureau van het Rode Kruis weer in werking gesteld, dat een week tevoren in liquidatie was gegaan, nadat de laatste gegevens van de tweede ... wereldoorlog practisch waren afgewerkt. Naast de kern van vaste medewerkers, die nog in dienst was en enkele oud-medewerkers, die onmiddellijk terugkeerden, moesten vele vrijwilligers(sters) wor den aangetrokken.

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 14

Met bekwame spoed arriveerden de Stoters uit alle delen van ons land en het tweede detachement onder commando van Kapitein Smitshuysen vertrok naar Besoyen en slaag de erin de dijk te behouden ... Griekenland was toen sterk; economisch, cultureel en vooral rijk aan goedwillende burgers Europa is nog zwak, verzwakt door de slagen der wereldoorlog II, maar Eu-

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 10

Met de in elkaar gehaakte platen kan dan over modderig terrein een weg worden aangelegd. De brugdelen en deze platen zijn in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. De brugdelen heten Bailey ... In de tweede week van het verblijf in Kloosterzande kwam er bezoek van Rijkswaterstaat uit Terneuzen. Daar wilden zij wel eens weten wie er spullen besteld had zonder overleg met hen te plegen. Een

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 19

Vóór de watersnoodramp van 1953 liggen Schouwen-Duiveland en Tholen in een Nederland dat in het teken staat van de wederopbouw. De sporen van de Tweede Wereldoorlog moeten zo snel mogelijk worden ... - een inlaag - ontstond. Soms ook werd er geen tweede dijk aangelegd, maar werd de bestaande dijk versterkt en verhoogd met grond van vlak achter de dijk. Zo ontstonden zogenaamde karrenvelden.

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 5

Tweede .Wereldoorlog was de tijd rijp dat met kracht door te zetten, zoals ook op andere beleidsterreinen gebeurde. Er woei in die naoorlogse jaren in Nederland ëen centralistische ... Ten tweede: is duidelijk dat er een twee spalt bestond in de top van Rijkswaterstaat met aan de ené kant de groep rond Van Veen en aan de andere kant een groep rond Harrnsen enThijsse.'Hieruit mag