Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.018 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Park Toorenvliedt ... paalden de bunkers het ontwerp. Deze 'le lijke' oorlogsherinneringen moesten aan het oog worden onttrokken. Nu accentue ren ze juist het belang van Toorenvliedt tij dens de Tweede Wereldoorlog. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog ... GOES - Op diverse locaties op de Bevelanden en Tholen wor den vrijdag 4 mei de slachtof fers van de Tweede Wereld oorlog herdacht. De meeste gemeenten organiseren een officiële plechtigheid, waar bij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 54

Tweede Wereldoorlog bracht paar bij elkaar ... door Harmen van der Werf ELLEWOUTSDIJK - De Tweede We reldoorlog heeft hen bij elkaar ge bracht: Ko Moerland en Stien Plat schorre. Hij was na de bevrijding bewaker in fort Ellewoutsdijk, zij woonde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

de Tweede Wereld oorlog; het werd geroepen na de Eerste Wereldoorlog; het werd geroepen na de Napoleontische oorlogen; het werd geroepen na de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648. Dieptepunten in de ... In de Tweede Wereldoorlog vochten Duitsland, Italië en Japan tegen een co alitie van Engeland, de Sovjet-Unie en de VS, waarbij moet worden opge merkt dat de Italiaanse bijdrage weinig indrukwekkend

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

VLISSINGEN ONTWIKKELT GEBIED OM DE TWEEDE WERELDOORLOG TE HERDENKEN ... Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Vlissingen heeft ingestemd met de planvorming van een herdenkingsgebied voor de Tweede Wereldoorlog. Locatie: de Groene Boulevard en in de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

De Tweede Wereldoorlog als bron van vermaak ... ' stond: lachen verplicht. Toen hij de foto jaren later terugvond, werd hij erdoor aan het denken ge zet: is de Tweede Wereldoorlog een toeristische attractie gewor den? Het betekende het begin van een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Tweede Wereldoorlog: 1940 en 1945 ... De start van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor gebroken compe tities. De meeste competities liepen op hun einde, maar kon den door de Duitse inval (10 mei) niet volledig afgemaakt worden. De

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 22

Smit: 'Aladdinbeleid herinnert aan de Tweede Wereldoorlog' ... form het zogeheten Alacl- inbelcid jongeren als ze met meer dan één per soon door Vlissingen lo pen de wet overtreden. Ik vergeleek het daar met de beperkingen die mensen werd opgelegd tijdens de Tweede

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Jachtvliegtuig uit Tweede Wereldoorlog op Zeeuwse Luchtvaartdagen ... Duits vliegtuig uit de Tweede We reldoorlog. Maar als je zijn verhaal kent, gaat het leven. Want de Schwarzer 11 heeft zwaar op zijn donder gehad. Op 3 december 1943 haalt een Amerikaanse P-47 Thun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië ... Bij het Indisch Monument in Den Haag is zaterdag het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De koning legde een krans; premier Mark Rutte sprak over zijn vader.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

De Tweede Wereldoorlog ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

De Tweede Wereldoorlog pzcn I webwinkel ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

De Tweede Wereldoorlog ... Bestel nu deze unieke boekencollectie over de Tweede Wereldoorlog, 8 delen in woord en beeld inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit deze fascinerende reeks vormen de leidraad in deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

' die de hele maatschappij zou ontwrichten) de basis gelegd voor de crisis van de jaren twintig en dertig en tevens voor de Tweede Wereldoorlog. ... -Hongarije 800.000, Italië 350.000, Turkije 250.000 en VS 50.000. Het aantal burgerslachtoffers was veel geringer dan in de Tweede Wereldoorlog (exacte getal len ontbreken), omdat systematische verwoesting en ver

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 72

'De tijdgeest is van grote invloed op onze perceptie van de geschiedenis. In het geval van de Tweede Wereldoorlog verandert die bijkans per ... Kromhout wil maar zeggen: de tijdgeest is van grote invloed op onze perceptie van de geschiede nis. In het geval van het nationale verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog verandert die bijkans per

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Digitaal museum over Tweede Wereldoorlog ... amsterdam - Musea en instellin gen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog hebben op internet een digitaal museum en kenniscentrum opgezet. Gisteren is www.wo2online gelanceerd, een website